HP Officejet Pro 6830 - Tipy pro výběr a používání papíru

background image

Tipy pro výběr a používání papíru

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li se řídit následujícími pokyny.

Do zásobníku nebo podavače dokumentů vkládejte pouze jeden typ papíru.

Při plnění zásobníku a podavače dokumentů vždy ověřte, zda je papír vložen správně.

Zásobník ani podavač dokumentů nepřeplňujte.

Nevkládejte níže uvedený papír do zásobníku nebo podavače dokumentů, jinak hrozí uvíznutí,

tisk ve špatné kvalitě a další potíže s tiskem:

Vícedílné formuláře

Média, která jsou poškozená, zkroucená nebo zvlněná

Média s výřezy nebo s perforací

Média s hrubou texturou nebo s reliéfem a média, která špatně přijímají inkoust

10 Kapitola 2 Začínáme

CSWW

background image

Média, která jsou příliš tenká nebo se snadno protahují

Média se sponkami nebo svorkami