HP Officejet Pro 6830 - Tisk dokumentů

background image

Tisk dokumentů

Tisk letáků

Tisk na obálky

Tisk fotografií

Tisk na papír se speciálním nebo vlastním formátem

Oboustranný tisk (duplexní tisk)

Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení

Tipy pro úspěšný tisk

Tisk pomocí funkce AirPrintTM

Tisk dokumentů

Tisk dokumentů (Windows)

1.

Vložte do zásobníku papír. Další informace naleznete v tématu Vložení papíru.

2.

Vyberte v softwaru možnost Tisk.

3.

Ujistěte se, že je vybrána tiskárna.

4.

Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti.
V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny,

Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.
POZNÁMKA: Chcete-li nastavení tisku použít pro všechny tiskové úlohy, proveďte změny v

softwaru HP dodávaném s tiskárnou. Více informací o softwaru HP najdete v části Nástroje

správy tiskárny.

5.

Vyberte příslušnou možnost.

20 Kapitola 3 Tisk

CSWW

background image

Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku.

Na kartě Papír/Kvalita vyberte příslušný formát papíru z rozbalovací nabídky Média

v oblasti Výběr zásobníku a příslušnou kvalitu tisku z oblasti Nastavení kvality.

Klepněte na tlačítko Upřesnit v oblasti Papír/Výstup a vyberte z rozevíracího seznamu

Formát papíru příslušný formát papíru.
POZNÁMKA: Pokud změníte Formát papíru, je třeba vložit odpovídající papír a nastavit

formát papíru na ovládacím panelu tiskárny.

Další možnosti tisku naleznete v části Tipy pro úspěšný tisk.

6.

Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti.

7.

Kliknutím na tlačítko Tisk nebo OK zahájíte tisk.

Tisk dokumentů (OS X)

1.

Vložte do zásobníku papír. Další informace naleznete v tématu Vložení papíru.

2.

V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na příkaz Tisk.

3.

Ujistěte se, že je zvolena tiskárna pro tisk.

4.

Zadejte vlastnosti stránky.
Pokud nejsou k dispozici možnosti v dialogovém okně Tisk, klikněte na možnost Zobrazit

podrobnosti.
POZNÁMKA: Pro vaši tiskárnu jsou dostupné následující možnosti. Umístění možností se

může lišit v závislosti na aplikaci.

Vyberte formát papíru.
POZNÁMKA: Pokud změníte Formát papíru, je třeba vložit odpovídající papír a nastavit

formát papíru na ovládacím panelu tiskárny.

Vyberte orientaci.

Zadejte procenta měřítka.

5.

Klikněte na tlačítko Tisk.