HP Officejet Pro 6830 - Tisk na obálky

background image

Tisk na obálky

Nepoužívejte obálky s následujícími charakteristikami:

velmi hladký povrch,

samolepky, spony nebo okénka,

silné, nepravidelné nebo zvlněné okraje,

pokroucené, potrhané nebo jinak poškozené oblasti.

Ujistěte se, že ohyby vložených obálek jsou řádně uhlazené.
POZNÁMKA: Více informací o tisku na obálky viz dokumentace k softwaru, který používáte.

22 Kapitola 3 Tisk

CSWW

background image

Tisk obálek (Windows)

1.

Vložte do zásobníku obálky. Další informace naleznete v tématu Vložení papíru.

2.

V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na tlačítko Tisk.

3.

Ujistěte se, že je vybrána tiskárna.

4.

Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti.
V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny,

Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.
POZNÁMKA: Chcete-li nastavení tisku použít pro všechny tiskové úlohy, proveďte změny v

softwaru HP dodávaném s tiskárnou. Více informací o softwaru HP najdete v části Nástroje

správy tiskárny.

5.

Vyberte příslušnou možnost.

Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku.

Na kartě Papír/Kvalita vyberte příslušný formát papíru z rozbalovací nabídky Média

v oblasti Výběr zásobníku a příslušnou kvalitu tisku z oblasti Nastavení kvality.

Klepněte na tlačítko Upřesnit v oblasti Papír/Výstup a vyberte z rozevíracího seznamu

Formát papíru příslušný formát papíru.
POZNÁMKA: Pokud změníte Formát papíru, zkontrolujte, zda jste do tiskárny vložili

správný papír, a nastavte příslušný formát papíru na ovládacím panelu tiskárny.

Další možnosti tisku naleznete v části Tipy pro úspěšný tisk.

6.

Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Tisk nebo OK v dialogovém okně Tisk.

Tisk obálek (OS X)

1.

Vložte obálky do zásobníku tiskovou stranou dolů. Další informace naleznete v tématu Vložení

papíru.

2.

V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na příkaz Tisk.

3.

Ujistěte se, že je zvolena tiskárna pro tisk.

4.

Nastavte možnosti tisku.
Pokud nejsou k dispozici možnosti v dialogovém okně Tisk, klikněte na možnost Zobrazit

podrobnosti.
POZNÁMKA: Pro vaši tiskárnu jsou dostupné následující možnosti. Umístění možností se

může lišit v závislosti na aplikaci.
a.

V rozbalovací nabídce Formát papíru vyberte požadovaný formát obálky.
POZNÁMKA: Pokud změníte Formát papíru, je třeba vložit odpovídající papír a nastavit

formát papíru na ovládacím panelu tiskárny.

b.

V rozbalovací nabídce vyberte možnost Typ papíru/Kvalita a ověřte, zda je u typu papíru

nastavena hodnota Běžný papír.

5.

Klikněte na tlačítko Tisk.

CSWW

Tisk na obálky 23