HP Officejet Pro 6830 - Vložení papíru

background image

Více informací o vkládání papíru naleznete zde: Vložení papíru, nebo zde: Vkládání předloh

do podavače dokumentů.

Vložení papíru

Vložení standardního papíru

1.

Zvedněte výstupní zásobník.

2.

Zatáhnutím vysuňte vstupní zásobník.

POZNÁMKA: Pokud chcete vložit papír formátu Legal, posuňte šedé tlačítko (v levé přední

části zásobníku) doprava a snižte přední část zásobníku.

3.

Vodítko šířky papíru vytáhněte co nejdál.

CSWW

Vložení papíru 11

background image

4.

Vložte média stranou pro tisk dolů do středu zásobníku.

Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně vstupního

zásobníku a jeho výška nepřekračuje značku na boční straně zásobníku.

POZNÁMKA: Nevkládejte papír v době, kdy tiskárna tiskne.

5.

Posuňte vodítka šířky papíru v zásobníku, aby se dotýkala okraje stohu papíru a zásobník

zavřete.

12 Kapitola 2 Začínáme

CSWW

background image

6.

Na displeji ovládacího panelu se zobrazí zpráva s výzvou ke změně nastavení papíru, pokud

jste změnili typ média, nebo k zachování nastavení, pokud jste znovu vložili dříve používané

médium.

7.

Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

Vložení obálky

1.

Zvedněte výstupní zásobník.

2.

Zatáhnutím vysuňte vstupní zásobník.

CSWW

Vložení papíru 13

background image

3.

Vložte obálky tak, aby strana, na kterou chcete tisknout, směřovala dolů a byla ve směru

odpovídajícím grafice.

Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně vstupního

zásobníku a jeho výška nepřekračuje značku na boční straně zásobníku.

POZNÁMKA: Nevkládejte obálky v době, kdy tiskárna tiskne.

4.

Posuňte vodítka šířky papíru v zásobníku, aby se dotýkala okraje stohu obálek a zásobník

znovu vložte zpět.

5.

Na displeji ovládacího panelu se zobrazí zpráva s výzvou ke změně nastavení papíru, pokud

jste změnili typ média, nebo k zachování nastavení, pokud jste znovu vložili dříve používané

médium.

6.

Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

14 Kapitola 2 Začínáme

CSWW

background image

Postup vložení karet a fotografického papíru

1.

Zvedněte výstupní zásobník.

2.

Zatáhnutím vysuňte vstupní zásobník.

3.

Vložte média stranou pro tisk dolů do středu zásobníku.
Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně vstupního

zásobníku a jeho výška nepřekračuje značku na boční straně zásobníku.

POZNÁMKA: Nevkládejte papír v době, kdy tiskárna tiskne.

CSWW

Vložení papíru 15

background image

4.

Posuňte vodítka šířky papíru v zásobníku, aby se dotýkala okraje stohu papíru a zásobník

zavřete.

5.

Na displeji ovládacího panelu se zobrazí zpráva s výzvou ke změně nastavení papíru, pokud

jste změnili typ média, nebo k zachování nastavení, pokud jste znovu vložili dříve používané

médium.

6.

Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.