HP Officejet Pro 6830 - Tisk letáků

background image

Tisk letáků

Tisk letáků (Windows)

1.

Vložte do zásobníku papír. Další informace naleznete v tématu Vložení papíru.

2.

Otevřete v aplikaci nabídku Soubor a klepněte na možnost Tisk.

3.

Zkontrolujte, zda je vybrána tiskárna, kterou chcete použít.

4.

Pokud potřebujete změnit nastavení, klepněte na tlačítko, které otevře dialogové okno

Vlastnosti.
V závislosti na konkrétní aplikaci se toto tlačítko může nazývat Vlastnosti, Možnosti, Nastavení

tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.
POZNÁMKA: Chcete-li nastavení tisku použít pro všechny tiskové úlohy, proveďte změny v

softwaru HP dodávaném s tiskárnou. Více informací o softwaru HP najdete v části Nástroje

správy tiskárny.

CSWW

Tisk letáků 21

background image

5.

Vyberte příslušnou možnost.

Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku.

Na kartě Papír/Kvalita vyberte příslušný formát papíru z rozbalovací nabídky Média

v oblasti Výběr zásobníku a příslušnou kvalitu tisku z oblasti Nastavení kvality.

Klepněte na tlačítko Upřesnit v oblasti Papír/Výstup a vyberte z rozevíracího seznamu

Formát papíru příslušný formát papíru.
POZNÁMKA: Pokud změníte Formát papíru, je třeba vložit odpovídající papír a nastavit

formát papíru na ovládacím panelu tiskárny.

Další možnosti tisku naleznete v části Tipy pro úspěšný tisk.

6.

Klepněte na možnost OK.

7.

Klepnutím na příkaz Tisk nebo OK zahájíte tisk.

Tisk letáků (OS X)

1.

Vložte do zásobníku papír. Další informace naleznete v tématu Vložení papíru.

2.

Otevřete v aplikaci nabídku Soubor a klepněte na možnost Tisk.

3.

Ujistěte se, že je zvolena tiskárna pro tisk.
Pokud nejsou k dispozici možnosti v dialogovém okně Tisk, klikněte na možnost Zobrazit

podrobnosti.

4.

V místní nabídce vyberte formát papíru.
Pokud se místní nabídka Formát papíru v dialogovém okně Tisk nenachází, klepněte na tlačítko

Vzhled stránky. Jakmile vyberete formát papíru, kliknutím na možnost OK zavřete okno Vzhled

stránky a vrátíte se do dialogového okna Tisk.
POZNÁMKA: Pokud změníte Formát papíru, je třeba vložit odpovídající papír a nastavit formát

papíru na ovládacím panelu tiskárny.

5.

V místní nabídce klepněte na položku Papír/Kvalita a vyberte následující možnosti:

Typ papíru: Správný typ papíru na letáky

Kvalita: Normální nebo Nejlepší

6.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a zahajte tisk klepnutím na tlačítko Tisk.