HP Officejet Pro 6830 - Dansk

background image

Dansk

background image

59

Web Services

HP ePrint

Med HP ePrint er det sikkert og nemt at udskrive dokumenter eller fotos fra din computer eller mobilenhed (f.eks. en

smartphone eller tablet-pc) – der kræves ingen ekstra software! Hvis du vil udskrive via HP ePrint, skal dokumenterne

eller fotoene vedhæftes en e-mail og derefter sendes til den e-mailadresse, der blev tildelt printeren under registreringen.

Herefter udskrives både e-mailen og de vedhæftede filer. Tryk på (HP ePrint) på skærmen Hjem for at komme i gang

med HP ePrint, aktivér Web Services, når du bliver bedt om det, og følg anvisningerne på skærmen.

For at kunne bruge HP ePrint skal printeren have forbindelse til et netværk med forbindelse til internettet.

Kan udskrives af HP

Du kan udskrive fra nettet uden en computer med din printer med internetforbindelse. Tryk på HP Udskrivbart

skærmen Hjem for at udskrive kalendere, notesbøger og millimeterpapir, spil, kort, kunsthåndværk og meget mere!

Oplysninger om blækpatroner

Startpatroner: Når du under opsætningen bliver bedt om at isætte blækpatroner, skal du sørge for at bruge de patroner,

som fulgte med printeren, og som er mærket "SETUP" eller "SETUP CARTRIDGE" (startpatron).
Blækforbrug: Der bruges blæk fra patronerne til flere ting under udskrivningsprocessen, herunder

initialiseringsprocessen, hvor printeren og blækpatronerne forberedes til udskrivning, og ved rensning af printhovedet,

hvilket holder dyserne rene, så blækket kan flyde frit. Desuden vil der altid være lidt blæk tilbage i patronen, når den er

opbrugt. Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/inkusage.
Sådan gemmes anonyme oplysninger om brug: HP-patroner, der bruges sammen med printeren, indeholder en

hukommelseschip, der gør printeren nemmere at bruge og gemmer en begrænset mængde anonyme oplysninger om

brugen af printeren. Oplysningerne kan bruges til at forbedre fremtidige HP-printere.

Sikkerhedsoplysninger

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når denne printer anvendes, så du reducerer risikoen for

personskade pga. brand eller elektrisk stød.

1. Alle anvisningerne i den dokumentation, der følger med printeren, bør læses grundigt.
2. Overhold alle advarsler og anvisninger på printeren.
3. Tag stikket ud af stikkontakten, inden printeren renses.
4. Printeren må ikke anbringes eller bruges i nærheden af vand, eller når du er våd.
5. Printeren skal placeres, så den står sikkert på en stabil flade.
6. Printeren skal placeres et sikkert sted, hvor ingen kan træde på eller falde over ledningen, og hvor ledningen ikke

bliver beskadiget.

7. Hvis printeren ikke fungerer normalt, kan du læse hjælpefilen (den overføres til din computer, når softwaren er

installeret). (se "Få mere at vide" på side 57.)

8. Der er ingen dele inden i produktet, der skal serviceres af brugeren. Service må kun udføres af kvalificeret

servicepersonale.

9. Brug kun det strømkabel og den strømadapter, der er leveret af HP (hvis de følger med).

Hvis du vil læse mere om brug og administration af Web Services, skal du gå til HP Connected

(www.hpconnected.com).

I hjælpefilen (se "Få mere at vide" på side 57) kan du finde flere oplysninger og vejledning til, hvordan du

deaktiverer rekvireringen af brugsvejledning.

Dansk

background image

60

1

Telefonstik i væggen

2

Parallel telefonlinjefordeler

3

DSL/ADSL-modem

4

Telefonsvarer

5

Telefon

6

ISDN-vægstik

7

Stikadapter eller ISDN-router

8

Bredbåndsmodem

9

DSL/ADSL-filter

10

Analog telefonadapter

Tilslut yderligere udstyr

Hvis du har andet udstyr, der skal tilsluttes, skal du tilslutte det som vist nedenfor:

2-EXT

1-LINE

1

4

5

1-LINE

2-EXT

1

8

5

10

1-LINE

1

2

3

9

1-LINE

2-EXT

1-LINE

6

6

5

5

7

7

TAM: Telefonsvarer

FoIP: Fax over Internet Protocol

*

**

3

Tilslut telefonlinjen

Brug kun telefonlinjen til fax

Hvis printeren leveres med en telefonledning, anbefaler HP, at du bruger denne telefonledning. Hvis telefonledningen

er for kort, skal du forlænge den med en fordeler og en anden telefonledning.

1. Sæt den ene ende af telefonledningen til telefonstikket i væggen.
2. Sæt den anden ende i den port, der er mærket 1-LINE på bagsiden af printeren.

Du må IKKE sætte den i den port, der er mærket 2-EXT.

3. Hvis du abonnerer på tjenesten DSL/ADSL, skal du tilslutte et DSL/ADSL-filter mellem printerporten, der er

mærket 1-LINE, og telefonstikket.

2

1

Telefonstik i væggen

2

Porten, der er mærket 1-LINE på bagsiden af

printeren

Du må IKKE sætte den i den port, der er

mærket 2-EXT.

3

DSL/ADSL-filter (leveres af telefonselskabet

eller serviceudbyderen)

1-LINE

2

1

1

3

For brugere i Europa

Hvis du befinder dig i et af disse lande/områder, kan du finde oplysninger om faxkonfiguration på adressen

www.hp.com/uk/faxconfig. ellers skal du følge instruktionerne i denne vejledning.

Belgien
Danmark
Finland

Frankrig
Holland
Irland

Italien
Norge
Østrig

Portugal
Schweiz
Spanien

Storbritannien
Sverige
Tyskland

1

Fax

Konfiguration af fax

Dansk

background image

61

Hvordan konfigurerer jeg HP-printere i digitale telefonsystemer?

HP-printere er designet til at kunne bruges med almindelige analoge telefontjenester. Hvis du er i et miljø med digitale

telefoner (såsom DSL/ADSL, PBX, ISDN eller FoIP), skal du muligvis bruge digital-til-analog-filtre eller omformere til

opsætning af printeren til fax.

Printeren er muligvis ikke kompatibel med alle digitale linjer eller udbydere i alle digitale systemer eller med alle

digital-til-analog-omformere. Kontakt dit teleselskab for at finde ud af, hvilken konfiguration der er bedst for dig.
Hvis du konfigurerer registrering af ringemønster i et PBX-telefonsystem med forskellige ringemønstre til interne og

eksterne opkald, skal du ringe op til printerens faxnummer fra et eksternt nummer, når du optager ringemønsteret.

4

Opsætning af faxtest

Faxtesten gennemgår følgende:

Kontrollerer faxhardwaren

Kontrollerer, om den korrekte telefonledning er sat i printeren.

Kontrollerer, at telefonledningen er sat i den korrekte port

Om der er klartone

Kontrollerer, om der er en aktiv telefonlinje

Tester status for telefonlinjeforbindelsen

Sådan køres faxtesten:

Tryk og lad fingeren glide over skærmen Hjem, og tryk derefter på Opsætning.

Tryk på Faxopsætning.

Tryk på Værktøjer, og tryk derefter på Kør faxtest. Hvis testen mislykkes, skal du gennemgå rapporten for at finde

oplysninger om, hvordan du løser problemet. Foretag de anbefalede ændringer, og kør testen igen.

Brugsrapporter og logger

Udskriv en rapport

Faxrapporter indeholder nyttige systemoplysninger om printeren.

1. Tryk og lad fingeren glide over skærmen Hjem, og tryk derefter på Opsætning.
2. Tryk på Faxopsætning, og tryk derefter på Rapporter.
3. Vælg den faxrapport, der skal udskrives, og tryk derefter på OK.

Hvis du har brug for trykte bekræftelser på, at dine faxer blev sendt, skal du trykke på Faxbekræftelse og derefter vælge

den ønskede indstilling.
Hvis du vil indsætte et billede på den første side af en fax på bekræftelsessiden, skal du vælge Til (faxafsendelse) eller Til

(send og modtag fax) og derefter trykke på Faxbekræftelse med billede.

Sletning af faxloggen

Når faxloggen ryddes, slettes også alle faxer, der er gemt i hukommelsen.

1. Tryk og lad fingeren glide over skærmen Hjem, og tryk derefter på Opsætning.
2. Tryk på Faxopsætning, og tryk derefter på Værktøjer.
3. Tryk på Ryd faxlog.

Dansk

background image

62

Brug af fax

Du kan finde flere oplysninger om faxfunktioner, f.eks.

blokering af uønskede faxer, i hjælpefilen (se "Få mere

at vide" på side 57).

Afsendelse af en standardfax

1. Læg dokumentet med udskriftssiden nedad på

scannerens glasplade, eller læg det med udskriftssiden

opad i dokumentføderen.

2. Gå til skærmen Hjem, og tryk på Fax.
3. Tryk Send nu.
4. Indtast et faxnummer med det numeriske tastatur,

eller vælg en kontakt i telefonbogen.

5. Hvis du vil føje en pause til faxnummeret, skal du trykke

flere gange på *, indtil der vises en bindestreg (-) på

displayet.

6. Tryk på Sort eller Farve.
Hvis modtageren rapporterer om problemer med

kvaliteten af den modtagne fax, skal du forsøge at ændre

faxens opløsning eller kontrast ved at trykke på

(Faxopsætning).

Automatisk modtagelse af en fax

Printeren besvarer som standard automatiske opkald

og modtager faxer efter antallet af ringninger, som er

angivet i indstillingen Antal ringninger før svar.
Hvis der er sluttet en telefonsvarer til printeren, skal

indstillingen Ring før svar for printeren være højere end

antal ring før svar for telefonsvareren.
Hvis du vil modtage faxer manuelt, skal du deaktivere

Autosvar på printerens kontrolpanel.
Sådan ændres indstillinger for autosvar:
1. Gå til skærmen Hjem, og tryk på Fax.
2. Tryk på Opsætning, og tryk derefter på Indstillinger.
3. Vælg Til eller Fra ud for Autosvar.
Hvis du abonnerer på en voicemailtjeneste på den

samme telefonlinje, som du bruger til faxopkald, kan du

ikke modtage faxer automatisk. Du skal være til stede

for at besvare indgående faxopkald. Hvis du i stedet

ønsker at modtage faxer automatisk, skal du kontakte

telefonselskabet og oprette abonnement på en bestemt

ringetonetjeneste eller anskaffe en separat telefonlinje

til fax.

Når du modtager faxer, skal du kontrollere, at der er

den type papir, du måtte ønske, i papirbakken. Når

papirbakken er lukket, skal du kontrollere, at den

rigtige type papir er valgt på printerens kontrolpanel.

Genudskrivning af modtagne faxer fra

hukommelsen

Hvis du har aktiveret Backup Fax Reception, gemmes

indgående faxer i hukommelsen, selv om printeren viser

fejl.
Alle faxer, der er gemt i hukommelsen, slettes muligvis

fra hukommelsen, når printeren slukkes.
1. Kontrollér, at der er lagt papir i printeren.
2. Gå til skærmen Hjem, og tryk på Fax.
3. Tryk på Udskriv faxer igen.
Faxerne udskrives i omvendt rækkefølge, som de blev

modtaget, hvor den senest modtagne fax udskrives

først osv.

Modtagelse af en fax manuelt

Hvis du taler i telefon med en anden person, kan du

modtage faxerne manuelt uden at afbryde samtalen.
1. Kontrollér, at printeren er tændt, og der er lagt papir

i bakken.

2. Fjern eventuelle originaler fra dokumentføderbakken.

Indstil Ring før svar til en højere værdi, så du kan nå

at besvare et indgående opkald, før printeren svarer.

Eller deaktiver Autosvar, så printeren ikke besvarer

indgående opkald automatisk.

3. Bed afsenderen om at starte faxafsendelsen.
4. Når du hører faxtonen, skal du trykke på Fax og

derefter trykke på Send og modtag.

5. Tryk på Modtag nu.
Når printeren begynder at modtage en fax, kan du lægge

på eller fortsætte samtalen. Det er ikke sikkert, at du

hører faxtoner under faxtransmissionen.

Send en fax ved hjælp af en lokaltelefon

1. Læg dokumentet med udskriftssiden nedad på

scannerens glasplade, eller læg det med udskriftssiden

opad i dokumentføderen.

2. Ring nummeret op med de numeriske taster på en

lokaltelefon.

Du må ikke bruge de numeriske taster på printerens

kontrolpanel, når du bruger denne metode til at sende

en fax.

3. Hvis modtageren besvarer telefonopkaldet, kan I tale

sammen, før du sender faxen.
Hvis en faxmaskine besvarer opkaldet, høres der

faxtoner fra den modtagende faxmaskine.

4. Gå til skærmen Hjem, og tryk på Fax.
5. Tryk på Send og modtag.
6. Tryk på Send fax.
7. Tryk på Brug glasplade, hvis originalen anbringes på

scannerens glasplade.

8. Tryk på Sort eller Farve, når du er klar til at sende

faxen.

Hvis du taler i telefon med modtageren, skal du bede

vedkommende om at starte modtagelsen af faxen,

når der høres faxtoner på faxmaskinen. Når printeren

begynder at faxe, kan du lægge på eller fortsætte

samtalen. Det er ikke sikkert, at du hører faxtoner under

faxtransmissionen.

Du kan finde flere oplysninger om andre måder at

afsende faxer på, f.eks. planlægning af fax til senere

afsendelse eller afsendelse af fax fra en computer,

i hjælpefilen (se "Få mere at vide" på side 57).

Dansk

background image

63

Kan ikke sende, men godt modtage

faxbeskeder

1. Lav en kopi eller scanning for at sikre, at printeren

fungerer korrekt.

2. Kontrollér faxens fysiske tilslutninger.
3. Kontrollér, om andre faxenheder kan sende til samme

telefonnummer. Den modtagende faxenhed har

muligvis blokeret dit telefonnummer, eller der kan

være opstået tekniske problemer.

4. Hvis problemet fortsætter, skal du udskrive en Fax

Error Report og Faxlog (og en rapport over opkalds-id

og uønskede faxer, hvis muligt) og derefter kontakte

HP for at få yderligere hjælp.

Kan ikke modtage, men godt sende faxer

1. Kontrollér printerens faxindstillinger.
2. Kontrollér faxens fysiske tilslutninger.
3. Kontrollér, om andre enheder, der er sluttet til samme

telefonlinje, kan modtage faxer. Telefonlinjen er

muligvis i stykker, eller den afsendende faxenhed

har problemer med at afsende faxer. Du bør også

kontrollere, om du har blokeret afsenderens

telefonnummer.

4. Snak med afsenderen om problemet. Hvis problemet

fortsætter, skal du udskrive en Fax Error Report og

Faxlog (og en rapport over opkalds-id og uønskede

faxer, hvis muligt) og derefter kontakte HP for at få

yderligere hjælp.

Kan ikke sende eller modtage faxer

1. Lav en kopi eller scanning for at sikre, at printeren

fungerer korrekt.

2. Kontrollér faxens fysiske tilslutninger.
3. Kontrollér printerens faxindstillinger.
4. Kontrollér, om andre enheder, der er sluttet til

telefonlinjen, kan sende eller modtage faxer. Der er

muligvis et problem med telefonlinjen.

5. Nulstil printeren ved at slukke printeren og eventuelt

også afbryde strømmen ved hovedkontakten. Vent et

par sekunder, før du tænder for strømmen igen. Prøv

at sende eller modtage en fax på printeren.

6. Hvis problemet fortsætter, skal du udskrive en Fax

Error Report og Faxlog (og en rapport over opkalds-id

og uønskede faxer, hvis muligt) og derefter kontakte

HP for at få yderligere hjælp.

Hvis du abonnerer på en voicemailtjeneste på den

samme telefonlinje, som du bruger til faxopkald,

skal du modtage faxer manuelt.

Kontrollér printerens faxindstillinger

Funktionen Autosvar aktiveres for printeren, så der kan

modtages fax automatisk.

Hvis du abonnerer på en voicemailtjeneste fra et

teleselskab eller en serviceudbyder, skal du sørge

for, at antal Ring før svar for printeren er højere end

antal ring før svar for telefonsvareren. Printeren

overvåger linjen og beslutter, om et indgående opkald

er et normalt telefonopkald eller en faxopkald. Hvis

det er et faxopkald, opretter printeren automatisk

en faxforbindelse. Ellers bliver du muligvis nødt til at

modtage faxen manuelt ved at trykke på Fax.

Hvis der er knyttet flere telefonnumre til samme

fysiske telefonlinje, og hvis linjen deles af flere

enheder, skal du sørge for, at printeren er indstillet til

det korrekte ringemønster for kunne modtage faxer.

Kontrollér faxens fysiske tilslutninger

Slut telefonledningen fra porten, der er mærket 1-LINE

på bagsiden af printeren, til telefonstikket i væggen, og

slut en telefonledning fra porten, der er mærket 2-EXT

på bagsiden af printeren, til en lokaltelefon. Ring op

til det telefonnummer, der ikke kan modtage faxer, fra

lokaltelefonen.

Hvis du forsøgte at faxe til et eksternt nummer,

skal du sørge for at inkludere eventuelt nødvendige

adgangskoder eller numre, før du ringer op til

nummeret. Du skal muligvis også indsætte en

pause i nummeret for at undgå, at printeren

ringer for hurtigt op. Hvis du vil tilføje en pause,

skal du trykke flere gange på *, indtil der vises en

bindestreg (-) på displayet.

Hvis du ikke kan foretage udgående opkald på grund

af manglende opkaldstone eller støj på linjen, skal du

forsøge at udskifte den telefonledning, der er sluttet

til 1-LINE-telefonporten, eller flytte printeren til en ny

placering, der har en separat telefonlinje (hvis muligt)

og se, om der opstår lignende problemer.

Hvis du har et digitalt telefonsystem (f.eks. FoIP,

fax over VoIP), skal du reducere faxhastigheden og

deaktivere Error Code Modulation (ECM) på printerens

kontrolpanel. Du skal eventuelt også kontakte dit

telefonselskab for at finde ud af, om der er problemer

med telefonlinjen, eller for at få oplysninger om

telefonnetværkets muligheder.

Løsning af faxproblemer

Hvis du fortsat har problemer med at bruge faxen, efter at have udført faxtesten på side 61, skal du følge trinnene herunder:

Dansk

background image

64

A. Varigheden af den begrænsede garanti

1. Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugeren, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og

udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.

2. I forbindelse med softwareprodukter gælder HP's begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af

programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser.

3. HP’s begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre

problemer, herunder problemer, som opstår pga.:

a. Forkert vedligeholdelse eller ændring.

b. Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.

c. Drift ud over produktets specifikationer.

d. Uautoriseret ændring eller forkert brug.

4. I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen

indflydelse på kundens garanti eller HP's supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printeren,

der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid

standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printeren i forbindelse med den pågældende fejl eller

skade.

5. Hvis HP i garantiperioden adviseres om fejl på et produkt, der er omfattet af HP’s garanti, vil HP efter eget valg enten

reparere eller ombytte produktet.

6. Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP’s garanti, skal HP inden

for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.

7. HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, før kunden har returneret det defekte produkt til HP.

8. Et ombytningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum

har samme funktionalitet som det produkt, det erstatter.

9. HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til nye

dele.

10. HP’s begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om

yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicesteder i de lande, hvor

produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

B. Begrænsninger i garantien

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP’S

TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN

UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED,

TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrænsninger

1. I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive rettigheder.

2. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSER, DER

SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP’S TREDJEPARTSLEVERANDØRER

IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM

ET KONTRAKTRETLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK

BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

D. Lokal lovgivning

1. Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra

stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.

2. I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring

modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil

visse fraskrivelser og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan i

lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:

a. Udelukke, at frasigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder

(f.eks. i Storbritannien).

b. På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtvinge sådanne frasigelser og begrænsninger.

c. Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke

kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.

3. BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRGRÆNSER ELLER ÆNDRER

IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE

UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE

KUNDER.

Information om HP’s begrænsede mangeludbedring

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP’s mangeludbedring i Danmark.

Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450, Allerød

Herudover kan De have opnået rettigheder over for sælger af HP’s produkter i henhold til Deres købsaftale.

HP’s regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.

HP-produkt

Varigheden af den begrænsede garanti

Softwaremedie

90 dage

Printer

1 år

Printer- eller blækpatroner

Ved ophør af den første af følgende to perioder: Indtil

HP-blækket er opbrugt, eller når den garantiperiode, der er

trykt på patronen, er udløbet. Denne garanti dækker ikke

HP-blækprodukter, som er blevet genopfyldt,

genfremstillet, oppoleret, anvendt forkert eller manipuleret.
Skrivehoveder (gælder kun produkter med

1 år

skrivehoveder, som kunden selv kan udskifte)
Tilbehør

1 år, medmindre andet er angivet

Hewlett-Packard's erklæring om begrænset garanti

Dansk

background image

www.hp.com/eu/m/OJP6830

HP Officejet Pro 6830

Kom igång

1. Installera skrivaren.

Följ de tryckta installationsanvisningarna och instruktionerna på displayen på skrivarens kontrollpanel.

2. Installera HP:s skrivarprogramvara.

Gå till den webbadress (www.hp.com/eprint/oj6830) som anges på kontrollpanelen och följ sedan

instruktionerna på webben.
Du kan hämta den senaste skrivarprogramvaran från www.hp.com/support.
En CD med HP:s skrivarprogramvara medföljer också. Om du använder Windows och installationsprogrammet inte

startar automatiskt när du sätter i CD:n dubbelklickar du på Setup.exe.

Se alltid till att du har fyllt på önskat papper i pappersfacket. När du har stängt facket kontrollerar du att det här

papperet är valt på skrivarens kontrollpanel.

Lär dig mer

Elektronisk hjälp:

Installera hjälpfilen genom att välja den i listan över rekommenderad programvara under

programvaruinstallationen. Hjälpfilen ger information om produktfunktioner, utskrift, felsökning och support och

ger aviseringar och information om miljö och bestämmelser, inklusive EU:s meddelanden om regler och efterlevnad.

Readme (Viktigt):

Filen Readme (Viktigt) innehåller information om systemkrav och uppdaterad information om hur

du installerar och använder skrivaren. Sätt i CD:n med HP:s skrivarprogramvara i datorn och dubbelklicka sedan på

ReadMe.chm (Windows) eller öppna mappen Read Me (OS X).

På webben:

Ytterligare hjälp och information: www.hp.com/go/support. Skrivarregistrering: www.register.hp.com.

Konformitetsdeklaration: www.hp.eu/certificates.

Du kan använda den här skrivaren för att skriva ut dokument och foton från en mobil enhet (t.ex. en

smartphone eller en surfplatta). Om du vill veta mer kan du gå till HP:s webbplats för mobil utskrift

(www.hp.com/go/mobileprinting).

Skanna koden så får du veta mer

Standardavgifter för dataöverföring kan tillämpas. Informationen kanske inte är tillgänglig på alla språk.

Informationen i det här dokumentet kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

Windows® 8.1

Klicka på nedåtpilen i det nedre vänstra hörnet av Startskärmen, välj skrivarens

namn, klicka på Hjälp och välj Sök i HP-hjälpen.

Windows® 8

Högerklicka i ett tomt område av Startskärmen, klicka på Alla appar i appfältet,

välj skrivarens namn och sedan Hjälp och välj slutligen Sök i HP-hjälpen.

Windows® 7
Windows Vista®
Windows XP®

Klicka på Start, välj Program eller Alla program, HP, välj skrivarens namn och

välj sedan Hjälp.

OS X v10.9 Mavericks
OS X v10.8 Mountain Lion
OS X v10.7 Lion

Gå till Finder och välj Hjälpcenter från menyn Hjälp. Klicka på Hjälp för alla

dina appar och välj sedan Hjälp för din skrivare.

HP Officejet Pro

6830 e-All-in-One series