HP Officejet Pro 6830 - Lietuviškai

background image

įdedamas į kompiuterį, „Windows“ vartotojai turi dukart spustelėti Setup.exe.

Visada įsitikinkite, kad į popieriaus dėklą įdėtas norimas popierius. Uždarius dėklą, įsitikinkite, kad šis popierius pasirinktas

spausdintuvo valdymo skydelyje.

Sužinokite daugiau

Elektroninis žinynas:

programinės įrangos diegimo metu įdiekite žinyno failą, kurį galite pasirinkti iš rekomenduojamos programinės

įrangos sąrašo. Žinyno faile pateikta informacija apie gaminio funkcijas, spausdinimą, trikčių šalinimą ir pagalbą; taip pat pranešimus,

aplinkos apsaugos ir priežiūros informaciją, įskaitant Europos Sąjungos priežiūros pranešimą ir atitikties patvirtinimus.

Failas „Readme“ (perskaityti):

„Readme“ (perskaityti) faile pateikiama informacija apie reikalavimus sistemai ir atnaujinta

informacija apie spausdintuvo nustatymą ir naudojimą. Įdėkite HP spausdintuvo programinės įrangos CD į savo kompiuterį ir dukart

spustelėkite „ReadMe.chm“ („Windows“) arba atidarykite „Read Me“ aplanką („OS X“).

Internete:

papildomas žinynas ir informacija: www.hp.com/go/support. Spausdintuvo registravimas: www.register.hp.com.

Atitikties deklaracija: www.hp.eu/certificates.

Šiuo spausdintuvu galite spausdinti dokumentus ir nuotraukas, esančias mobiliajame įrenginyje (pvz., išmaniajame telefone

arba planšetiniame kompiuteryje). Išsamiau žiūrėkite HP mobiliojo spausdinimo svetainėje (www.hp.com/go/mobileprinting).

Nuskaitykite, kad sužinotumėte daugiau

Gali būti taikomi standartiniai mokesčiai už perduodamus duomenis. Gali būti pateikiama ne visomis kalbomis.

Čia pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

„Windows®“ 8.1

Spustelėkite apatiniame kairiajame pradžios ekrano kampe esančią rodyklę, pasirinkite

spausdintuvo pavadinimą ir spustelėkite „Help“ (pagalba), tuomet pasirinkite „Search

HP Help“ (paieška HP pagalboje).

„Windows®“ 8

Pradžios ekrane spustelėkite dešinįjį pelės klavišą tuščiame ekrano plote ir programų

juostoje nuspauskite „All Apps“ (visos programos), pasirinkite spausdintuvo

pavadinimą, pasirinkite „Help“ (žinynas) ir tada pasirinkite „Search HP Help“ (paieška

HP žinyne).

„Windows®“ 7
„Windows Vista®“
„Windows XP®“

Spustelėkite „Start“ (pradžia), pasirinkite „Programs“ (programos) arba „All

Programs“ (visos programos), pasirinkite HP, pasirinkite spausdintuvo pavadinimą ir

tada pasirinkite „Help“ (žinyną).

„OS X“ v10.9 „Mavericks“
„OS X“ v10.8 „Mountain Lion“
„OS X“ v10.7 „Lion“

Ieškiklyje pasirinkite „Help Center“ (žinyno centrą) „Help“ (žinyno) meniu. Paspauskite

„Help for all your apps“ (pagalba visoms taikomosioms programoms), tada

pasirinkite savo spausdintuvo „Help“ (žinyną).

HP Officejet Pro

6830 e-All-in-One series

background image

106

Pripažinimai

„Microsoft“, „Windows“, „Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows 7“ ir „Windows 8“ ir „Windows 8.1“ JAV registruotieji „Microsoft

Corporation“ prekių ženklai.

Belaidis

Sekdami instrukcijas, pateikiamas spausdintuvo valdymo skyde ir HP spausdintuvo programinėje įrangoje, turėtumėte sėkmingai

prijungti spausdintuvą prie belaidžio tinklo.

Su HP tiesioginiu belaidžiu ryšiu galite spausdinti tiesiai iš kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba belaidį

ryšį palaikančio įrenginio neprisijungdami prie esamo belaidžio ryšio tinklo. Išsamiau žiūrėkite žinyno failą (žr. „Learn more“

(Sužinokite daugiau), pateiktą 105 psl.).

Belaidžio tinklo problemų sprendimas

Įsitikinkite, kad šviečia belaidžio ryšio (802.11) lemputė

Jei mėlyna lemputė spausdintuvo valdymo skyde nešviečia, belaidis ryšys gali būti išjungtas. Norėdami įjungti belaidį tinklą,

palieskite

(„Wireless“ (belaidį ryšį), palieskite

(„Wireless Setup“ (belaidžio ryšio sąranką), palieskite „Wireless Settings“

(belaidžio ryšio nuostatas) ir tada palieskite „On“ (įjungti) mygtuką, esantį „Wireless“ (belaidžio ryšio) laukelyje.
Jei mėlyna belaidžio ryšio lemputė mirksi, spausdintuvas neprijungtas prie tinklo. Norėdami nustatyti belaidį ryšį, spausdintuvo

valdymo skydelyje naudokite esantį belaidžio ryšio sąrankos vedlį. Pradiniame lange palieskite

(„Wireless“ (belaidį ryšį),

palieskite

(„Wireless Setup“ (belaidžio ryšio sąranką), palieskite „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nustatymus), palieskite

„Wireless Setup Wizard“ (belaidžio ryšio sąrankos vedlį) ir tada vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

1

Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie belaidžio ryšio tinklo

Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie jūsų belaidžio ryšio tinklo. Jei nepavyko prijungti kompiuterio prie tinklo, susisiekite

su asmeniu, nustačiusiu jūsų tinklą, arba kelvedžio gamintoju; gali būti iškilusi aparatinės įrangos problema jūsų kelvedyje arba

kompiuteryje.

Atlikite belaidžio ryšio bandymą

Norėdami patikrinti, ar belaidis ryšys veikia tinkamai, išspausdinkite belaidžio ryšio bandymo ataskaitą.

1. Pasirūpinkite, kad spausdintuvas būtų įjungtas, o dėkle būtų popieriaus.
2. Pradiniame lange ekrane palieskite

(„Wireless“ (belaidį ryšį) ir tada palieskite

(„Wireless Setup“ (belaidžio ryšio

sąranką).

3. Palieskite Print Reports (spausdinti ataskaitas).
4. Palieskite „Wireless Test Report“ (belaidžio ryšio tikrinimo ataskaita).

Jei bandymas nepavyksta, ataskaitoje paieškokite informacijos apie tai, kaip ištaisyti problemą, ir paleiskite bandymą iš naujo.
Jeigu belaidžio ryšio signalas silpnas, bandykite perkelti spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio kelvedžio.

Iš naujo paleiskite belaidžio ryšio tinklo dalis

Išjunkite kelvedį ir spausdintuvą, tada vėl prijunkite juos šia tvarka: pirma – kelvedžio parinktuvą, tada – spausdintuvą. Kartais

tinklo ryšio problema išsprendžiama išjungus ir iš naujo įjungus įrenginius. Jei vis tiek negalite prisijungti, išjunkite kelvedžio

parinktuvą, spausdintuvą ir kompiuterį, tada vėl juos įjunkite šia eilės tvarka: pirma – kelvedžio parinktuvą, tada – spausdintuvą,

galiausiai – kompiuterį.
Jei belaidžio ryšio nustatyti negalima, spausdintuvą prie tinklo galima prijungti ir naudojant eterneto kabelį.

Jei vis dar susiduriate su problemomis, apsilankykite „HP Wireless Printing Center“ (HP belaidžio spausdinimo centre)

(www.hp.com/go/wirelessprinting). Šioje svetainėje pateikiama išsamiausia, naujausia informacija apie spausdinimą

belaidžiu ryšiu bei jūsų belaidžio ryšio tinklą paruošti padėsianti informacija; išspręskite spausdintuvo jungimo prie

belaidžio ryšio tinklo ir saugumo programinės įrangos problemas.
Jei naudojate kompiuterį, kuriame veikia „Windows“ sistema, galite naudoti „Print and Scan Doctor“ įrankį, kuris gali padėti

išspręsti naudojantis spausdintuvu iškilusias problemas. Norėdami atsisiųsti šį įrankį apsilankykite

www.hp.com/go/tools.

4

2

3

Lietuvišk

ai

background image

107

„Tinklo paslaugos“

„HP ePrint“

Su „HP ePrint“ galite saugiai ir lengvai spausdinti dokumentus arba nuotraukas savo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje (pvz.,

išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje) be jokios papildomos programinės įrangos! Norėdami spausdinti su „HP

ePrint“, prisekite dokumentus arba nuotraukas prie el. laiško ir siųskite jį į jūsų spausdintuvui skirtą el. pašto adresą, kai jau esate

prisiregistravę. Spausdintuvas išspausdina tiek el. laišką, tiek priedus. Norėdami pradėti naudoti HP „ePrint“, pagrindiniame ekrane

palieskite

(HP „ePrint“), kai būsite paprašyti, įjunkite „Web Services“ (žiniatinklio tarnybas) ir tada vadovaukitės ekrane pateiktomis

instrukcijomis.

Norėdami naudoti „HP ePrint“, spausdintuvą turite prijungti prie interneto ryšį teikiančio tinklo.

„HP Printables“

Su prie interneto prijungtu spausdintuvu galite spausdinti iš interneto — be kompiuterio. Pagrindiniame ekrane tiesiog palieskite „HP

Printables“ (HP spaudinius), kad galėtumėte spausdinti kalendorius, bloknotus, grafikus, korteles, galvosūkius, rankdarbius ir dar

daugiau!

Informacija apie rašalo kasetę

Sąrankos kasetės: sąrankos paraginti dėti rašalo kasetes, įsitikinkite, kad naudojate su spausdintuvu pateiktas kasetes, ant kurių yra

užrašas „SETUP“ (sąranka) arba „SETUP CARTRIDGE“ (sąrankos kasetė).
Rašalo naudojimas: kasečių rašalas spausdinant naudojamas atliekant įvairius veiksmus, įskaitant spausdintuvo parengimą, kada

spausdintuvas ir rašalo kasetės paruošiami spausdinti, ir spausdinimo galvutės aptarnavimą, dėl kurio spausdinimo purkštukai išlieka

švarūs, o rašalas teka tolygiai. Be to, šiek tiek rašalo lieka ir sunaudotoje kasetėje. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje

www.hp.com/go/inkusage.
Anonimiškai naudojamos informacijos saugojimas: su spausdintuvu naudojamos HP kasetės turi atminties mikroschemą, kuri

padeda spausdintuvui veikti ir saugo ribotą kiekį informacijos apie naudojimąsi spausdintuvu. Šią informaciją ateityje bus galima

panaudoti tobulinant HP spausdintuvus.

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo spausdintuvu, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar

elektros smūgio.

1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus dokumentuose, kuriuos gavote su spausdintuvu.
2. Laikykitės visų ant spausdintuvo esančių perspėjimų ir nurodymų.
3. Prieš valydami spausdintuvą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
4. Nestatykite ir nenaudokite spausdintuvo prie vandens arba būdami šlapi.
5. Pastatykite spausdintuvą patikimai ant tvirto paviršiaus.
6. Pastatykite spausdintuvą saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti arba užkliūti už maitinimo kabelio ir maitinimo kabelis

nebūtų pažeistas.

7. Jeigu spausdintuvas neveikia tinkamai, žiūrėkite žinyno failą (kuris įdiegiamas jūsų kompiuteryje kartu su programine įranga)

(žr. „Learn more“ (Sužinokite daugiau), pateiktą 105 psl.).

8. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas. Dėl techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą

techninės priežiūros personalą.

9. Naudokite tik „HP“ pateikiamą maitinimo kabelį ir adapterį (jeigu yra).

Norėdami sužinoti, kaip naudoti ir valdyti „Web Services“ (žiniatinklio tarnybas), apsilankykite HP „Connected“

(www.hpconnected.com).

Norėdami gauti daugiau informacijos ir nurodymus, kaip išjungti šį naudojimo informacijos rinkimą, žr. žinyno failą (žr. „Learn

more“ (Sužinokite daugiau), pateiktą 105 psl.).

Lietuvišk

ai

background image

108

1

Sieninis telefono lizdas

2

Lygiagretusis daliklis

3

DSL / ADSL modemas

4

Telefono atsakiklis

5

Telefonas

6

ISDN sieninis lizdas

7

Terminalo adapteris arba ISDN

kelvedis

8

Plačiajuosčio ryšio modemas

9

DSL / ADSL filtras

10

Analoginis telefono adapteris

Prijunkite papildomus įrenginius

Jei turite kitų prijungtinų įrenginių, juos junkite pagal toliau pateiktą diagramą:

2-EXT

1-LINE

1

4

5

1-LINE

2-EXT

1

8

5

10

1-LINE

1

2

3

9

1-LINE

2-EXT

1-LINE

6

6

5

5

7

7

TAM: Telefono atsakiklis

FoIP: Faksograma interneto protokolu

*

**

3

Prisijunkite prie telefono linijos

Telefono linijos naudojimas tik faksogramoms siųsti

Jei telefono kabelis pateiktas su spausdintuvu, HP rekomenduoja naudoti tą telefono kabelį. Jei telefono kabelis nepakankamai

ilgas ir norite, kad jis būtų ilgesnis, naudokite jungiamąjį šakotuvą ir kitą telefono kabelį.

1. Vieną telefono kabelio galą prijunkite prie sieninio lizdo.
2. Kitą galą prijunkite prie spausdintuvo užpakalinėje dalyje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“.

Telefono kabelio NEJUNKITE prie prievado, pažymėto „2-EXT“.

3. Jeigu prenumeruojate DSL / ADSL paslaugą, prijunkite DSL / ADSL filtrą tarp spausdintuvo prievado, pažymėto „1-LINE“, ir

sieninio telefono lizdo.

2

1

Sieninis telefono lizdas

2

Spausdintuvo galinėje pusėje esantis prievadas,

pažymėtas „1-LINE“.

Telefono kabelio NEJUNKITE prie prievado,

pažymėto „2-EXT“.

3

DSL / ADSL filtras (pateikiamas telefono ryšį

teikiančios įmonės arba paslaugos teikėjo).

1-LINE

2

1

1

3

1

Naudotojams Europoje

Jei esate vienoje išvardytų šalių ar vietovių, informacijos apie fakso sąranką rasite svetainėje

www.hp.com/uk/faxconfig; kitu atveju vadovaukitės toliau šiame vadove pateiktais nurodymais.

Austrija
Belgija
Danija

Suomija
Prancūzija
Vokietija

Airija
Italija
Norvegija

Nyderlandai
Portugalija
Ispanija

Švedija
Šveicarija
Jungtinė Karalystė

Faksas

Fakso sąranka

Lietuvišk

ai

background image

109

Kaip nustatyti HP spausdintuvus skaitmeninių telefonų aplinkose?

HP spausdintuvai yra specialiai sukurti taip, kad galėtumėte naudotis įprastomis analoginėmis telefono paslaugomis. Jeigu naudojate

skaitmeninę telefono aplinką (kaip, pavyzdžiui, DSL / ADSL, PBX, ISDN arba FoIP), jums gali reikėti naudoti skaitmeninio turinio vertimo į

analoginį filtrus arba keitiklius, kai spausdintuvą nustatote faksogramų siuntimui / gavimui.

Spausdintuvas gali būti nesuderinamas su visomis skaitmeninių paslaugų linijomis, teikėjais visose skaitmeninėse aplinkose arba

su visais skaitmeninio turinio vertimo į analoginį konverteriais. Susisiekite su telefono ryšį teikiančia įmone, kad nustatytumėte,

kurios sąrankos parinktys jums tinka geriausiai.
Jeigu nustatote skambinimo šablono aptikimą, kuris PBX telefono sistemoje turi skirtingą skambinimo šabloną vidiniams ir

išoriniams skambučiams, įsitikinkite, kad įrašydami skambinimo šabloną, savo spausdintuvo fakso numerio rinkimui, naudojate

išorinį numerį.

4

Patikrinkite fakso sąranką

Fakso tikrinimo metu atliekami šie veiksmai:

Išbandoma techninė fakso įranga

Patikrinama, ar prie spausdintuvo prijungėte tinkamą telefono kabelį

Patikrinama, ar telefono kabelis įjungtas į tinkamą lizdą

Patikrinama, ar yra numerio rinkimo signalas

Patikrinama, ar telefono linija aktyvi

Patikrinama prijungto telefono ryšio būsena

Paleisti fakso tikrinimą:

1. Pagrindiniame ekrane palieskite ir perbraukite pirštu išilgai ekrano, o tada palieskite „Setup“ (sąranką).
2. Palieskite „Fax Setup“ (faksogramų sąranką).
3. Palieskite „Tools“ (įrankius), tada palieskite „Run Fax Test“ (paleisti fakso tikrinimą). Jei tikrinimas nepavyksta, ataskaitoje

paieškokite informacijos apie tai, kaip ištaisyti problemą, atlikite siūlomus pakeitimus ir pakartokite tikrinimą.

Naudokite ataskaitas ir žurnalus

Ataskaitos spausdinimas

Šiose ataskaitose pateikiama naudinga spausdintuvo sistemos informacija.

1. Pagrindiniame ekrane palieskite ir perbraukite pirštu išilgai ekrano, o tada palieskite „Setup“ (sąranką).
2. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranką), tada palieskite „Reports“ (ataskaitas).
3. Pasirinkite spausdintiną fakso ataskaitą ir palieskite „OK“ (gerai).

Jei jums reikia patvirtinimo, kad jūsų faksogramos buvo sėkmingai išsiųstos, palieskite „Fax Confirmation“ (fakso patvirtinimą), tada

pasirinkite norimą parinktį.
Norėdami įtraukti atvaizdą į patvirtinimo lape esančios faksogramos pirmąjį puslapį, pasirinkite „On (Fax Send)“ (įjungti (siųsti

faksogramą) arba „On (Fax Send and Fax Receive)“ (įjungti (siųsti ir gauti faksogramą) ir tada palieskite „Fax confirmation with image“

(faksogramos patvirtinimas su atvaizdu).

Fakso žurnalo išvalymas

Ištrynus fakso žurnalą, bus ištrintos ir visos atmintyje saugomos faksogramos.

1. Pagrindiniame ekrane palieskite ir perbraukite pirštu išilgai ekrano, o tada palieskite „Setup“ (sąranką).
2. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranką) ir palieskite „Tools“ (įrankius).
3. Palieskite „Clear Fax Logs“ (išvalyti fakso žurnalus).

Lietuvišk

ai

background image

110

Fakso naudojimasis

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie fakso

funkcijas, pvz., nepageidautinų faksogramų blokavimą arba

faksogramų persiuntimą, žr. žinyno failą (žr. „Learn more“

(Sužinokite daugiau), pateiktą 105 psl.)

Įprastos faksogramos siuntimas

1. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja

puse žemyn arba įdėkite į dokumentų tiektuvą

spausdinamąja puse aukštyn.

2. Pagrindiniame ekrane palieskite „Fax“ (siųsti faksogramą).
3. Palieskite „Send Now“ (siųsti dabar).
4. Įveskite fakso numerį naudodami klaviatūrą arba

pasirinkdami kontaktą iš telefonų knygelės.

5. Norėdami fakso numeryje įvesti pauzę, lieskite * tol, kol

ekrane pasirodys brūkšnys (-).

6. Palieskite „Black“ (nespalvotai) arba „Color“ (spalvotai).
Jeigu adresatas praneša apie jūsų išsiųstos faksogramos kokybės

problemas, pabandykite pakeisti faksogramos skyrą arba kontrastą

paliesdami

(„Fax Setup“ (fakso sąranką).

Automatinis faksogramų gavimas

Pagal numatytuosius parametrus spausdintuvas automatiškai

atsiliepia į įeinančius skambučius ir priima faksogramas po

„Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsiliepti) parametre

nustatyto skambučių skaičiaus.
Jei prie spausdintuvo prijungtas atsakiklis, skambučių skaičius,

parametro „Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsiliepti)

skaičius spausdintuve turi būti nustatytas didesnis nei

atsakiklyje.
Norėdami faksogramas gauti neautomatiniu būdu, spausdintuvo

valdymo skydelyje išjunkite „Auto Answer“ (automatinį

atsiliepimą).
Automatinio atsiliepimo parametrų keitimas:
1. Pagrindiniame ekrane palieskite „Fax“ (siųsti faksogramą).
2. Palieskite „Setup“ (sąranką) ir tada palieskite „Preferences“

(nuostatas).

3. Pasirinkite „On“ (įjungti) arba „Off“ (išjungti) mygtukus,

esančius šalia „Auto Answer“ (automatinis atsiliepimas).

Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso

skambučiams, naudojatės ir balso pašto paslauga, automatiniu

būdu faksogramų priimti negalėsite. Turite asmeniškai atsakyti

į įeinančius fakso skambučius (jei norite faksogramas priimti

automatiškai, kreipkitės į telefono ryšį teikiančią įmonę ir

užsisakykite skirtingų skambučio signalų paslaugą arba fakso

skambučiams gaukite atskirą telefono liniją).

Visos atmintyje saugomos faksogramos gali būti pašalintos iš

atminties išjungus spausdintuvą.
1. Užtikrinkite, kad spausdintuve būtų popieriaus.
2. Pagrindiniame ekrane palieskite „Fax“ (siųsti faksogramą).
3. Palieskite „Reprint Faxes“ (perspausdinti faksogramas).
Faksogramos bus spausdinamos atvirkštine tvarka, vėliausiai

gautos faksogramos bus spausdinamos pirmiausia ir t. t.

Faksogramų priėmimas rankiniu būdu

Jei kalbatės telefonu su kitu asmeniu, faksogramas galite priimti

rankiniu būdu nepadėdami ragelio.
1. Pasirūpinkite, kad spausdintuvas būtų įjungtas ir jame būtų

popieriaus.

2. Iš dokumentų tiekimo dėklo išimkite visus dokumentus.

Nustatykite didesnį parametro „Rings to Answer“ (po

kiek skambučių atsiliepti) skaičių, kad galėtumėte

atsakyti į įeinantį skambutį prieš atsakant spausdintuvui.

Arba išjunkite parametrą „Auto Answer“ (automatinis

atsiliepimas), kad spausdintuvas automatiškai neatsakytų į

gaunamus skambučius.

3. Paprašykite siuntėjo automatiškai siųsti faksogramą.
4. Kai girdite faksogramos siuntimo tonus, palieskite „Fax“

(faksą) ir tada palieskite „Send and Receive“ (siųsti ir gauti).

5. Palieskite „Receive Now“ (gauti dabar).
Spausdintuvui pradėjus priimti faksogramą, galite padėti

telefono ragelį arba laikyti jį nukeltą. Fakso tonų faksogramos

siuntimo metu galite ir negirdėti.

Faksogramą siųskite naudodami vidinį telefoną

1. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja

puse žemyn arba įdėkite į dokumentų tiektuvą

spausdinamąja puse aukštyn.

2. Naudodami dubliuojančio telefono mygtukus surinkite

numerį.

Siųsdami šiuo būdu NENAUDOKITE spausdintuvo valdymo

skyde esančių mygtukų.

3. Jei gavėjas atsiliepia į skambutį, prieš siųsdami faksogramą

galite su juo pakalbėti.
Jei į skambutį atsiliepia fakso aparatas, iš gaunančio fakso

aparato išgirsite fakso tonus.

4. Pagrindiniame ekrane palieskite „Fax“ (siųsti faksogramą).
5. Paliesti „Send and Receive“ (siųsti ir gauti).
6. Palieskite „Send Fax“ (siųsti faksogramą).
7. Jei originalus dokumentas uždėtas ant skaitytuvo stiklo,

palieskite „Use Glass“ (naudoti stiklą).

8. Kai būsite pasiruošę siųsti faksogramą, palieskite „Black“

(nespalvotai) arba „Color“ (spalvotai).

Jei su gavėju kalbatės telefonu, paprašykite jo pradėti

priimti faksogramą, kai išgirsta fakso tonus fakso aparate.

Spausdintuvui pradėjus priimti faksogramą, galite padėti

telefono ragelį arba laikyti jį nukeltą. Fakso tonų faksogramos

siuntimo metu galite ir negirdėti.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus

faksogramų siuntimo būdus, pvz., planavimą faksogramą

išsiųsti vėliau arba faksogramų siuntimą iš kompiuterio,

žr. žinyno failą (žr. „Learn more“ (Sužinokite daugiau),

pateiktą 105 psl.)

Kai priimate arba spausdinate faksogramas, visada

įsitikinkite, kad į popieriaus dėklą įdėtas norimas popierius.

Uždarius dėklą, įsitikinkite, kad šis popierius pasirinktas

spausdintuvo valdymo skydelyje.

Gautų faksogramų pakartotinis spausdinimas

iš atminties

Jei funkcija „Backup Fax Reception“ (kurti atsarginę

faksogramos priėmimo kopiją) įjungta, įeinančiosios

faksogramos bus saugomos atmintyje, net jei spausdintuvas yra

klaidos būsenoje.

Lietuvišk

ai

background image

111

Negali siųsti faksogramų, bet gali jas priimti

1. Vykdykite kopijavimą arba nuskaitymą, kad užtikrintumėte,

jog spausdintuvas veikia tinkamai.

2. Patikrinkite fizines fakso jungtis.
3. Patikrinkite, ar kiti fakso įrenginiai gali siųsti į tą patį numerį.

Priimantis fakso įrenginys gali būti užblokavęs jūsų telefono

numerį arba jame gali būti kilę techninių problemų.

4. Jei problema išlieka, išspausdinkite „Fax Error Report“ (fakso

klaidos ataskaitą) ir „Fax Log“ (fakso žurnalą) (ir, jei yra,

skambintojų ID ataskaitą ir nepageidaujamų faksogramų

ataskaitą), tada susisiekite su HP dėl tolimesnės pagalbos.

Negali priimti faksogramų, bet gali jas siųsti

1. Patikrinkite fakso parametrus spausdintuve.
2. Patikrinkite fizines fakso jungtis.
3. Patikrinkite, ar kiti, prie tos pačios telefono linijos prijungti

įrenginiai, gali priimti faksogramas. Gali būti gedimai

telefono linijoje arba problemų turėti faksogramas

siunčiantis įrenginys. Taip pat galite patikrinti, ar

neužblokavote siuntėjo telefono numerio.

4. Patikrinkite, ar siuntėjui nekyla problemų. Jei problema

išlieka, išspausdinkite „Fax Error Report“ (fakso klaidos

ataskaitą) ir „Fax Log“ (fakso žurnalą) (ir, jei yra, skambintojų

ID ataskaitą ir nepageidaujamų faksogramų ataskaitą), tada

susisiekite su HP dėl tolimesnės pagalbos.

Negali siųsti ir priimti faksogramų

1. Vykdykite kopijavimą arba nuskaitymą, kad užtikrintumėte,

jog spausdintuvas veikia tinkamai.

2. Patikrinkite fizines fakso jungtis.
3. Patikrinkite fakso parametrus spausdintuve.
4. Patikrinkite, ar kiti, prie tos pačios telefono linijos prijungti

įrenginiai, gali siųsti ir priimti faksogramas. Galima telefono

linijos triktis.

5. Atnaujinkite spausdintuvo veikimą išjungdami spausdintuvą

ir, jei įmanoma, pagrindinį maitinimo jungiklį. Palaukite kelias

sekundes, kol maitinimas vėl bus įjungtas. Pabandykite

išsiųsti arba priimti faksogramą spausdintuve.

6. Jei problema išlieka, išspausdinkite „Fax Error Report“ (fakso

klaidos ataskaitą) ir „Fax Log“ (fakso žurnalą) (ir, jei yra,

skambintojų ID ataskaitą ir nepageidaujamų faksogramų

ataskaitą), tada susisiekite su HP dėl tolimesnės pagalbos.

Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso

skambučiams, naudojatės ir balso pašto paslauga,

turėsite priimti faksogramas automatiniu būdu.

Patikrinkite spausdintuvo fakso nuostatas

Funkcija „Auto Answer“ (automatinis atsiliepimas)

spausdintuve įjungta, kad faksogramos būtų priimamos

automatiškai.

Jei užsisakėte balso pašto paslaugą iš telefono ryšį

teikiančios įmonės arba paslaugų teikėjo, pasirūpinkite,

kad parametro „Rings to Answer“ (po kiek skambučių

atsiliepti) vertė spausdintuve būtų nustatyta didesnė nei

telefono atsakiklyje. Spausdintuvas stebės liniją ir nuspręs,

ar įeinantis skambutis yra įprastas telefono skambutis ar

fakso skambutis. Jei tai fakso skambutis, spausdintuvas

pradės fakso ryšį automatiškai. Kitu atveju gali reikėti priimti

rankiniu būdu paliečiant „Fax“ (siųsti faksogramą).

Jei tai pačiai fizinei telefono linijai priskirti keli telefono

numeriai ir tą liniją dalijasi keli įrenginiai, pasirūpinkite, kad

spausdintuve nustatytas teisingas skirtingų skambučių

parametras priimamoms faksogramoms.

Fizinių fakso jungčių tikrinimas

Prijunkite telefono kabelį iš galinėje spausdintuvo pusėje

esančio prievado, pažymėto „1-LINE“, į sieninį telefono lizdą

ir spausdintuvo pusėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“,

į dubliuojantį telefoną. Iš dubliuojančio telefono skambinkite

telefono numeriu, kuris nepriėmė faksogramų.

Jei bandėte siųsti faksogramą į išorinį numerį, prieš

įvesdami numerį nepamirškite įtraukti reikalaujamo

prieigos kodo arba numerių. Į telefono numerį taip gali

reikėti įtraukti pauzę, kad spausdintuvas jo nerinktų per

greitai; norėdami įtraukti pauzę lieskite * tol, kol ekrane

pasirodys brūkšnys (-).

Jei išeinančių skambučių negalima atlikti, kadangi

neaptinkamas rinkimo tonas arba linija triukšminga,

bandykite naudoti kitą telefono kabelį vietoj to, kuris

prijungtas prie telefono prievado „1-LINE“, arba perkelkite

spausdintuvą į kitą vietą, kur yra atskira telefono linija (jei

įmanoma), ir žiūrėkite, ar nekyla panašių problemų.

Jei esate skaitmeninio telefono aplinkoje (pvz., FoIP, fakso

siuntimas per VoIP), sumažinkite faksogramų siuntimo

greitį ir išjunkite funkciją „Error Code Modulation“ (klaidos

kodo moduliacija) (ECM) spausdintuvo valdymo skydelyje.

Jei reikia, susisiekite su telefono ryšį teikiančia įmone, kad

sužinotumėte, ar nekyla problemų su telefono linija arba

norėdami daugiau sužinoti apie telefono tinklo funkcijas.

Fakso problemų sprendimas

Jei naudodami faksą vis dar susiduriate su problemomis, nors sėkmingai įvykdėte 109 puslapyje nurodytą patikrą, atlikite toliau

pateiktus veiksmus:

Lietuvišk

ai

background image

112

A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

1. Bendrovė „Hewlett-Packard“ (HP) galutiniam naudotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra

pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu

laikotarpiu nuo produkto įsigijimo dienos.

2. Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti

programavimo instrukcijų. HP negarantuoja, kad visi jos produktai veiks netrikdomai ir be klaidų.

3. HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:

a. Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;

b. Programinei įrangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaiko HP; arba

c. Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;

d. Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.

4. HP spausdintuvų produktams naudojamos ne HP pagamintos arba pakartotinai užpildytos kasetės neturi

įtakos nei naudotojo garantijai, nei jokiai su naudotoju sudarytai HP paramos sutarčiai. Tačiau jeigu

spausdintuvo veikimas sutrinka arba jis sugenda dėl naudojamos ne HP pagamintos, pakartotinai užpildytos

kasetės arba rašalo kasetės, kurios galiojimo terminas pasibaigęs, bendrovė HP pareikalaus įprasto mokesčio

už tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti sunaudotas medžiagas ir sugaištą laiką.

5. Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą,

bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis naudotojo produktą su defektais kitu.

6. Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta,

bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.

7. HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlyginti nuostolių tol, kol naudotojas negrąžins defektų turinčio produkto

bendrovei HP.

8. Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net

pralenks pakeičiamą produktą.

9. HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.

10. HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą.

Atskiras papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas naudotoją, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje

HP įgaliotoje paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės

HP arba jos įgaliotųjų importuotojų.

B. Garantijos apribojimai

TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, NEI HP, NEI TREČIOSIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ

KITŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ – KOMERCINĖS NAUDOS,

TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

C. Atsakomybės apribojimai

1. Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės naudotojui skirtos priemonės iki

ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.

2. NEI HP, NEI TREČIOSIOS ŠALIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS

IEŠKINIU, NEI KOKIU NORS KITU TEISINIU BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL

TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR

APIE JUOS BUVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSIPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUS

ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBŲ, GALIMŲ PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

D. Vietiniai įstatymai

1. Šis garantijos pareiškimas suteikia naudotojui tam tikras juridines teises. Naudotojas taip pat gali turėti kitų

teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje

pasaulio dalyje).

2. Jeigu šis garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas.

Tokiomis aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame garantijos pareiškime, naudotojui

gali negalioti. Pvz., kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (įskaitant Kanados

provincijas), gali būti:

a. Užkirstas kelias šio garantijos pareiškimo apribojimų ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų

naudotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);

b. Kitaip suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba

c. Naudotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreikštų garantijų, kurių gamintojas

negali atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštų garantijų galiojimo laiko apribojimai.

3. ŠIO GARANTIJOS PAREIŠKIMO SALYGOS, IŠSKYRUS IKI PAGAL ĮSTATYMUS GALIMOS RIBOS, YRA

TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ „HP“ PRODUKTŲ

PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NĖRA IŠIMTINĖS.

Informacija apie HP garantiją

Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Lietuva: UAB „Hewlett-Packard“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius

Pagal taikytinus vartojimo prekių pardavimą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus, jūs taip pat turite įstatymų

galios teises. Gamintojo garantija jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio neturi

HP produktas

Ribotos garantijos galiojimo trukmė

Programinės įrangos laikmenos

90 dienų

Spausdintuvas

1 metai

Spausdintuvo arba rašalo kasetės

Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos

datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas

įvyksta pirma. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie

buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai

naudojami arba sugadinti.

Spausdintuvo galvutės (taikoma tik produktams su

1 metai

naudotojo keičiamomis spausdintuvo galvutėmis)
Priedai

1 metai, jeigu nenurodyta kitaip

„Hewlett-Packard“ pareiškimas apie ribotą garantiją

Lietuvišk

ai

background image

120

Hewlett-Packard ةكرشل دودحملا نامضلا نايب

ةيب

رعلا

background image

119

اهملاتسا نكمي نكلو ،تاسكافلا لاسرإ نكمي لا

1

.

لمع نامضل يئوض حسم وأ خسن ةيلمع ءارجإب مق

.ميلس كلشب ةعباطلا

2

.

.ةيداملا سكافلا تلايصوت نم ققحت

3

.

ىلإ لاسرلإا ىرخأ سكاف ةزهجأ نكامإب نكا اذإ امم ققحت

ملتسملا سكافلا زاهج نوكي امبر .فتاهلا مقر سفن

.ةينف كلاشم هب وأ كفتاه مقر عنمي

4

.

سكافلا ءاطخأ ريرقت ةعابطب مقف ،ةكلشملا ترمتسا اذإ

تاسكافلا ريرقتو لصتملا ف ِّرع ُم ريرقتو( سكافلا لجسو

.ةدعاسملا نم ديزملل HP ـب لصتا مث ،)ارفوتت نإ ةهفاتلا

اهلاسرإ نكمي نكلو ،تاسكافلا ملاتسا نكمي لا

1

.

.ةعباطلاب سكافلا تادادعإ نم ققحت

2

.

.ةيداملا سكافلا تلايصوت نم ققحت

3

.

سفنب ةلصتملا - ىرخلأا ةزهجلأا نكامإب نكا اذإ امم ققحت

يف بيع كانه نوكي امبر .تاسكافلا ملاتسا - فتاهلا طخ

سكافلا زاهج يف كلاشم كانه نوكت امبر وأ فتاهلا طخ

ىلإ ا ًضيأ جاتحت امبر .تاسكافلا لاسرإب قلعتت لسرملا

.لسرملاب صاخلا فتاهلا مقر عنمت تنك اذإ امم ققحتلا

4

.

،ةكلشملا ترمتسا اذإ .لسرملا عم ةكلشملا نم ققحت

سكافلا لجسو سكافلا ءاطخأ ريرقت ةعابطب مقف

نإ ةهفاتلا تاسكافلا ريرقتو لصتملا ف ِّرع ُم ريرقتو(

.ةدعاسملا نم ديزملل HP ـب لصتا مث ،)ارفوتت

اهملاتسا لاو تاسكافلا لاسرإ نكمي لا

1

.

لمع نامضل يئوض حسم وأ خسن ةيلمع ءارجإب مق

.ميلس كلشب ةعباطلا

2

.

.ةيداملا سكافلا تلايصوت نم ققحت

3

.

.ةعباطلاب سكافلا تادادعإ نم ققحت

4

.

سفنب ةلصتملا - ىرخلأا ةزهجلأا نكامإب نكا اذإ امم ققحت

نوكت امبر .اهملاتسا وأ تاسكافلا لاسرإ - فتاهلا طخ

.فتاهلا طخ يف ةكلشم كانه

5

.

فاقيإو اهليغشت فاقيإ للاخ نم ةعباطلا طبض دعأ

رظتنا .نكمأ نإ ةقاطلا ردصمل يسيئرلا حاتفملا ليغشت

لاسرإ برج .ىرخأ ةرم ةقاطلا ليغشت لبق ٍناوث عضبل

.ةعباطلا ىلع هملاتسا وأ سكاف

6

.

سكافلا ءاطخأ ريرقت ةعابطب مقف ،ةكلشملا ترمتسا اذإ

ريرقتو لصتملا ف ِّرع ُم ريرقتو( سكافلا لجسو

نم ديزملل HP ـب لصتا مث ،)ارفوتت نإ ةهفاتلا تاسكافلا

.ةدعاسملا

سفن ىلع يتوص ديرب ةمدخ يف ًكارتشم تنك اذإ

،تاسكافلا لابقتساو لاسرلإ مدختسملا فتاهلا طخ

.ا ًيودي تاسكافلا لابقتسا كيلع نيعتيسف

ةعباطلاب سكافلا تادادعإ نم ققحت

ملتستل )يئاقلتلا درلا( Auto Answer ةزيم ليغشت مت

.ا ًيئاقلت تاسكافلا ةعباطلا

وأ فتاهلا ةكرش عم يتوص ديرب ةمدخ يف ًكارتشم تنك اذإ

Rings to Answer دادعلإا طبض ىلع صرحاف ،ةمدخلا رفوم

نم ىلعأ نوكي ثيحب ةعباطلا يف )درلا لبق تانرلا ددع(

فوس .فتاهلا ىلع يللآا درلا زاهجب صاخلا دادعلإا كلذ

ةملكاملا تنكا ام اذإ ديدحتو طخلا ةبقارمب ةعباطلا موقت

تنكا اذإ .سكاف ةملكام مأ ةيداع ةملكام نع ةرابع ةدراولا

سكافلا لاصتا ءدبب ةعباطلا موقت فوس ،سكاف ةملكام

سملب ا ًيودي سكافلا لابقتسا ىلإ رطضت دقف ،لاإو .ا ًيئاقلت

.سكاف

طخ سفنل ةصصخم فتاوه ماقرأ ةدع كانه تنكا اذإ

نم دكأتف ،طخلا يف ةزهجأ ةدع كرتشتو يداملا فتاهلا

.تاسكافلا ملاتسلا زيمملا نينرلا دادعإ ىلع ةعباطلا طبض

سكافلل ةيداملا تلاصولا نم ققحت

ةعباطلا فلخ 1-LINE ذفنم نم فتاهلا لبكا ليصوتب مق

ذفنم نم فتاهلا لبكا ليصوتب مقو ،طئاحلاب فتاهلا ذخأمب

،يلخادلا فتاهلا نم .يلخاد فتاهب ةعباطلا فلخ 2-EXT

.تاسكافلا ملاتسا هيلع رذعت يذلا فتاهلا مقرب لصتا

،يجراخ مقر ىلإ سكاف لاسرإ لواحت تنك اذإ

ماقرأ وأ بولطم لوصو دوك يأ نيمضت ىلع صرحاف

ا ًضيأ جاتحت امبر .يساسلأا مقرلا لاخدإ لبق ةبولطم

نم ةعباطلا عنمل مقرلا يف ةينمز ةلصاف ةفاضإ ىلإ

كلشب * سملا ،لصاف ةفاضلإ ؛ةياغلل عيرسلا بلطلا

.ةشاشلا ىلع ) - ( ةطرش رهظت ىتح رركتم

مدعل ا ًرظن ةرداصلا تاملكاملا ءارجإ نم نكمتت مل اذإ

مادختسا لواحف ،طخلا شوشت وأ بلطلا ةمغن فاشتكا

1-LINE ذفنمب لصوملا لبكالا نم ًلادب رخآ فتاه لبكا

فتاه طخ هب رخآ نكام ىلإ ةعباطلا لقنا وأ ،فتاهلل

كلاشم كانه تنكا اذإ امم ققحتو )رملأا نكمأ اذإ( لصفنم

.ةلثامم

ربع سكاف ، FoIP لثم( ا ًيمقر كيدل فتاهلا ماظن نكا اذإ

Error ةزيم ليغشت فقوأو ،سكافلا ةعرس للقف ،) VoIP

ةحول نم ) ECM( )أطخلا زمر ليدعت( Code Modulation

ةفرعمل كفتاه ةكرشب لصتا ،ةجاحلا دنع .ةعباطلا مكحت

ديزملا ةفرعمل وأ فتاهلا طخ يف كلاشم كانه تنكا اذإ ام

.فتاهلا ةكبش تاينكامإ لوح

سكافلا كلاشم لح

:هاندأ تاوطخلا عبتاف ،حاجنب 117 ةوطخلا يف سكافلا رابتخا لامكإ دعب سكافلا مادختسا يف كلاشم هجاوت لازت لا تنك اذإ

ةيب

رعلا

background image

118

سكافلا مادختسا

رظح لثم سكافلا تازيم لوح تامولعملا نم ديزملل

فلم عجار ،تاسكافلا هيجوت ةداعإ وأ ةهفاتلا تاسكافلا

.) 113 ةحفصلا يف ”ديزملا ىلع فرعت“ رظنا( تاميلعتلا

يداع سكاف لاسرإ

1

.

ةعابطلل صصخملا هجولا هيجوت عم دنتسملا ليمحتب مق

هجولا هيجوت عم وأ ةيئوضلا ةحساملا جاجز ىلع لفسلأل

.تادنتسملا ةيذغت ةدحو يف ىلعلأل ةعابطلل صصخملا

2

.

.سكاف سملا ،ةيسيئرلا ةشاشلا نم

3

.

.نلآا لاسرإ سملا

4

.

ديدحتب وأ حيتافملا ةحول مادختساب سكافلا مقر لخدأ

.ةيفتاهلا ماقرلأا رتفد نم لاصتا ةهج

5

.

رركتم كلشب * سملا ،سكافلا مقر يف لصاف ةفاضلإ

.ةشاشلا ىلع ) - ( ةطرش رهظت ىتح

6

.

.ناوللأا وأ دوسلأا سملا

يذلا سكافلا ةدوج يف كلاشم دوجوب ملتسملا كربخأ اذإ

قيرط نع هنيابت وأ سكافلا ةقد رييغت برجف ،هتلسرأ

.)سكافلا دادعإ( سمل

ًايئاقلت سكاف لابقتسا

لبقتستو ةدراولا تاملكاملا ىلع ةعباطلا درت ،يضارتفا كلشب

دادعإ للاخ نم ددحملا تانرلا ددع دعب كلذو ،ا ًيلآ تاسكافلا

.)درلا لبق تانرلا ددع( Rings to Answer

دادعلإا طبض بجي ،ةعباطلاب يلآ در زاهج ليصوت ةلاح يف

ىلع ةعباطلاب صاخلا )درلا لبق تانرلا ددع( Rings to Answer

.يللآا درلا زاهجل صصخملا ددعلا نم ىلعأ ددع

Auto Answer ةزيم ليغشت فقوأ ،ا ًيودي تاسكافلا ملاتسلا

.ةعباطلا مكحت ةحول نم )يئاقلتلا درلا(

:)يئاقلتلا درلا( Auto Answer تادادعإ رييغتل

1

.

.سكاف سملا ،ةيسيئرلا ةشاشلا نم

2

.

.تلايضفت سملا مث ،دادعإ سملا

3

.

. يئاقلتلا درلا بناج ىلإ ليغشت فاقيإ وأ ليغشت رتخا

فتاهلا طخ سفن ىلع يتوص ديرب ةمدخ يف ًكارتشم تنك اذإ

نم نكمتت نل ،تاسكافلا لابقتساو لاسرلإ همدختست يذلا

ىلع كسفنب درت نأ كيلع نيعتيسو .ا ًيلآ تاسكافلا لابقتسا

تاسكافلا ملاتسا ديرت تنك اذإ( .ةدراولا سكافلا تلااصتا

وأ زيمم نينر ةمدخ يف كارتشلال فتاهلا ةكرشب لصتاف ،ا ًيئاقلت

).تاسكافلا ملاتسا/لاسرلإ لصفنم فتاه طخ ىلع لوصحلا

نم ا ًمئاد دكأت ،اهتعابط وأ تاسكافلا لابقتسا دنع

دعب .قرولا جرد يف همادختسا دارملا قرولا ليمحت

ةحول ىلع قرولا اذه ديدحت نم دكأت ،جردلا قلاغإ

.ةعباطلا يف مكحتلا

ةركاذلا نم ةلبقتسملا تاسكافلا ةعابط ةداعإ

ملاتسلاا( Backup Fax Reception ةزيم ليغشت ةلاح يف

يف ةدراولا تاسكافلا نيزخت متيس ،)تاسكافلل يطايتحلاا

.ةعباطلا يف للخ ةلاح كانه تنكا اذإ ىتح ةركاذلا

فاقيإ دنع ةركاذلا يف ةنزخملا تاسكافلا كل فذح متي امبر

.ةعباطلا ليغشت

1

.

.ةعباطلا يف قرولا ليمحت نم دكأت

2

.

.سكاف سملا ،ةيسيئرلا ةشاشلا نم

3

.

.تاسكافلا عبط ةداعإ سملا

متت ثيحب اهلابقتسا بيترت سكعب تاسكافلا ةعابط متت

.اذكهو ًلاوأ اهلابقتسا مت تاسكاف رخآ ةعابط

اًيودي سكاف لابقتسا

كنكميف ،رخآ صخش عم ةيفتاه ةملكام يرجت تنك اذإ

.ةملكاملا ءاهنإ نود ا ًيودي تاسكافلا ملاتسا

1

.

.قرولا ليمحتو ةعباطلا ليغشت نم دكأت

2

.

تادنتسملا ةيذغت جرد نم ةيلصأ خس ُن يأ ةلازإب مق

.ًايئاقلت

ددع ىلع )درلا لبق تانرلا ددع( Rings to Answer طبضا

ةيفتاهلا ةملكاملا ىلع درلل يفكالا تقولا كل رفوي ىلعأ

Auto ةزيم ليغشت فقوأ وأ .كلذب ةعباطلا موقت نأ لبق

ىلع ا ًيئاقلت ةعباطلا درت لا ثيحب )يئاقلتلا درلا( Answer

.ةدراولا تاملكاملا

3

.

.سكافلا لاسرإ ءدب لسرملا نم بلطا

4

.

سملا مث ،سكاف سملا ،سكافلا تامغن عمستس امدنع

.لابقتساو لاسرإ

5

.

.نلآا ملاتسا سملا

ةملكاملا ءاهنإ كنكمي ،سكافلا ملاتسا ةعباطلا أدبت امدنع

سكافلا تامغن عمست لا امبر .طخلا ىلع ءاقبلا وأ ةيفتاهلا

.سكافلا لاسرإ ءانثأ

.يلخاد فتاه مادختساب سكافلا لسرأ

1

.

صصخملا هجولا هيجوت عم دنتسملا ليمحتب مق

عم وأ ةيئوضلا ةحساملا جاجز ىلع لفسلأل ةعابطلل

ةيذغت ةدحو يف ىلعلأل ةعابطلل صصخملا هجولا هيجوت

.تادنتسملا

2

.

.يلخادلا فتاهلا حيتافم ةحول مادختساب مقرلا بلطا

يف مكحتلا ةحولب ةدوجوملا حيتافملا ةحول مدختست لا

.ةقيرطلا هذهب سكاف لاسرإ دنع ةعباطلا

3

.

ةثداحم يف لوخدلا كنكميف ،فتاهلا ىلع ملتسملا در اذإ

.سكافلا لاسرإ لبق هعم

عمستسف ،ةملكاملا ىلع درلاب سكافلا زاهج ماق اذإ

.سكافلا لابقتسا زاهج نم سكافلا تامغن

4

.

.سكاف سملا ،ةيسيئرلا ةشاشلا نم

5

.

.ملاتساو لاسرإ سملا

6

.

. سكاف لاسرإ سملا

7

.

،يجاجزلا حطسلا ىلع ةيلصلأا ةخسنلا ليمحت دنع

.يجاجزلا حطسلا مدختسا سملا

8

.

وأ دوسلأا سملا ،سكافلا لاسرلإ ا ًزهاج نوكت امدنع

.ناوللأا

ءدب هنم بلطاف ،ملتسملا عم ةيفتاه ةملكام يرجت تنك اذإ

زاهج نم ردصت يتلا تامغنلا عمسي امدنع سكافلا ملاتسا

ءاهنإ كنكمي ،سكافلا لاسرإ يف ةعباطلا ءدب دنع .سكافلا

تامغن عمست لا امبر .طخلا ىلع ءاقبلا وأ ةيفتاهلا ةملكاملا

.سكافلا لاسرإ ءانثأ سكافلا

لاسرلإ ىرخلأا قرطلا لوح تامولعملا نم ديزملل

وأ ا ًقحلا هلاسرإ متيل سكاف ةلودج لثم ،تاسكافلا

تاميلعتلا فلم عجار ،رتويبمكلا نم تاسكافلا لاسرإ

.) 113 ةحفصلا يف ”ديزملا ىلع فرعت“ رظنا(

ةيب

رعلا

background image

117

؟ةيمقرلا فتاوهلا تائيب يف HP تاعباط دادعإب موقأ فيك

ةيمقر كيدل فتاهلا ةئيب تنكا اذإ .ةيرظانتلا ةيداعلا فتاهلا تامدخ عم مادختسلال ا ًصيصخ HP تاعباط ميمصت مت

يرظانتلا ىلإ يمقرلا ماظنلا نم تلاوحملا وأ تاحشرملا مادختسا ىلإ جاتحت دقف ) FoIP وأ ، ISDN ، PBX ، ADSL/ DSL لثم(

.هلابقتساو سكافلا لاسرلإ ةعباطلا دادعإ دنع

تلاوحملا ضع عم وأ ةيمقرلا تائيبلا ضعب يف ةيمقرلا تامدخلا يرفوم وأ طوطخ ضعب عم ةعباطلا قفاوتت لا دق

.كل لضفلأا دادعلإا تارايخ ديدحتل كفتاه ةكرشب لصتا .يرظانتلا ىلإ يمقرلا ماظنلا نم

ةيلخادلا تاملكاملل ةفلتخم نينر طامنأ اهيدل يتلا PBX فتاهلا ماظن يف ةقلح نع فشكلا طمن دادعإب موقت تنك اذإ

نينرلا جذومن ليجستلا دنع يجراخ مقر مادختساب ةعباطلاب صاخلا سكافلا مقر ىلع لصتت كنأ نم دكأت ، ةيجراخلاو

4

سكافلا دادعإ رابتخا

:يلي ام ءارجإب سكافلا رابتخا موقي

سكافلا ةزهجأ صحف

ةعباطلاب حيحصلا فتاهلا كلس ليصوت نم ققحتلا

حيحصلا ذفنملاب فتاهلا كلس ليصوت نم ققحتلا

مقرلا بلط ةمغن نع ثحبلا

طشن فتاه طخ نع ثحبلا

طخ ليصوت ةلاح رابتخا

:سكافلا رابتخا ليغشتكلب صاخلا فتاهلا

1

.

.دادعإ سملا مث ةشاشلا ىلع كعبصإ بحساو سملا ، Home ةشاش نم

2

.

.سكافلا دادعإ سملا

3

.

لوح تامولعم ىلع لوصحلل ريرقتلا عجار ،رابتخلاا لشف ةلاح يف . سكافلا رابتخا ليغشت سملا مث تاودأ سملا

.رابتخلاا ليغشت دعأ مث ،ةحرتقملا تارييغتلا ءارجإب مقو ،ةكلشملا لح ةيفيك

تلاجسلاو ريراقتلا مادختسا

ريراقتلا ةعابط

.ةعباطلا ماظن لوح ةديفم تامولعم سكافلا ريراقت رفوت

1

.

.دادعإ سملا مث ةشاشلا ىلع كعبصإ بحساو سملا ، Home ةشاش نم

2

.

.ريراقت سملا مث ، سكافلا دادعإ سملا

3

.

.قفاوم سملا مث ،هتعابط ديرت يذلا سكافلا ريرقت ددح

.بولطملا رايخلا ددح مث ،سكافلا ديكأت سملاف ،تاسكافلا لاسرإ حاجنب عوبطم ديكأت ىلإ ةجاحب تنك اذإ

لابقتساو لاسرإ( ليغشت وأ )تاسكافلا لاسرإ( ليغشت ددح ،ديكأتلا ةحفص ىلع سكافلاب ةحفص لوأ ىلع ةروص نيمضتل

. ةروص عم سكافلا ديكأت سملا مث )تاسكافلا

سكافلا لجس حسم

.ةركاذلا يف ةنزخملا تاسكافلا كل ا ًضيأ فذحي سكافلا لجس حسم

1

.

.دادعإ سملا مث ةشاشلا ىلع كعبصإ بحساو سملا ، Home ةشاش نم

2

.

.تاودأ سملا مث ،سكافلا دادعإ سملا

3

.

.سكافلا تلاجس وحم سملا

ةيب

رعلا

background image

116

1

رادجلاب فتاهلا سبقم

2

ٍزاوتم مسقم

3

DSL/ADSL مدوم

4

فتاهلا ىلع درلا ةلآ

5

فتاه

6

طئاحلاب ISDN سبقم

7

ISDN هيجوت زاهج وأ يفرط لوحم

8

قاطنلا عساو مدوم

9

DSL/ADSL حشرم

10

يرظانتلا فتاهلا لوحم

ةيفاضلإا ةزهجلأا ليصوت

:هاندأ ططخملا يف حضوملا وحنلا ىلع اهليصوتب مقف ،ىرخأ تامدخ ليصوت ديرت تنك اذإ

2-EXT

1-LINE

1

4

5

1-LINE

2-EXT

1

8

5

10

1-LINE

1

2

3

9

1-LINE

2-EXT

1-LINE

6

6

5

5

7

7

فتاهلا ىلع درلا ةلآ : TAM

تنرتنلإا لوكوتورب ربع سكافلا لاسرإ :FoIP

*

**

3

فتاهلا طخ ليصوت

طقف سكافلل فتاهلا طخ مادختسا

ًلايوط فتاهلا كلس نكي مل اذإو .كلسلا اذه مادختساب HP كيصوت ،ةعباطلا عم فتاه كلس ريفوت ةلاح يف

.ةلاطلإل رخآ فتاه كلسو ليصوت ةنراق مدختساف ، ٍفكا كلشب

1

.

.طئاحلاب فتاهلا سبقمب فتاهلا كلس نم دحاو فرط ليصوتب مق

2

.

.ةعباطلا نم يفلخلا ءزجلا يف 1-LINE ىمسملا ذفنملاب رخلآا فرطلا ليصوتب مق

. 2-EXT ىمسملا ذفنملا ىلإ فتاهلا كلس لخدت لا

3

.

فتاهلا ذخأمو 1-LINE ىمسملا ةعباطلا ذفنم نيب ADSL/ DSL حشرم ليصوتب مق ، ADSL/ DSL ةمدخ مادختسا ةلاح يف

.طئاحلاب دوجوملا

2

1

رادجلاب فتاهلا سبقم

2

ةعباطلا فلخ يف 1-LINE ىمسم ذفنم

ىمسملا ذفنملا ىلإ فتاهلا كلس لخدت لا

. 2-EXT

3

فتاهلا ةكرش نم د َّوزملا( DSL/ADSL رتلف

)ةمدخلا رفوم وأ

1-LINE

2

1

1

3

ابوروأ يف نيمدختسملا ىلإ ةبسنلاب

دادعإ لوح تامولعملا ىلع لوصحلل www.hp.com/uk/faxconfig رزف ،ةيلاتلا قطانملا/لودلا ىدحإ يف ا ًميقم تنك اذإ

.ليلدلا اذه ةيقب يف ةدراولا تاداشرلإا عبتاف ،لاإو ؛سكافلا

جيورنلا

اسمنلا

ادنلوه

اسنرف

ادنلنف

ةدحتملا ةكلمملا

كرمنادلا

ديوسلا

ارسيوس

ايلاطيإ

لاغتربلا

كايجلب

اينابسإ

ايناملأ

ادنلريأ

1

سكاف

سكافلا دادعإ

ةيب

رعلا

background image

115

بيولا تامدخ

HP ePrint

وأ ةيكذلا فتاوهلا لثم( ةلومحملا ةزهجلأا وأ تارتويبمكلا نم ةلوهسو نامأب روصلا وأ تادنتسملا ةعابط كنكمي ، HP ePrint عم

ةلاسرب روصلا وأ تادنتسملا قافرإب مق ،HP ePrint مادختساب ةعابطلل !ةيفاضإ جمارب ةيأ ىلإ ةجاحلا نود — )ةيحوللا ةزهجلأا

ةلاسر نم ًاكل ةعباطلا عبطت .كتانايب ليجست دعب ةعباطلاب صاخلا ينورتكللإا ديربلا ناونع ىلإ اهلاسرإب مق مث ،ينورتكلإ ديرب

بيولا تامدخ نيكمتب مق ،ةيسيئرلا ةشاشلا يف ) HP ePrint( سملا ، HP ePrint مادختسا ءدبل .تاقفرملاو ينورتكللإا ديربلا

.ةشاشلا ىلع ةرهاظلا تاداشرلإا عبتا مث ،ةبلاطملا دنع

.تنرتنإ لاصتا رفوت يتلا ةكبشلاب ةعباطلا ليصوت بجي ،HP ePrint مادختسلا

HP تاعوبطم

سمل درجمب .رتويبمك زاهج ىلإ ةجاحلا نود بيولا نم ةعابطلا كنكمي ،بيولا ىلإ لوصولا ىلع ةرداقلا كتعباط مادختساب

لامعلأاو تاقاطبلاو زاغللأاو ةينايبلا موسرلاو تاركفملا قروو تاميوقتلا ةعابط كنكمي ةيسيئرلا ةشاشلا يف HP تاعوبطم

!ديزملا كلذ ريغو ةيوديلا

ربحلا ةشوطرخ لوح تامولعم

عم ةرفوتملا تاشوطرخلا مادختسا نم دكأت ،ربحلا تاشوطرخ تيبثتب كتبلاطم دنع ،دادعلإا )دادعإ( ءانثأ :تاشوطرخلا دادعإ

.)دادعلإا ةشوطرخ(”SETUP CARTRIDGE“ وأ ”SETUP“ مسا لمحت يتلا ،ةعباطلا

ءانثأ كلذ يف امب ،ةفلتخملا قرطلا نم ديدعلاب ةعابطلا ءارجإ يف ربحلا تاشوطرخ نم ربح مادختسا متي :ربحلا مادختسا ىدم

تاحتف ىلع ظافحلاب موقت يتلا ،ةعابطلا سوؤر ةنايص يفو ةعابطلل ربحلا تاشوطرخو ةعباطلا زيهجتب موقي يذلا ،ةئيهتلا ءارجإ

نم ديزمل .اهمادختسا دعب ةشوطرخلا يف ربحلل اياقب ضعب ىقبت ،كلذ ىلإ ةفاضلإاب .ماري ام ىلع ربحلا بايسناو ةفيظن ةعابطلا

.www.hp.com/go/inkusage ةرايزب لضفت ،تامولعملا

دعاست ةركاذ ةحيرش ىلع ةعباطلا هذه يف ةمدختسملا HP تاشوطرخ يوتحت :ةيوهلا ةلوهجم مادختسلاا تامولعم نيزخت

هذه مادختسا متي .ةعباطلا مادختسا لوح ةيوهلا ةلوهجم تامولعملا نم ةدودحم ةعومجم نيزختو ةعباطلا ليغشت يف

.ةيلبقتسملا HP تاعباط نيسحتل تامولعملا

ةملاسلا تامولعم

وأ قيرحلا نع ةجتانلا ةباصلإا رطاخم ليلقتل ةعباطلا هذه مادختسا دنع ةيساسلأا ناملأا تاطايتحا ةاعارم ىلع ا ًمئاد صرحا

.ةيئابرهكلا ةمدصلا

1

.

.ةعباطلاب ةقفرملا قئاثولا يف ةدوجوملا تاداشرلإا عيمج بعوتساو أرقا

2

.

.ةعباطلا ىلع ةدوجوملا تاداشرلإاو تاريذحتلا عيمج عجار

3

.

.فيظنتلا لبق طئاحلاب يبرهكلا رايتلا ذخآم نم ةعباطلا هذه لصفا

4

.

.نيتلتبم كادي نوكت امدنع وأ ءاملا نم برقلاب اهمدختست وأ ةعباطلا هذه بيكرتب مقت لا

5

.

.تباث حطس ىلع مكاحإب ةعباطلا بيكرتب مق

6

.

.هفلاتإ عنمل ،هب رثعتي وأ همدقب ةقاطلا كلس أطي نأ صخش يلأ ىنستي لا ثيح نمآ عقوم يف ةعباطلا بيكرتب مق

7

.

.)جماربلا تيبثت دعب رتويبمكلا يف رفوتملا( تاميلعتلا فلم عجارف ،يعيبط وحن ىلع ةعباطلا لمعت مل اذإ

). 113 ةحفصلا يف ”ديزملا ىلع فرعت“ عجار(

8

.

.نيصصختملا نيينفلا ىلإ جتنملا ةنايص دانسإ ىجري .اهتنايص مدختسملل نكمي زاهجلا لخاد ءازجأ دجوت لا

9

.

.طقف HP لبق نم نيمدقملا )امهريفوت ةلاح يف( ةقاطلا لوحمو ةقاطلا كلس عم مادختسلال

.) www.hpconnected.com ( HP Connected عقوم رز ،اهترادإو بيولا تامدخ مادختسا ةقيرط ىلع فرعتلل

تاميلعتلا فلم عجار ،مادختسلاا لوح تامولعملا عيمجت ليطعتل تاداشرلإاو تامولعملا نم ديزملل

.) 113 ةحفصلا يف ”ديزملا ىلع فرعت“ رظنا(

ةيب

رعلا

background image

114

تارارقإ

ةلجسم ةيراجت تاملاع يه Windows 8.1و Windows 8و Windows 7و Windows Vistaو Windows XPو Windowsو Microsoft

.ةدحتملا تايلاولا يف Microsoft ةكرشل

يكلسلالا لاصتلاا

ةعباطلا ليصوت مت هنأ عقوتملا نمف ، HP نم ةعباطلا جمانرب تيبثتب تمقو ةعباطلاب مكحتلا ةحول يف ةدراولا تاداشرلإا تعبتا اذإ

.حاجنب ةيكلسلالا ةكبشلاب

تارتويبمكلا وأ ةيكذلا فتاوهلا وأ رتويبمكلا ةرهجأ نم ا ًيكلسلا ةعابطلا كنكمي ، HP نم ةرشابملا ةيكلسلالا ةعابطلا مادختساب

فلم عجار ،تامولعملا نم ديزملل .ةدوجوم ةيكلسلا ةكبشب لاصتلال ةجاحلا نود ىرخلأا ةيكلسلالا ةزهجلأا وأ ةيحوللا

.) 113 ةحفصلا يف ”ديزملا ىلع فرعت“ رظنا( تاميلعتلا

ةيكلسلالا تاكلشم لح

)802.11( يكلسلالا لاصتلاا حابصم ةءاضإ نم دكأت

سملا ،ةيكلسلالا ليغشتل .ةيكلسلالا ليغشت متي مل امبرف ، ًءاضم ةعباطلا يف مكحتلا ةحولب قرزلأا حابصملا نكي مل اذإ

.ةيكلسلالا لقح يف ليغشت سملا مث ، ةيكلسلالا تادادعإ سملا مث ،) ةيكلسلالا دادعإ( سملا ،) ةيكلسلالا(

لاصتلاا دادعإ جلاعم مدختسا .ةكبشب ةلصتم ريغ ةعباطلا نأ ينعي اذهف ،ضموي قرزلأا يكلسلالا لاصتلاا ءوض نكا اذإ

،)ةيكلسلالا( سملا ،ةيسيئرلا ةشاشلا نم .يكلسلالا لاصتلاا دادعلإ ةعباطلا يف مكحتلا ةحول ةشاش نم يكلسلالا

ةرهاظلا تاداشرلإا عبتا مث ،ةيكلسلالا دادعإ جلاعم سملا مث ، ةيكلسلالا تادادعإ سملا ،) ةيكلسلالا دادعإ( سملا

.ةشاشلا ىلع

1

ةيكلسلالا ةكبشلاب رتويبمكلا ليصوت نم دكأت

صخشلاب لصتاف ،كب ةصاخلا ةكبشلاب رتويبمكلا ليصوت نم نكمتت مل اذإ .ةيكلسلالا كتكبشب رتويبمكلا ليصوت نم دكأت

وأ هجوملا يف امإ ةزهجلأاب ةقلعتم ةكلشم كانه نوكت دقف .هجوملل ةعنصملا ةكرشلا وأ كب ةصاخلا ةكبشلا دادعإب ماق يذلا

.رتويبمكلا

يكلسلالا لاصتلاا رابتخا ليغشت

.يكلسلالا لاصتلاا رابتخا ريرقت عبطا ،حيحص كلشب يكلسلالا لاصتلاا لمع نم ققحتلل

1

.

.ةيواحلا يف قرولا ليمحت نمو ةعباطلا ليغشت نم دكأت

2

.

.) ةيكلسلالا دادعإ( سملا مث ،)ةيكلسلالا( سملا ،ةيسيئرلا ةشاشلا نم

3

.

.ريراقتلا ةعابط سملا

4

.

.يكلسلالا لاصتلاا رابتخا ريرقت سملا

.رابتخلاا ليغشت ةداعإو ةكلشملا حلاصإ ةيفيك لوح تامولعم ىلع لوصحلل ريرقتلا ةعجارمب مق ،رابتخلاا لشف ةلاح يف

.يكلسلالا هجوملا ىلإ ةعباطلا بيرقت لواحف ،ةفيعض ةيكلسلالا ةراشلإا تنكا اذإ

ةيكلسلالا ةكبشلا تانوكم ليغشت ءدب ةداعإ

فاقيإ يدؤي ا ًنايحأ .ةعباطلا مث ًلاوأ هجوملا :بيترتلا اذهب ىرخأ ةرم امهليغشت دعأ مث ،ةعباطلاو هجوملا ليغشت فاقيإب مق

،لاصتلاا ىلع رداق ريغ لازت لا تنك اذإ .ةكبشلاب لاصتلاا يف كلاشم لح ىلإ ىرخأ ةرم اهليغشت ةداعإو ةزهجلأا ليغشت

،ًلاوأ هجوملا :بيترتلا اذهب ىرخأ ةرم مهليغشت ةداعإب مق مث كب صاخلا رتويبمكلاو ةعباطلاو هجوملا ليغشت فاقيإب مقف

.رتويبمكلا مث ،ةعباطلا مث

.Ethernet لبك مادختساب ةكبشلاب ةعباطلا ليصوت ا ًضيأ نكمي ،يكلسلالا لاصتلاا مامتإ ةينكامإ مدع ةلاح يف

لمتشي .) www.hp.com/go/wirelessprinting ( HP ـل ةيكلسلالا ةعابطلا زكرم رزف ،ةمئاق لازت لا كلاشملا تنكا اذإ

نم يتلا تامولعملا بناج ىلإ ،ةيكلسلالا ةعابطلا لوح ا ًثيدحتو ًلاامتكا تامولعملا رثكأ ىلع اذه بيولا عقوم

لحو ؛ةيكلسلالا ةكبشلاب ةعباطلا ليصوت دنع كلاشملا لحو ؛ةيكلسلالا كتكبش زيهجت ىلع كدعاست نأ اهنأش

.ناملأا جمارب كلاشم

يتلاو ، Print and Scan Doctor ةادأ مادختسا كنكمي ، Windows ليغشتلا ماظنب لمعي رتويبمك مادختسا ةلاح يف

ةرايزب لضفت ،ةادلأا هذه ليزنتل .ةعباطلا مادختسا دنع اههجاوت دق يتلا كلاشملا نم ديدعلا لح ىلع كدعاست دق

.www.hp.com/go/tools

4

2

3

ةيب

رعلا

background image

www.hp.com/eu/m/OJP6830

HP Officejet Pro 6830

مادختسلاا ءدب

1

.

.ةعباطلا دادعإ

.ةعباطلاب ةصاخلا مكحتلا ةحول ةشاش ىلع ةرهاظلاو حاتملا دادعلإا قصلم يف ةدراولا تاداشرلإا عبتا

2

.

.HP ةعباط جمانرب تيبثتب مق

.بيولا عقوم يف ةدراولا تاداشرلإا عبتا مث ،مكحتلا ةحول ىلع نيبملا )www.hp.com/eprint/oj6830( URL ـلا ىلإ لقتنا

. www.hp.com/support ىلع ةعباطلا جمارب ثدحأ رفوتت امك

جمانرب ليغشت مدع ةلاح يف ، Windows يمدختسم ىلإ ةبسنلاب .HP نم ةعباطلا جمانربل طوغضم صرق ًا ًضيأ رفوتيو

. Setup.exe ىلع نيترم رقنا ،رتويبمكلا ىلإ طوغضملا صرقلا لاخدإ دعب ا ًيئاقلت تيبثتلا

ةحول ىلع قرولا اذه ديدحت نم دكأت ،جردلا قلاغإ دعب .قرولا جرد يف همادختسا دارملا قرولا ليمحت نم ا ًمئاد دكأت

.ةعباطلا يف مكحتلا

ديزملا ىلع فرعت

فلم .جمانربلا تيبثت ءانثأ هب ىصوملا جمانربلا نم هديدحت قيرط نع تاميلعتلا فلم تيبثتب مق

:ةينورتكللإا تاميلعتلا

تامولعملاو تاظحلاملاو ؛معدلاو اهحلاصإو ءاطخلأا فاشكتساو ةعابطلاو جتنملا تازيم لوح تامولعملا مدقي تاميلعتلا

.قفاوتلا تانايبو يبورولأا داحتلال يميظنتلا راعشلإا كلذ يف امب ،ةيميظنتلاو ةيئيبلا

ةعباطلا دادعإ لوح ةثدحم تامولعمو ماظنلا تابلطتم لوح تامولعم ىلع يديهمتلا فلملا يوتحي

:يديهمتلا فلملا

.اهمادختساو

دلجم حتفا وأ ) Windows( ReadMe.chm ىلع نيترم رقنا مث رتويبمكلا ىلإ HP نم ةعباطلا جمانربب طوغضملا صرقلا لخدأ

.) OS X( Read Me

.www.register.hp.com :ةعباطلا ليجست .www.hp.com/go/support :ةيفاضلإا تامولعملاو تاميلعتلا

:بيولا ىلع

.www.hp.eu/certificates :قفاوتلا نلاعإ

وأ يكذلا فتاهلا لثم( كب صاخلا لومحملا زاهجلا ىلع ةدوجوملا روصلاو قئاثولا ةعابطل ةعباطلا هذه مادختسا كنكمي

.) www.hp.com/go/mobileprinting ( HP ـل ةلومحملا ةعابطلا عقوم رز ،تامولعملا نم ديزملل )يحوللا رتويبمكلا

ديزملا ىلع فرعتلل حسملاب مق

.تاغللا عيمجب ةحاتم ريغ نوكت دق .تانايبلا لقنل ةيسايقلا راعسلأا قيبطت متي دق

.قبسم راعشإ نود رييغتلل ةضرع انه ةدراولا تامولعملا

Windows® 8.1

مسا ددح ،‘ءدب’ ةشاش نم ىرسيلا ةيلفسلا ةيوازلا يف لفسلأل مهسلا ىلع رقنا

. HP تاميلعت يف ثحبلا ددح مث ،تاميلعتلا ىلع رقنا مث ،ةعباطلا

Windows® 8

عيمج ىلع رقنا مث ،ءدب ةشاش يف ةغراف ةقطنم ىلع نميلأا سواملا رزب رقنا