HP Officejet Pro 6830 - Změna nastavení tiskárny

background image

Změna nastavení tiskárny

Pomocí ovládacího panelu změníte funkce a nastavení tiskárny, vytisknete protokol nebo získáte

nápovědu k tiskárně.
TIP: Pokud je tiskárna připojena k počítači, můžete nastavení tiskárny změnit také pomocí

softwarových nástrojů HP v počítači, například softwarem tiskárny HP, nástrojem HP Utility (Mac OS

X) nebo vestavěným webovým serverem (EWS).
Informace o použití těchto nástrojů naleznete zde: Nástroje správy tiskárny.

Změna nastavení funkce

Obrazovka Domů na displeji ovládacího panelu uvádí dostupné funkce tiskárny.

CSWW

Použití ovládacího panelu tiskárny

7

background image

1.

Dotkněte se prstem displeje ovládacího panelu, posuňte jím po obrazovce a stiskem vhodné

ikony vyberte požadovanou funkci.

2.

Po výběru funkce procházejte dotykem dostupná nastavení a poté stisknutím tlačítka vyberte

nastavení, které chcete změnit.

3.

Podle výzev na displeji ovládacího panelu dokončete změnu nastavení.
POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka (Domů) se vrátíte na obrazovku Domů.

Postup pro změnu nastavení tiskárny

Pokud chcete změnit nastavení tiskárny nebo tisknout sestavy, využijte možnosti obrazovky Nabídka

Nastavení:
1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Dotykem a posunem prstu můžete procházet jednotlivé obrazovky.

3.

Stisknutím položek obrazovky vybírejte obrazovky nebo možnosti.
POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka (Domů) se vrátíte na obrazovku Domů.