HP Officejet Pro 6830 - Ugrađeni web-poslužitelj nije moguće otvoriti

background image

Ugrađeni web-poslužitelj nije moguće otvoriti

Provjerite mrežne postavke

Provjerite ne koristite li telefonski kabel ili križni kabel za povezivanje uređaja s mrežom.

Provjerite je li mrežni kabel ispravno priključen na uređaj.

Provjerite jesu li uključeni mrežno čvorište, prekidač ili usmjerivač te rade li ispravno.

Provjerite računalo

Provjerite je li računalo koje koristite povezano s mrežom.
NAPOMENA: EWS-u možete pristupiti i ako je HP-ova izravna bežična veza pisača uključena,

a vi znate IP adresu pisača.

Provjerite web preglednik

Provjerite zadovoljava li web-preglednik minimalne sistemske preduvjete. Dodatne informacije

potražite u sistemskim preduvjetima navedenima u datoteci Readme pisača koja se nalazi na

CD-u s HP-ovim softverom za pisač.

Ako vaš web-preglednik koristi proxy postavke za povezivanje s internetom, pokušajte ih

isključiti. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koja je dostupna uz web-preglednik.

Provjerite jesu li JavaScript i kolačići omogućeni u web-pregledniku. Dodatne informacije

potražite u dokumentaciji koja je dostupna uz web-preglednik.

Provjerite IP adresu pisača

Da biste provjerili IP adresu pisača, ispišite stranicu konfiguracije mreže. Na zaslonu upravljačke

ploče pisača dodirnite Postavke, potom Izvješća, a zatim Network Configuration Report (Izvješće

o konfiguraciji mreže).

Provjerite status pisača upisivanjem IP adrese u naredbeni redak (Windows) ili iz programa

Network Utility (OS X).
NAPOMENA: OS X Lion i OS X Mountain Lion: Network Utility nalazi se u mapi Uslužni

programi: u mapi Aplikacije na najvišoj razini tvrdog diska.
OS X Mavericks: Otvorite Finder (Tražilo), držite tipku Option (Mogućnost) i odaberite System

Information (Sistemske informacije) na izborniku Apple ( ). Odaberite Window > Network Utility

(Prozor > Mrežni uslužni program).

82 Poglavlje 9 Alati za upravljanje pisačem

HRWW

background image

Ako IP adresa, primjerice, glasi 123.123.123.123, u naredbeni redak (Windows) upišite sljedeće:

C:\ping 123.123.123.123

Ili
U programu Network Utility (OS X) kliknite karticu Ping, zatim u okvir upišite 123.123.123.123, a

potom kliknite Ping.
Ako se pojavi odgovor, IP adresa je ispravna. Ako se pojavi odgovor o isteku vremena, IP

adresa nije ispravna.

SAVJET: Ako koristite računalo sa sustavom Windows, možete posjetiti HP-ovo web-mjesto za

internetsku podršku na adresi www.hp.com/support. Ovo web-mjesto pruža informacije i uslužne

programe koji olakšavaju otklanjanje mnogih uobičajenih problema vezanih uz pisač.

HRWW

Ugrađeni web-poslužitelj 83