HP Officejet Pro 6830 - Šetření tiskovým spotřebním materiálem

background image

Šetření tiskovým spotřebním materiálem

Řízení spotřeby energie

Za účelem úspory spotřeby energie je tiskárna vybavena následujícími funkcemi:

Režim spánku

V režimu spánku je snížena spotřeba energie. Tiskárna přejde po 5 minutách nečinnosti do

úsporného režimu.
Změna doby nečinnosti, po které tiskárna přejde do režimu spánku:
1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko

.

2.

Stiskněte tlačítko Režim spánku a zvolte požadovanou možnost.

Plánované zapnutí a vypnutí

Tuto funkci můžete použít k automatickému zapnutí nebo vypnutí tiskárny ve vybrané dny. Můžete

například naplánovat, aby se tiskárna od pondělí do pátku zapínala v 8:00 a vypínala ve 20:00.

Ušetříte tak energii na provoz v noci a o víkendech.
Naplánování dne a času zapnutí a vypnutí:
1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko

.

2.

Stiskněte tlačítko Naplánovat zap/vyp tiskárny.

3.

Stiskněte požadovanou možnost a podle pokynů na obrazovce nastavte den a čas zapnutí

a vypnutí tiskárny.

UPOZORNĚNÍ: Tiskárnu vždy řádně vypínejte pomocí funkce Plánovač vyp. nebo tlačítka

(Napájení).
Pokud tiskárnu nevypnete správně, nemusel by se vozík tiskových kazet vrátit do správné polohy,

což by vyvolalo potíže s inkoustovými kazetami a kvalitou tisku.

Šetření tiskovým spotřebním materiálem

Tipy pro šetření se spotřebním materiálem:

Recyklujte použité originální inkoustové kazety HP prostřednictvím programu HP Planet

Partners. Další informace najdete na stránkách www.hp.com/recycle.

Spotřebu papíru můžete snížit tiskem na obě strany papíru.

Šetřete inkoustem a papírem při tisku webového obsahu pomocí funkce HP Smart Print. Další

informace najdete na stránkách www.hp.com/go/smartprint.

CSWW

HP EcoSolutions (společnost HP a životní prostředí)

3

background image

Změňte kvalitu tisku v ovladači tiskárny na koncept. Při rychlém tisku se spotřebovává méně

inkoustu.

Tiskovou hlavu nečistěte bezdůvodně. Bezdůvodné čištění způsobuje plýtvání inkoustem a

zkrácení životnosti tiskových kazet.