Pomoć za HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Korisnički Priručnik

background image

Informacije o autorskim pravima

© 2014. Autorska prava Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. izdanje, 7/2014.

Obavijesti tvrtke Hewlett-Packard Company

Informacije sadržane u ovom dokumentu

podložne su izmjenama bez prethodne

najave.

Sva prava pridržana. Umnožavanje,

modifikacija i prijevod ovog materijala nisu

dopušteni bez prethodnog pismenog

odobrenja tvrtke Hewlett-Packard, osim u

mjeri dopuštenoj zakonima o autorskim

pravima.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i

usluge navedena su u izričitim jamstvenim

izjavama priloženima uz takve proizvode i

usluge. Ništa ovdje navedeno ne smije se

shvatiti kao dodatno jamstvo. HP nije

odgovoran za eventualne tehničke i

uredničke pogreške ili propuste u

dokumentu.

Korišteni nazivi proizvoda

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i

Windows 8.1 zaštitni su znakovi tvrtke

Microsoft Corporation registrirani u SAD-u.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR

registrirani su zaštitni znakovi u SAD-u.

Mac, OS X i AirPrint zaštitni su znaci tvrtke

Apple Inc. registrirani u SAD-u i ostalim

državama.

background image

Sigurnosne informacije

Prilikom korištenja ovog proizvoda uvijek se

pridržavajte osnovnih mjera opreza kako

biste smanjili rizik od ozljeda izazvanih

vatrom ili strujnim udarom.

1. Pročitajte s razumijevanjem sve upute u

dokumentaciji koju ste dobili uz pisač.

2. Proučite sva upozorenja i upute

označene na proizvodu.

3. Prije čišćenja uređaj isključite iz zidne

utičnice.

4. Proizvod nemojte instalirati i koristiti u

blizini vode ili dok ste mokri.

5. Proizvod postavite na čvrstu i stabilnu

podlogu.

6. Proizvod postavite na zaštićeno mjesto

na kojemu nitko ne može nagaziti kabel ili

zapeti za njega i na kojemu se kabel neće

oštetiti.

7. Ako proizvod ne funkcionira normalno,

pogledajte odjeljak Rješavanje problema.

8. Unutar uređaja ne postoje dijelovi koje

korisnik može sam održavati. Održavanje

prepustite stručnom osoblju.

background image
background image

Sadržaj

1 Upute ................................................................................................................................................................ 1

2 Početak rada ..................................................................................................................................................... 2

Pristupačnost ........................................................................................................................................ 2
HP EcoSolutions (HP i okoliš) .............................................................................................................. 3

Upravljanje napajanjem ....................................................................................................... 3
Optimizacija potrošnog materijala za ispis ........................................................................... 3

Dijelovi pisača ...................................................................................................................................... 4

Pogled sprijeda .................................................................................................................... 4
Prostor s potrošnim materijalom .......................................................................................... 5
Pogled straga ....................................................................................................................... 5

Korištenje upravljačke ploče pisača ..................................................................................................... 6

Pregled gumba i žaruljica .................................................................................................... 6
Ikone zaslona upravljačke ploče .......................................................................................... 6
Promjena postavki pisača .................................................................................................... 7

Osnove o papiru ................................................................................................................................... 8

Preporučeni papiri za ispis ................................................................................................... 8
Naručivanje HP-ova papira ................................................................................................ 10
Savjeti za odabir i korištenje papira ................................................................................... 10

Umetanje papira ................................................................................................................................. 11
Postavljanje originala na staklo skenera ............................................................................................ 16
Umetanje izvornika u ulagač dokumenta ........................................................................................... 17
Umetanje izbrisivog USB memorijskog pogona ................................................................................. 18
Ažuriranje pisača ................................................................................................................................ 18
Otvorite HP-ov softver pisača (Windows) ........................................................................................... 19
Isključivanje pisača ............................................................................................................................. 19

3 Ispis ................................................................................................................................................................. 20

Ispis dokumenata ............................................................................................................................... 20
Ispis brošura ....................................................................................................................................... 21
Ispis na omotnice ............................................................................................................................... 22
Ispis fotografija ................................................................................................................................... 24
Ispis na posebnom papiru i papiru prilagođene veličine ..................................................................... 26
Obostrani ispis (dupleks) .................................................................................................................... 27
Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti .......................................................................................... 28
Savjeti za uspješan ispis .................................................................................................................... 29

HRWW

v

background image

Ispis uz AirPrintTM ............................................................................................................................. 32

4 Kopiranje i skeniranje ...................................................................................................................................... 34

Kopiranje ............................................................................................................................................ 34
Skeniranje .......................................................................................................................................... 35

Skeniranje na računalo ...................................................................................................... 35
Skeniranje u memorijski uređaj .......................................................................................... 37
Pošalji skenirani dokument e-poštom ................................................................................ 37

Postavljanje aplikacije Scan to Email ................................................................ 37
Korištenje skeniranja u e-poštu ......................................................................... 38
Promjena postavki računa ................................................................................. 38

Skeniranje pomoću web-skeniranja ................................................................................... 39
Skeniranje dokumenata kao teksta za uređivanje ............................................................. 39

Skeniranje dokumenata kao teksta koji je moguće uređivati ............................ 40
Smjernice za skeniranje dokumenata kao teksta koji se može uređivati .......... 41

5 Faks ................................................................................................................................................................ 43

Slanje faksa ........................................................................................................................................ 43

Slanje standardnog faksa .................................................................................................. 43
Slanje standardnog faksa s računala ................................................................................. 44
Slanje faksa s telefona ....................................................................................................... 45
Slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa .............................................. 45
Slanje faksa iz memorije .................................................................................................... 46
Slanje faksa većem broju primatelja .................................................................................. 46
Slanje faksa u načinu ispravljanja pogrešaka .................................................................... 47

Primanje faksa .................................................................................................................................... 47

Ručno primanje faksa ........................................................................................................ 48
Postavljanje sigurnosne kopije faksa ................................................................................. 48
Ponovni ispis primljenih faksova iz memorije .................................................................... 49
Prosljeđivanje faksa na drugi broj ...................................................................................... 49
Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove .............................................. 50
Blokiranje neželjenih brojeva faksa ................................................................................... 50
Primanje faksova pomoću značajke HP Digital Fax .......................................................... 51

Preduvjeti značajke HP Digital Fax ................................................................... 52
Aktiviranje značajke HP Digital Fax .................................................................. 52
Izmjena postavki značajke HP Digital Fax ........................................................ 52

Postavljanje kontakata telefonskog imenika ....................................................................................... 53

Postavljanje kontakata telefonskog imenika i njihova promjena ........................................ 53
Postavljanje grupnih kontakata telefonskog imenika i njihova promjena ........................... 54
Brisanje kontakata telefonskog imenika ............................................................................ 55
Ispis popisa kontakata telefonskog imenika ...................................................................... 55

vi

HRWW

background image

Promjena postavki faksa .................................................................................................................... 56

Postavljanje zaglavlja faksa ............................................................................................... 56
Postavljanje načina odgovaranja (Automatski odgovor) .................................................... 56
Postavljanje broja zvonjenja prije odgovora ...................................................................... 57
Promjena uzorka zvona odgovora za razlikovno zvono .................................................... 57
Postavljanje vrste biranja ................................................................................................... 58
Postavljanje opcija za ponovno biranje .............................................................................. 58
Postavljanje brzine faksa ................................................................................................... 59
Postavljanje glasnoće zvuka faksa .................................................................................... 59

Usluge faksa i digitalne telefonije ....................................................................................................... 59
Faksiranje putem internetskog protokola (FoIP) ................................................................................ 60
Upotreba izvješća ............................................................................................................................... 60

Ispis izvješća s potvrdama faksiranja ................................................................................ 61
Ispis izvješća o pogrešci faksa .......................................................................................... 62
Ispis i pregled zapisnika faksa ........................................................................................... 62
Pražnjenje zapisnika faksova ............................................................................................ 62
Ispis pojedinosti zadnjeg prijenosa faksa .......................................................................... 62
Ispis izvješća o ID-ju pozivatelja ........................................................................................ 63
Prikaz povijesti poziva ....................................................................................................... 63

6 Web-servisi ..................................................................................................................................................... 64

Što su web-servisi? ............................................................................................................................ 64
Postavljanje web-servisa .................................................................................................................... 64
Korištenje web-servisa ....................................................................................................................... 66

HP ePrint ........................................................................................................................... 66
HP Printables ..................................................................................................................... 67

Uklanjanje web-servisa ...................................................................................................................... 67

7 Rad sa spremnicima s tintom .......................................................................................................................... 68

Informacije o spremnicima s tintom i glavi pisača .............................................................................. 68
Provjera približne razine tinte ............................................................................................................. 68
Zamjena spremnika s tintom .............................................................................................................. 69
Naručivanje spremnika s tintom ......................................................................................................... 71
Pohrana potrošnog materijala za ispis ............................................................................................... 71
Pohrana anonimnih podataka o korištenju ......................................................................................... 71
Informacije o jamstvu za spremnike s tintom ..................................................................................... 72

8 Postavljanje mreže .......................................................................................................................................... 73

Postavljanje pisača za bežičnu komunikaciju ..................................................................................... 73

Prije početka ...................................................................................................................... 73

HRWW

vii

background image

Postavljanje pisača na bežičnoj mreži ............................................................................... 74
Promjena načina povezivanja ............................................................................................ 74
Ispitivanje bežične veze ..................................................................................................... 75
Uključivanje i isključivanje mogućnosti bežičnog povezivanja pisača ............................... 75

Promjena mrežnih postavki ................................................................................................................ 75
Korištenje HP-ove izravne bežične veze ............................................................................................ 77

9 Alati za upravljanje pisačem ........................................................................................................................... 80

Alatni okvir (Windows) ........................................................................................................................ 80
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 80
Ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................................... 80

O kolačićima ...................................................................................................................... 81
Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja .............................................................................. 81
Zaključavanje upravljačke ploče ........................................................................................ 82
Ugrađeni web-poslužitelj nije moguće otvoriti .................................................................... 82

10 Rješavanje problema .................................................................................................................................... 84

HP-ova podrška .................................................................................................................................. 84

Registracija pisača ............................................................................................................. 84
Postupak podrške .............................................................................................................. 84
Dobivanje elektroničke podrške ......................................................................................... 85
HP-ova podrška putem telefona ........................................................................................ 85

Prije kontaktiranja .............................................................................................. 85
Razdoblje telefonske podrške ........................................................................... 86
Telefonski brojevi službe za podršku ................................................................ 86
Nakon razdoblja telefonske podrške ................................................................. 86

Dobivanje pomoći s upravljačke ploče pisača .................................................................................... 86
Izvješća pisača ................................................................................................................................... 86

Izvješće o statusu pisača ................................................................................................... 87
Stranica konfiguracije mreže ............................................................................................. 88
Izvješće o kvaliteti ispisa .................................................................................................... 90
Izvješće o testiranju bežične veze ..................................................................................... 92
Izvješće o pristupu internetu .............................................................................................. 92

Rješavanje problema vezanih uz pisač .............................................................................................. 92
Rješavanje problema vezanih uz ispis ............................................................................................... 94
Rješavanje problema s kopiranjem .................................................................................................... 96
Rješavanje problema sa skeniranjem ................................................................................................ 97
Rješavanje problema s faksom ........................................................................................................ 101

Testiranje faksa nije uspjelo ............................................................................................ 101
Zaslon uvijek pokazuje poruku Podignuta slušalica ........................................................ 106
Pisač ima problema pri slanju i primanju faksova ............................................................ 106

viii

HRWW

background image

Pisač ne može primati faksove, ali ih može slati ............................................................. 108
Pisač ne može slati faksove, ali ih može primati ............................................................. 109
Na automatskoj tajnici snimljeni su tonovi faksa .............................................................. 110
Telefonski kabel priložen uz pisač nije dovoljno dugačak ............................................... 110
Računalo ne može primati faksove (HP Digital Fax) ....................................................... 110

Rješavanje problema pomoću web-servisa ...................................................................................... 111
Rješavanje problema s mrežom ....................................................................................................... 111

Rješavanje problema općih postavka mreže ................................................................... 112
Nemogućnost bežičnog povezivanja pisača .................................................................... 112

Održavanje pisača ............................................................................................................................ 115

Čišćenje stakla skenera ................................................................................................... 115
Čišćenje vanjskog dijela .................................................................................................. 116
Čišćenje ulagača dokumenata ......................................................................................... 116
Održavanje glave pisača i spremnika s tintom ................................................................ 118

Uklanjanje zaglavljenog papira ......................................................................................................... 118
Čišćenje nosača ispisa ..................................................................................................................... 126
Vraćanje zadanih postavki ............................................................................................................... 126

Dodatak A Tehnički podaci .............................................................................................................................. 128

Specifikacije ..................................................................................................................................... 128
Zakonske obavijesti .......................................................................................................................... 131

Regulatorni broj modela ................................................................................................... 132
Izjava FCC-a .................................................................................................................... 133
Obavijest korisnicima u Koreji .......................................................................................... 133
Izjava o usklađenosti s VCCI-jem (klasa B) za korisnike u Japanu ................................. 133
Obavijest korisnicima u Japanu o kabelu za napajanje ................................................... 133
Izjava o emisiji buke za Njemačku ................................................................................... 134
Izjava o radnim mjestima s vizualnim prikazom u Njemačkoj .......................................... 134
Obavijest korisnicima američke telefonske mreže: Zahtjevi FCC-a ................................. 135
Obavijest korisnicima kanadske telefonske mreže .......................................................... 136
Obavijest korisnicima u Europskom ekonomskom području ........................................... 136
Obavijest korisnicima njemačke telefonske mreže .......................................................... 137
Australia Wired Fax statement ......................................................................................... 137
Regulatorna napomena Europske Zajednice .................................................................. 137

Proizvodi s vanjskim prilagodnicima za izmjenični napon ............................... 137
Proizvodi s bežičnom funkcijom ...................................................................... 137
Europska deklaracija o telefonskoj mreži (modem/faks) ................................. 138

Izjava o usklađenosti ....................................................................................................... 139
Zakonske obavijesti za bežične proizvode ...................................................................... 140

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju ......................................................... 140
Obavijest korisnicima u Brazilu ....................................................................... 140

HRWW

ix

background image

Obavijest korisnicima u Kanadi ....................................................................... 141
Obavijest korisnicima u Tajvanu ..................................................................... 141
Obavijest za korisnike iz Meksika ................................................................... 142
Obavijest o bežičnoj mreži za korisnike u Japanu .......................................... 142

Program ekološkog zbrinjavanja proizvoda ...................................................................................... 142

Upotreba papira ............................................................................................................... 143
Plastika ............................................................................................................................ 143
Tablice s podacima o sigurnosti materijala ...................................................................... 143
Recikliranje ...................................................................................................................... 143
HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za tintne pisače ................................... 143
Odlaganje dotrajale opreme u otpad od strane korisnika ................................................ 143
Potrošnja električne energije ........................................................................................... 143
Kemijske tvari .................................................................................................................. 144
Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu ............................................................................ 144
Obavijest o bateriji za Brazil ............................................................................................ 144
Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju ........................................................ 144
Tablica toksičnih i opasnih tvari (Kina) ............................................................................ 145
Ograničenje opasnih tvari (Ukrajina) ............................................................................... 145
Ograničenje opasnih tvari (Indija) .................................................................................... 145
EPEAT ............................................................................................................................. 145
Informacije za korisnike u Kini SEPA Ecolabel ................................................................ 146

Dodatak B Dodatno postavljanje faksa ............................................................................................................ 147

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) ........................................................................ 147

Odabir ispravne postavke faksa za dom ili ured .............................................................. 148
Slučaj A: odvojena linija za faks (ne primaju se glasovni pozivi) ..................................... 150
Slučaj B: postavljanje pisača s DSL vezom ..................................................................... 151
Slučaj C: postavljanje pisača za PBX telefonski sustav ili za ISDN liniju ........................ 152
Slučaj D: telefaks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji .......................................... 153
Slučaj E: zajednička linija za govorne pozive i faks ......................................................... 154
Slučaj F: zajednička linija za govorne pozive i faks s glasovnom poštom ....................... 155
Slučaj G: zajednička linija faksa i računalnog pozivnog modema (ne primaju se
glasovni pozivi) ................................................................................................................ 156

Postavljanje pisača s računalnim modemom .................................................. 157
Postavljanje pisača s računalnim DSL/ADSL modemom računala ................. 158

Slučaj H: zajednička linija za govorne pozive i faks te pozivni modem računala ............. 159

Zajednička linija za govorne/faks pozive s pozivnim modemom računala ...... 159
Zajednička linija za govorne/faks pozive s DSL/ADSL modemom računala ... 161

Slučaj I: zajednička linija za govorne pozive i faks s automatskom tajnicom .................. 163
Slučaj J: zajednička linija za govorne pozive/faks s modemom i automatskom tajnicom 164

x

HRWW

background image

Zajednička linija za govorne/faks-pozive s pozivnim modemom i
automatskom tajnicom .................................................................................... 164
Zajednička linija za govorne pozive/faks s DSL/ADSL modemom i
automatskom tajnicom .................................................................................... 166

Slučaj K: zajednička linija za govorne pozive i faks s pozivnim modemom računala i
glasovnom poštom ........................................................................................................... 168

Postavljanje faksa u serijskom sustavu ............................................................................................ 170
Testiranje postavki faksa .................................................................................................................. 170

Dodatak C Pogreške (Windows) ...................................................................................................................... 172

Ponestaje tinte .................................................................................................................................. 173
Niska razina tinte .............................................................................................................................. 173
Problem sa spremnikom s tintom ..................................................................................................... 173
Nepoklapanje veličine papira ........................................................................................................... 174
Nosač spremnika s tintom se zaglavio ............................................................................................. 174
Zaglavljenje papira ili problem s ladicom .......................................................................................... 174
Nema papira ..................................................................................................................................... 174
Ispis dokumenta nije uspio ............................................................................................................... 175
Pogreška pisača ............................................................................................................................... 175
Vratašca otvorena ............................................................................................................................ 175
Pogreška spremnika s tintom ........................................................................................................... 175
Problem pri nadogradnji potrošnog materijala pisača ...................................................................... 175
Savjetnik za krivotvorene spremnike ................................................................................................ 175
Korištenje spremnika za postavljanje ............................................................................................... 175
Nemojte koristiti spremnike za postavljanje ..................................................................................... 176
Nekompatibilni spremnici s tintom .................................................................................................... 176
Problem pripreme pisača ................................................................................................................. 176
Papir je prekratak ............................................................................................................................. 176
Spremnik s tintom ispravno je umetnut ............................................................................................ 176
Problem sa spremnicima za postavljanje ......................................................................................... 177
Problem s ispisnom glavom ............................................................................................................. 177
Nekompatibilan spremnik iz programa HP Instant Ink. .................................................................... 177
Korišteni spremnik iz programa HP Instant Ink ................................................................................ 177
Pisač povežite sa servisom HP Connected ...................................................................................... 177
Cannot Print. (Ispis nije moguć) ....................................................................................................... 177
Output tray closed (Izlazna ladica je zatvorena) .............................................................................. 177
Paper Jam in Automatic Document Feeder (Zaglavljenje papira u automatskom ulagaču
dokumenata) .................................................................................................................................... 177
Instaliran je spremnik iz programa HP Protected ............................................................................. 178

Kazalo ............................................................................................................................................................... 179

HRWW

xi

background image

xii

HRWW

background image

1