HP Officejet Pro 6830 - Dodatno postavljanje faksa

background image

B Dodatno postavljanje faksa

Nakon što ste izvršili sve korake navedene u vodiču za početak rada, pomoću uputa iz ovog odjeljka

završite postavljanje faksa. Vodič za početak rada sačuvajte za ubuduće.
U ovom odjeljku možete naučiti kako postaviti pisač tako da se faksiranje odvija uspješno s opremom

i uslugama koje već imate na istoj telefonskoj liniji.
SAVJET: Da biste brzo postavili neke važne postavke faksa, npr. način odgovaranja i informacije u

zaglavlju faksa, možete koristiti i čarobnjak za postavljanje faksa (Windows) ili HP Utility (OS X). Tim

alatima možete pristupiti putem HP-ova softvera koji ste instalirali s pisačem. Nakon pokretanja tih

alata dovršite postavljanje faksa primjenom postupaka opisanih u ovom odjeljku.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme: