HP Officejet Pro 6830 - Odebrání webových služeb

background image

Odebrání webových služeb.

Odebrání webových služeb

Chcete-li odebrat webové služby, postupujte takto:
1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte možnost

(HP ePrint) a poté možnost

(Nastavení webových služeb).

2.

Stiskněte možnost Odebrat webové služby.

66 Kapitola 6 Webové služby

CSWW

background image

7