HP Officejet Pro 6830 - HP ePrint

background image

HP ePrint

Tiskové materiály HP

HP ePrint

Chcete-li používat službu HP ePrint, postupujte následujícím způsobem:

Ujistěte se, že máte k dispozici počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu a e-

mailové schránce.

Povolte v tiskárně webové služby. Další informace naleznete v tématu Nastavení webových

služeb.

TIP: Další informace o správě a konfiguraci nastavení služby HP ePrint a informace o jejích

nejnovějších funkcích naleznete na stránkách HP Connected na adrese www.hpconnected.com.

Tisk dokumentů pomocí služby HP ePrint

1.

Spusťte v počítači nebo v mobilním zařízení e-mailovou aplikaci.

2.

Vytvořte novou e-mailovou zprávu a připojte k ní soubor, který chcete vytisknout.

3.

Zadejte e-mailovou adresu tiskárny do řádku „Příjemce“ e-mailové zprávy a poté e-mailovou

zprávu odešlete.
POZNÁMKA: Do pole Příjemce ani Kopie nezadávejte žádné další e-mailové adresy. Server

HP ePrint nepřijímá tiskové úlohy, pokud je použito více e-mailových adres.

Vyhledání e-mailové adresy tiskárny

1.

Zkontrolujte, zda jste vytvořili účet ve službě ePrint.
Chcete-li si zaregistrovat účet ve službě HP Connected, přejděte na stránky

www.hpconnected.com.

2.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko

(HP ePrint).

Chcete-li e-mailovou adresu změnit, stiskněte možnost Tisk informací. Tiskárna vytiskne

informační stránku, která obsahuje kód tiskárny a pokyny pro úpravu e-mailové adresy.

CSWW

Použití webových služeb 65

background image

Vypnutí HP ePrint

1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte možnost

(HP ePrint) a poté možnost (Nastavení

webových služeb).

2.

Stiskněte možnost ePrint a poté možnost Vypnuto.

POZNÁMKA: Chcete-li všechny webové služby odebrat, naleznete další informace v tématu

Odebrání webových služeb.