HP Officejet Pro 6830 - Ikony displeje ovládacího panelu

background image

Ikony displeje ovládacího panelu

Změna nastavení tiskárny

Přehled tlačítek a kontrolek

Následující schéma a s ním související tabulka podávají stručný přehled funkcí ovládacího panelu

tiskárny.

Popisek

Název a popis

1

Kontrolka bezdrátového připojení: Informuje o stavu bezdrátového připojení tiskárny.

2

Tlačítko Domů: Slouží k návratu z jiných obrazovek na úvodní obrazovku.

3

Displej ovládacího panelu: Možnosti nabídek můžete vybírat dotykem na obrazovce a položky můžete také procházet

posunováním. Informace o ikonách na displeji naleznete zde: Ikony displeje ovládacího panelu.

4

Tlačítko Zpět: Návrat k předchozí nabídce.

5

Tlačítko Nápověda: Otevře nabídku Nápověda.

Ikony displeje ovládacího panelu

Ikona

Účel

Zobrazí obrazovku, pomocí níž můžete kopírovat nebo vybírat jiné možnosti.

Informuje, že je tiskárna připojena pomocí sítě Ethernet, a umožňuje snadný přístup k obrazovce stavu

sítě.

V nabídce funkce HP Wireless Direct můžete tuto funkci zapínat (se zabezpečením či bez něj) a vypínat

či zobrazit její název a heslo (v případě, že je funkce HP Wireless Direct zapnuta s aktivním

zabezpečením).

6

Kapitola 2 Začínáme

CSWW

background image

Ikona

Účel

Oznamuje, že je funkce HP ePrint zapnutá. Další informace naleznete v části HP ePrint.

Zobrazuje obrazovku, pomocí níž můžete posílat faxy a měnit nastavení faxu.

Zobrazuje obrazovku, pomocí níž můžete skenovat.

Zobrazuje obrazovku, na které můžete používat řadu tiskových materiálů HP, které mají podobu aplikací

v tiskárně.

Zobrazuje obrazovku Fotografie pro tisk fotografií a tvorbu pasových fotografií.

Zobrazuje obrazovku Nastavení, pomocí které lze vytvářet protokoly a měnit nastavení faxu a jiná

nastavení údržby.

Obrazovka nabízí videa s postupy, informace o funkcích tiskárny a tipy.

Zobrazí stav bezdrátového připojení a možnosti nabídky. Další informace naleznete v části Nastavení

tiskárny pro bezdrátovou komunikaci.

POZNÁMKA: Symboly

(Síť Ethernet) a

(Bezdrátové připojení) se nezobrazí současně.

Zobrazení ikony sítě Ethernet nebo ikony bezdrátového připojení závisí na způsobu připojení tiskárny

k síti. Pokud jste síťové připojení doposud nenastavili, na displeji ovládacího panelu tiskárny se podle
výchozího nastavení zobrazí symbol

(Bezdrátové připojení).

Zobrazuje obrazovku, na které lze konfigurovat některé z funkcí pro ochranu životního prostředí.

Zobrazuje informace o stavu funkce Automatická odpověď, protokoly faxů a hlasitost zvuku faxu.

Zobrazí obrazovku, na které zjistíte informace o inkoustových kazetách, včetně hladiny inkoustu.

POZNÁMKA: Varování a kontrolky hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze

k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu

náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Tiskovou kazetu nemusíte měnit,

dokud bude kvalita tisku přijatelná.