HP Officejet Pro 6830 - Vložení předlohy na sklo skeneru

background image

Vložení předlohy na sklo skeneru

Předlohy můžete kopírovat, skenovat a faxovat položením na sklo skeneru.
POZNÁMKA: Řada zvláštních funkcí správně nefunguje, pokud není sklo a víko skeneru čisté. Další

informace naleznete v tématu Údržba tiskárny.
POZNÁMKA: Před zvednutím víka tiskárny vyjměte všechny předlohy ze zásobníku podavače

dokumentů.

Vložení předlohy na sklo skeneru

1.

Zvedněte víko skeneru.

16 Kapitola 2 Začínáme

CSWW

background image

2.

Vložte předlohu potištěnou stranou dolů, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
TIP: Při vkládání předloh vám pomohou vodítka vyrytá podél hrany skla skeneru.

3.

Zavřete víko.