HP Officejet Pro 6830 - Tisk pomocí funkce AirPrintTM

background image

Tisk pomocí funkce AirPrint

TM

Tisk pomocí služby AirPrint společnosti Apple je podporován pro operační systémy iOS 4.2

a Mac OS X 10.7 nebo novější. Službu AirPrint můžete použít k bezdrátovému tisku ze zařízení iPad

(iOS 4.2), iPhone (3GS nebo novější) nebo iPod touch (třetí generace nebo novější) pomocí

následujících mobilních aplikací:

Pošta

Fotografie

Safari

Podporované aplikace jiných dodavatelů, například Evernote

Aby bylo možné funkci AirPrint použít, je třeba zajistit následující:

Tiskárna musí být připojena ke stejné síti jako zařízení podporující technologii AirPrint. Další

informace o používání služby AirPrint a o tom, které produkty HP jsou s technologií AirPrint

kompatibilní, najdete na adrese www.hp.com/go/mobileprinting.

Vložte papír odpovídající nastavení papíru v tiskárně (další informace najdete v části Vložení

papíru). Přesné nastavení formátu vkládaného papíru umožňuje mobilnímu zařízení rozpoznat,

na jaký formát papíru se tiskne.

32 Kapitola 3 Tisk

CSWW

background image

4