HP Officejet Pro 6830 - Vypnutí tiskárny

background image

Vypnutí tiskárny

Vypněte tiskárnu stisknutím tlačítka (Napájení) v levé části čelní strany tiskárny. Během vypínání

bude kontrolka napájení blikat. Po zhasnutí kontrolky napájení odpojte napájecí kabel nebo produkt

vypněte vypínačem na prodlužovacím kabelu.
UPOZORNĚNÍ: Pokud tiskárnu nevypnete správně, nemusel by se vozík tiskových kazet vrátit do

správné polohy, což by vyvolalo potíže s inkoustovými kazetami a kvalitou tisku.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy tiskárnu nevypínejte v případě, kdy nejsou vloženy inkoustové kazety.

Společnost HP doporučuje vyměnit všechny prázdné kazety co nejdříve, abyste se vyhnuli

problémům s kvalitou tisku a výslednou vyšší spotřebou inkoustu z důvodu opakovaného tisku nebo

poškození inkoustového systému.

CSWW

Spusťte software tiskárny HP (Windows) 19

background image

3