HP Officejet Pro 6830 - Usnadnění

background image

Usnadnění

HP EcoSolutions (společnost HP a životní prostředí)

Porozumění součástem tiskárny

Použití ovládacího panelu tiskárny

Základní informace o papíru

Vložení papíru

Vložení předlohy na sklo skeneru

Vkládání předloh do podavače dokumentů

Připojení jednotky USB flash

Aktualizace tiskárny

Spusťte software tiskárny HP (Windows)

Vypnutí tiskárny

Usnadnění

Tiskárna disponuje řadou funkcí, které usnadňují přístupnost pro handicapované osoby.
Zrakové postižení
Software společnosti HP dodaný s tiskárnou je přístupný pro uživatele s poruchami zraku nebo

s oslabeným zrakem při použití možností a funkcí usnadnění, kterými disponuje váš operační systém.

Software podporuje rovněž pomocné technologie, jako jsou čtečky obrazovky, čtečky Braillova písma

a hlasově-textové aplikace. Pro barvoslepé uživatele jsou barevná tlačítka a karty použité v softwaru

HP opatřeny jednoduchými texty nebo štítky, které vyjadřují odpovídající postup.
Omezení pohyblivosti
Uživatelé s poruchami pohyblivosti mohou ovládat funkce softwaru HP pomocí příkazů zadávaných

na klávesnici. Software HP podporuje rovněž možnosti usnadnění v systému Windows, a to Jedním

prstem, Ozvučení kláves, Filtrování kláves a Myš klávesnicí. Dvířka, tlačítka, zásobníky papíru

a vodítka papíru tiskárny mohou ovládat uživatelé s omezenou silou a dosahem.
Podpora
Další podrobnosti o usnadnění v souvislosti s touto tiskárnou a závazky společnosti HP k usnadnění

zacházení s produktem najdete na webu společnosti HP www.hp.com/accessibility.
Informace o usnadnění pro operační systémy Mac OS X naleznete na webové stránce Apple

www.apple.com/accessibility.

2

Kapitola 2 Začínáme

CSWW