HP Officejet Pro 6830 - Tiskové materiály HP

background image

Tiskové materiály HP

Tiskové materiály HP umožňují snadno vyhledat a vytisknout předem formátovaný webový obsah

přímo z tiskárny.

Použití tiskových materiálů HP

1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko (Tiskové materiály HP).

2.

Stiskněte tiskové materiály HP, které chcete použít.

Další informace o jednotlivých tiskových materiálech HP najdete na adrese www.hpconnected.com.

Správa tiskových materiálů HP

Tiskové materiály HP můžete spravovat pomocí nástroje HP Connected. Tiskové materiály HP

můžete přidávat, konfigurovat nebo odebírat a nastavovat jejich pořadí, ve kterém se zobrazí na

displeji ovládacího panelu tiskárny.

Vypnutí tiskových materiálů HP.

1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte možnost

(HP ePrint) a poté možnost (Nastavení

webových služeb).

2.

Stiskněte položku Tiskové materiály HP a poté možnost Vypnuto.

POZNÁMKA: Chcete-li všechny webové služby odebrat, naleznete další informace v tématu