HP Officejet Pro 6830 - Připojení jednotky USB flash

background image

Připojení jednotky USB flash

Jednotku USB flash lze připojit k portu na přední straně tiskárny. Můžete přenést soubory z jednotky

USB flash do počítače nebo skenovat soubory z tiskárny do jednotky USB flash.
UPOZORNĚNÍ: Když tiskárna jednotku USB flash používá, neodpojujte ji od portu USB. Mohlo by

dojít k poškození souborů na jednotce USB flash. Jednotku USB flash lze bezpečně odpojit pouze

tehdy, když kontrolka portu USB nebliká.
Tiskárna nepodporuje šifrované jednotky USB flash.