Βοήθεια HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα πνευματικά
δικαιώματα

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Έκδοση

1, 7/2014

Σημειώσεις της

Hewlett-Packard

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν έγγραφο ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση

.

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

, η

προσαρμογή ή η μετάφραση του παρόντος
υλικού

, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια

της

Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα

επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων

.

Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της

HP αναφέρονται στις ρητές

δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν
λόγω προϊόντα και υπηρεσίες

. Κανένα

στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να
εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση

. Η HP δεν

θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του
παρόντος

.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες

Microsoft, Windows, Windows

XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
και

Windows 8.1 είναι σήματα κατατεθέντα

της

Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Η ονομασία

ENERGY STAR και το σήμα

ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα
στις ΗΠΑ

.

Οι ονομασίες

Mac, OS X και AirPrint είναι

εμπορικά σήματα της

Apple Inc.,

κατατεθέντα στις Η

.Π.Α. και σε άλλες

χώρες

/περιοχές.

background image

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά
μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το
προϊόν για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία

.

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες της τεκμηρίωσης που συνοδεύει
τον εκτυπωτή

.

2. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
αναγράφονται στο προϊόν

.

3. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα
πριν από τον καθαρισμό

.

4. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια
σας είναι υγρά

.

5. Εγκαταστήστε το προϊόν σε σταθερή
επιφάνεια

.

6. Εγκαταστήστε το προϊόν σε
προστατευμένη θέση

, όπου το καλώδιο δεν

αποτελεί εμπόδιο και δεν μπορεί να
υποστεί βλάβη

.

7. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως
πρέπει

, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση

προβλημάτων

.

8. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που
μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη

.

Για συντήρηση ή επισκευή

, να απευθύνεστε

πάντα σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό

.

background image
background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Πώς μπορώ να κάνω... .................................................................................................................................... 1

2 Έναρξη χρήσης ................................................................................................................................................ 2

Προσβασιμότητα

................................................................................................................................... 2

HP EcoSolutions (Η HP και το περιβάλλον) ........................................................................................ 3

Διαχείριση ενέργειας

........................................................................................................... 3

Βελτιστοποίηση χρήσης αναλωσίμων εκτύπωσης

............................................................... 4

Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

..................................................................................... 4

Μπροστινή πλευρά

............................................................................................................... 4

Περιοχή αναλωσίμων εκτύπωσης

........................................................................................ 5

Πίσω πλευρά

........................................................................................................................ 6

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

........................................................................................... 6

Επισκόπηση κουμπιών και φωτεινών ενδείξεων

................................................................. 6

Εικονίδια στην οθόνη του πίνακα ελέγχου

.......................................................................... 7

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή

.............................................................................................. 8

Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

...................................................................................................... 9

Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση

..................................................................................... 9

Παραγγελία χαρτιού

HP .................................................................................................... 11

Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση χαρτιού

............................................................ 11

Τοποθέτηση χαρτιού

.......................................................................................................................... 12

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

......................................................... 17

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον τροφοδότη εγγράφων

...................................................................... 18

Τοποθέτηση μονάδας

flash USB ........................................................................................................ 19

Ενημέρωση του εκτυπωτή

.................................................................................................................. 19

Ανοίξτε το λογισμικό εκτυπωτή

HP (Windows) ................................................................................. 20

Απενεργοποίηση του εκτυπωτή

......................................................................................................... 20

3 Εκτύπωση ....................................................................................................................................................... 22

Εκτύπωση εγγράφων

......................................................................................................................... 22

Εκτύπωση μπροσούρας

...................................................................................................................... 23

Εκτύπωση σε φακέλους

..................................................................................................................... 25

Εκτύπωση φωτογραφιών

................................................................................................................... 26

Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί και χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους

..................................................... 28

Εκτύπωση και στις δύο όψεις

(εκτύπωση διπλής όψης) .................................................................... 31

Εκτύπωση με μέγιστη ανάλυση

dpi .................................................................................................... 32

ELWW

v

background image

Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση

.............................................................................................. 33

Εκτύπωση με το

AirPrintTM ................................................................................................................ 36

4 Αντιγραφή και σάρωση ................................................................................................................................. 37

Αντιγραφή

.......................................................................................................................................... 37

Σάρωση

.............................................................................................................................................. 38

Σάρωση σε υπολογιστή

..................................................................................................... 38

Σάρωση σε συσκευή μνήμης

.............................................................................................. 40

Σάρωση σε

e-mail .............................................................................................................. 40

Ρύθμιση της λειτουργίας

"Σάρωση σε e-mail" ................................................... 41

Χρήση της λειτουργίας

"Σάρωση σε e-mail" ...................................................... 41

Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού

...................................................................... 42

Σάρωση με τη Σάρωση

web ............................................................................................... 42

Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμο κείμενο

.................................................................. 43

Σάρωση εγγράφων σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου

................................... 43

Οδηγίες σάρωσης εγγράφων σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου

................... 44

5 Φαξ ................................................................................................................................................................. 46

Αποστολή φαξ

.................................................................................................................................... 46

Αποστολή τυπικού φαξ

...................................................................................................... 46

Αποστολή τυπικού φαξ από τον υπολογιστή

..................................................................... 47

Αποστολή φαξ από τηλέφωνο

........................................................................................... 48

Αποστολή φαξ με τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης

.............................................. 48

Αποστολή φαξ από τη μνήμη

............................................................................................. 49

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες

............................................................................ 50

Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος

..................................................... 50

Λήψη φαξ

........................................................................................................................................... 51

Μη αυτόματη λήψη φαξ

..................................................................................................... 51

Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ

.......................................................................................... 52

Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη

.................................................................. 53

Προώθηση φαξ σε άλλο αριθμό

......................................................................................... 53

Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ

...................................................... 54

Μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

....................................................................... 54

Λήψη φαξ μέσω του Ψηφιακού φαξ

HP ............................................................................ 55

Απαιτήσεις Ψηφιακού φαξ

HP .......................................................................... 56

Ενεργοποίηση του Ψηφιακού φαξ

HP .............................................................. 56

Τροποποίηση ρυθμίσεων Ψηφιακού φαξ

HP .................................................... 56

Ρύθμιση επαφών καταλόγου

.............................................................................................................. 57

Ρύθμιση και αλλαγή επαφών καταλόγου

.......................................................................... 57

Ρύθμιση και αλλαγή ομαδικών επαφών καταλόγου

......................................................... 58

vi

ELWW

background image

Διαγραφή επαφών καταλόγου

.......................................................................................... 59

Εκτύπωση λίστα επαφών καταλόγου

................................................................................ 59

Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ

...................................................................................................................... 60

Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ

.................................................................................................... 60

Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης

(Αυτόματη απάντηση) .................................................... 60

Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση

................................................................... 61

Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης

............................... 61

Ρύθμιση τύπου κλήσης

...................................................................................................... 62

Ρύθμιση επιλογών επανάκλησης

....................................................................................... 62

Ρύθμιση ταχύτητας φαξ

..................................................................................................... 63

Ρύθμιση έντασης ήχου φαξ

................................................................................................ 64

Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας

......................................................................................... 64

Πρωτόκολλο

FoIP (Fax over Internet) ................................................................................................ 64

Χρήση αναφορών

............................................................................................................................... 65

Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ

.......................................................................... 66

Εκτύπωση αναφορών σφαλμάτων φαξ

............................................................................. 66

Εκτύπωση και προβολή του αρχείου καταγραφής φαξ

.................................................... 67

Διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ

.......................................................................... 67

Εκτύπωση λεπτομερειών για την τελευταία συναλλαγή φαξ

............................................ 67

Εκτύπωση αναφοράς αναγνώρισης κλήσης

...................................................................... 67

Προβολή του ιστορικού κλήσεων

...................................................................................... 68

6 Υπηρεσίες Web .............................................................................................................................................. 69

Τι είναι οι Υπηρεσίες

Web .................................................................................................................. 69

Ρύθμιση των Υπηρεσιών

Web ............................................................................................................ 70

Χρήση των Υπηρεσιών

Web ............................................................................................................... 71

HP ePrint ........................................................................................................................... 71
Εκτυπώσιμα

HP ................................................................................................................. 72

Κατάργηση των Υπηρεσιών

Web ....................................................................................................... 73

7 Εργασία με τα δοχεία μελάνης ..................................................................................................................... 74

Πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης και την κεφαλή εκτύπωσης

..................................................... 74

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

.................................................................................. 75

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

....................................................................................................... 75

Παραγγελία δοχείων μελάνης

............................................................................................................ 77

Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης

............................................................................................... 78

Αποθήκευση ανώνυμων πληροφοριών χρήσης

.................................................................................. 78

Πληροφορίες εγγύησης δοχείων μελάνης

.......................................................................................... 79

ELWW

vii

background image

8 Ρύθμιση δικτύου ............................................................................................................................................ 80

Ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία

............................................................................ 80

Πριν ξεκινήσετε

.................................................................................................................. 80

Εγκατάσταση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο

........................................................... 81

Αλλαγή του τύπου σύνδεσης

............................................................................................. 81

Έλεγχος ασύρματης σύνδεσης

........................................................................................... 82

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή

.............. 83

Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου

................................................................................................................ 83

Χρήση της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης ΗΡ

................................................................................... 84

9 Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή .................................................................................................................. 88

Εργαλειοθήκη

(Windows) ................................................................................................................... 88

HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 88
Ενσωματωμένος

web server ............................................................................................................... 89

Πληροφορίες για τα

cookies .............................................................................................. 89

Άνοιγμα του ενσωματωμένου

web server ......................................................................... 89

Κλείδωμα πίνακα ελέγχου

................................................................................................. 90

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ενσωματωμένου

web server ......................................... 90

10 Επίλυση προβλημάτων ................................................................................................................................ 92

Υποστήριξη

HP ................................................................................................................................... 92

Δήλωση εκτυπωτή

............................................................................................................. 92

Διαδικασία υποστήριξης

.................................................................................................... 92

Λήψη ηλεκτρονικής υποστήριξης

...................................................................................... 93

Τηλεφωνική υποστήριξη της

HP ....................................................................................... 93

Πριν την κλήση

.................................................................................................. 94

Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

................................................... 94

Τηλεφωνικοί αριθμοί υποστήριξης

................................................................... 94

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

................................................... 94

Λήψη βοήθειας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

.................................................................... 94

Κατανόηση των αναφορών του εκτυπωτή

......................................................................................... 95

Αναφορά κατάστασης εκτυπωτή

....................................................................................... 95

Σελίδα διαμόρφωσης δικτύου

............................................................................................ 96

Αναφορά ποιότητας εκτύπωσης

........................................................................................ 99

Αναφορά ελέγχου ασύρματης σύνδεσης

......................................................................... 101

Αναφορά πρόσβασης στο

web ......................................................................................... 101

Επίλυση προβλημάτων εκτυπωτή

.................................................................................................... 101

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης

.................................................................................................. 103

Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής

................................................................................................. 106

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης

..................................................................................................... 108

viii

ELWW

background image

Επίλυση προβλημάτων φαξ

.............................................................................................................. 111

Ο έλεγχος φαξ απέτυχε

................................................................................................... 112

Στην οθόνη εμφανίζεται συνέχεια το μήνυμα

"Η σύνδεση τερματίστηκε" ....................... 117

Ο εκτυπωτής παρουσιάζει προβλήματα αποστολής και λήψης φαξ

............................... 118

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει φαξ

, αλλά μπορεί να στείλει .................................... 119

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει φαξ

, αλλά μπορεί να λάβει .................................... 121

Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ

.................................................................. 121

Το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή δεν είναι αρκετά μακρύ

............ 122

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να λάβει φαξ

(Ψηφιακό φαξ HP) ......................................... 122

Επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση των Υπηρεσιών

Web .......................................................... 122

Επίλυση προβλημάτων δικτύου

....................................................................................................... 123

Γενική επίλυση προβλημάτων δικτύου

............................................................................ 124

Αδυναμία ασύρματης σύνδεσης του εκτυπωτή

................................................................ 124

Συντήρηση του εκτυπωτή

................................................................................................................. 127

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή

......................................................... 127

Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας

................................................................................ 128

Καθαρισμός τροφοδότη εγγράφων

................................................................................. 128

Πραγματοποιήστε συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης και των δοχείων μελάνης

........ 130

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού

................................................................................................... 131

Ξεμπλοκάρισμα του φορέα εκτύπωσης

........................................................................................... 139

Επαναφορά προεπιλογών και ρυθμίσεων

........................................................................................ 139

Παράρτημα Α Τεχνικές πληροφορίες

............................................................................................................ 142

Προδιαγραφές προϊόντος

................................................................................................................. 142

Πληροφορίες κανονισμών

................................................................................................................ 145

Κανονιστικός αριθμός μοντέλου

...................................................................................... 146

Δήλωση

FCC .................................................................................................................... 147

Σημείωση για τους χρήστες στην Κορέα

.......................................................................... 147

Δήλωση συμμόρφωσης

VCCI (Κλάσης B) για τους χρήστες στην Ιαπωνία ..................... 147

Σημείωση για το καλώδιο τροφοδοσίας για τους χρήστες στην Ιαπωνία

....................... 147

Δήλωση για τις εκπομπές θορύβου για τη Γερμανία

....................................................... 148

Δήλωση για τους χώρους εργασίας με οθόνες στη Γερμανία

.......................................... 148

Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου των Η

.Π.Α.: Απαιτήσεις FCC ..... 149

Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Καναδά

............................... 150

Σημείωση για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

............................................. 150

Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου της Γερμανίας

........................... 151

Δήλωση για το ενσύρματο φαξ στην Αυστραλία

............................................................. 151

Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

.......................................................... 151

Προϊόντα με εξωτερικούς προσαρμογείς

AC .................................................. 151

Προϊόντα με ασύρματη λειτουργία

.................................................................. 151

ELWW

ix

background image

Δήλωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου στην Ευρώπη
(μόντεμ/φαξ) .................................................................................................... 152

Δήλωση συμμόρφωσης

.................................................................................................... 153

Πληροφορίες κανονισμών για τα ασύρματα προϊόντα

.................................................... 154

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων

...................................................... 154

Σημείωση για τους χρήστες στη Βραζιλία

....................................................... 154

Σημείωση για τους χρήστες στον Καναδά

....................................................... 155

Σημείωση για τους χρήστες στην Ταϊβάν

........................................................ 155

Σημείωση για τους χρήστες στο Μεξικό

.......................................................... 156

Σημείωση για την ασύρματη σύνδεση για τους χρήστες στην Ιαπωνία

.......... 156

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων

....................................................................... 156

Χρήση χαρτιού

................................................................................................................. 157

Πλαστικά εξαρτήματα

...................................................................................................... 157

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών

............................................................................. 157

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

............................................................................................... 157

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού

HP .......................... 157

Απόρριψη εξοπλισμού από τους χρήστες

........................................................................ 157

Κατανάλωση ενέργειας

.................................................................................................... 158

Χημικές ουσίες

................................................................................................................. 158

Απόρριψη μπαταριών στην Ταϊβάν

.................................................................................. 158

Σημείωση περί μπαταριών για τη Βραζιλία

..................................................................... 158

Σημείωση για υπερχλωρικό υλικό στην Καλιφόρνια

....................................................... 158

Πίνακας τοξικών και επικίνδυνων ουσιών

(Κίνα) ............................................................ 159

Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών

(Ουκρανία) ................................................................. 159

Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών

(Ινδία) ........................................................................ 159

EPEAT ............................................................................................................................. 159
Πληροφορίες χρήστη για την ετικέτα οικολογικής σήμανσης

SEPA της Κίνας .............. 160

Παράρτημα Β Πρόσθετη ρύθμιση φαξ

........................................................................................................... 161

Ρύθμιση φαξ

(παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα) ......................................................................... 161

Επιλογή σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο

.............................................. 162

Περίπτωση

A: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις) ............... 165

Περίπτωση

B: Ρύθμιση του εκτυπωτή για DSL ............................................................... 166

Περίπτωση Γ

: Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN .... 167

Περίπτωση Δ

: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή 167

Περίπτωση

E: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ ................................................................. 169

Περίπτωση ΣΤ

: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο ..................... 170

Περίπτωση Ζ

: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές

κλήσεις

) ........................................................................................................................... 171

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή

............................ 172

x

ELWW

background image

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή

DSL/ADSL ............................. 173

Περίπτωση Η

: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή ................ 174

Κοινή χρήση τηλεφώνου

/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή .................. 175

Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου

/φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL .... 177

Περίπτωση Θ

: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή ........................................ 179

Περίπτωση Ι

: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και

τηλεφωνητή

..................................................................................................................... 180

Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου

/φαξ με μόντεμ σύνδεσης μέσω

τηλεφώνου και τηλεφωνητή

........................................................................... 181

Κοινή γραμμή τηλεφώνου

/ φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL και

τηλεφωνητή

.................................................................................................... 183

Περίπτωση Κ

: Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ σύνδεσης μέσω

τηλεφώνου και τηλεφωνητή

............................................................................................ 184

Ρύθμιση φαξ σειριακού τύπου

......................................................................................................... 186

Έλεγχος ρύθμισης φαξ

..................................................................................................................... 187

Παράρτημα Γ Σφάλματα

(Windows) ............................................................................................................... 189

Χαμηλά επίπεδα μελάνης

................................................................................................................. 189

Πολύ χαμηλό επίπεδο μελάνης

......................................................................................................... 190

Πρόβλημα δοχείου μελάνης

............................................................................................................. 190

Ασυμφωνία μεγέθους χαρτιού

.......................................................................................................... 191

Ο φορέας των δοχείων μελάνης έχει μπλοκάρει

............................................................................. 191

Εμπλοκή χαρτιού ή πρόβλημα δίσκου

.............................................................................................. 191

Εξάντληση χαρτιού

........................................................................................................................... 192

Το έγγραφο δεν ήταν δυνατό να εκτυπωθεί

.................................................................................... 192

Βλάβη εκτυπωτή

............................................................................................................................... 192

Θύρα ανοιχτή

................................................................................................................................... 192

Αποτυχία δοχείου μελάνης

............................................................................................................... 192

Πρόβλημα αναβάθμισης αναλωσίμων εκτυπωτή

............................................................................. 193

Προειδοποίηση για μη αυθεντικό δοχείο μελάνης

........................................................................... 193

Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΧΙΚΑ δοχεία μελάνης

..................................................................................... 193

Μην χρησιμοποιείτε τα ΑΡΧΙΚΑ δοχεία μελάνης

............................................................................... 193

Μη συμβατά δοχεία μελάνης

............................................................................................................ 193

Πρόβλημα με την προετοιμασία του εκτυπωτή

................................................................................ 193

Πολύ μικρό μήκος χαρτιού

............................................................................................................... 194

Λανθασμένη εγκατάσταση δοχείου μελάνης

.................................................................................... 194

Πρόβλημα με τα αρχικά δοχεία μελάνης

.......................................................................................... 194

Πρόβλημα με την κεφαλή εκτύπωσης

.............................................................................................. 194

Μη συμβατό δοχείο

HP Instant Ink ................................................................................................... 194

Χρησιμοποιημένο δοχείο

HP Instant Ink ........................................................................................... 195

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο

HP Connected .................................................................................... 195

ELWW

xi

background image

Αδύνατη εκτύπωση

........................................................................................................................... 195

Δίσκος εξόδου κλειστός

................................................................................................................... 195

Εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

................................................................ 195

Προστατευόμενο δοχείο ΗΡ

.............................................................................................................. 195

Ευρετήριο

......................................................................................................................................................... 196

xii

ELWW

background image

1