HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje faksa u serijskom sustavu

background image

Postavljanje faksa u serijskom sustavu

Informacije o postavljanju pisača za faksiranje u serijskom telefonskom sustavu potražite na web-

mjestu za konfiguraciju faksa u svojoj državi/regiji.

Austrija

www.hp.com/at/faxconfig

Njemačka

www.hp.com/de/faxconfig

Švicarska (francuski)

www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Švicarska (njemački)

www.hp.com/ch/de/faxconfig

Ujedinjena Kraljevina

www.hp.com/uk/faxconfig

Finska

www.hp.fi/faxconfig

Danska

www.hp.dk/faxconfig

Švedska

www.hp.se/faxconfig

Norveška

www.hp.no/faxconfig

Nizozemska

www.hp.nl/faxconfig

Belgija (nizozemski)

www.hp.be/nl/faxconfig

Belgija (francuski)

www.hp.be/fr/faxconfig

Portugal

www.hp.pt/faxconfig

Španjolska

www.hp.es/faxconfig

Francuska

www.hp.com/fr/faxconfig

Irska

www.hp.com/ie/faxconfig

Italija

www.hp.com/it/faxconfig