HP Officejet Pro 6830 - Vkládání předloh do podavače dokumentů

background image

Vkládání předloh do podavače dokumentů

Dokument můžete kopírovat, skenovat nebo faxovat – jednoduše jej umístěte do podavače

dokumentů.
Podavač dokumentů má zásobník na maximálně 35 listů běžného papíru ve formátu A4, Letter nebo

Legal.
UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte do podavače dokumentů fotografie; mohlo by dojít k jejich poškození.

Používejte jen papír, který podavač dokumentů podporuje.
Další informace naleznete v části Tipy pro výběr a používání papíru.
POZNÁMKA: Některé funkce, například funkce kopírování Přizpůsobit na stránku, nebudou

fungovat, vložíte-li předlohy do podavače dokumentů. Abyste tyto funkce mohli používat, pokládejte

předlohy na sklo skeneru.

Vložení předlohy do podavače dokumentů

1.

Vložte předlohu do podavače dokumentů potištěnou stranou nahoru.
a.

Pokud předlohu vložíte v orientaci na výšku, umístěte stránky tak, aby šel do podavače

nejprve horní okraj dokumentu. Pokud předlohu vložíte v orientaci na šířku, umístěte

stránky tak, aby šel do podavače nejprve levý okraj dokumentu.

b.

Papír do podavače dokumentů zasunujte tak daleko, dokud neuslyšíte pípnutí nebo dokud

se na displeji ovládacího panelu tiskárny nezobrazí zpráva oznamující, že byly rozpoznány

vložené stránky.

TIP: Další nápovědu poskytuje při vkládání předloh do podavače dokumentů schéma vyryté na

zásobníku podavače.

CSWW

Vkládání předloh do podavače dokumentů 17

background image

2.

Vodítka šířky papíru posouvejte ke středu, dokud se nezarazí o levou a pravou hranu papíru.