HP Officejet Pro 6830 - Odabir ispravne postavke faksa za dom ili ured

background image

Odabir ispravne postavke faksa za dom ili ured

Slučaj A: odvojena linija za faks (ne primaju se glasovni pozivi)

Slučaj B: postavljanje pisača s DSL vezom

Slučaj C: postavljanje pisača za PBX telefonski sustav ili za ISDN liniju

Slučaj D: telefaks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji

Slučaj E: zajednička linija za govorne pozive i faks

Slučaj F: zajednička linija za govorne pozive i faks s glasovnom poštom

Slučaj G: zajednička linija faksa i računalnog pozivnog modema (ne primaju se glasovni pozivi)

Slučaj H: zajednička linija za govorne pozive i faks te pozivni modem računala

Slučaj I: zajednička linija za govorne pozive i faks s automatskom tajnicom

Slučaj J: zajednička linija za govorne pozive/faks s modemom i automatskom tajnicom

Slučaj K: zajednička linija za govorne pozive i faks s pozivnim modemom računala i glasovnom

poštom

Odabir ispravne postavke faksa za dom ili ured

Da biste uspješno faksirali, trebate znati koje vrste opreme i usluga (ako ih imate) dijele istu

telefonsku liniju s pisačem. To je bitno ako postojeću uredsku opremu morate povezati izravno s

pisačem, a prije faksiranja možda ćete morati promijeniti i neke postavke faksa.
1.

Utvrdite je li vaš telefonski sustav serijski ili paralelni.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi).
a.

Telefonski sustav serijskog tipa – pogledajte odjeljak Postavljanje faksa u serijskom

sustavu.

b.

Telefonski sustav paralelnog tipa – prijeđite na 2. korak.

2.

Odaberite kombinaciju opreme i usluga koje dijele liniju za faks.

DSL: usluga digitalne pretplatničke linije (DSL) preko telefonske tvrtke. (DSL se u vašoj

državi/regiji možda zove ADSL.)

PBX: telefonski sustav s kućnom centralom (PBX).

148 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW

background image

ISDN: sustav digitalne mreže s integriranim servisima (ISDN).

Usluga razlikovnog zvona: usluga razlikovnog zvona koju nudi telefonska tvrtka pruža više

telefonskih brojeva s različitim tonovima zvonjenja.

Govorni pozivi: govorni se pozivi primaju na istom telefonskom broju koji koristite za pozive

faksa na pisaču.

Pozivni modem računala: pozivni je modem računala na istoj liniji s pisačem. Ako je

odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja potvrdan, koristite pozivni modem računala:

Šaljete li i primate faksove izravno iz i na aplikacije na računalu preko pozivne

modemske veze?

Šaljete li i primate poruke e-pošte na računalu putem modemske veze?

Pristupate li internetu s računala preko pozivne modemske veze?

Automatska tajnica: automatska tajnica koja odgovara na govorne pozive na istom

telefonskom broju koji koristite za pozive faksa na uređaju.

Servis govorne pošte: pretplata na uslugu govorne pošte vaše telefonske tvrtke na istom

telefonskom broju koji koristite za pozive faksa na pisaču.

3.

Na sljedećoj tablici odaberite kombinaciju opreme i usluga koja odgovara opremi koju imate kod

kuće ili u uredu. Zatim potražite preporučene postavke faksa. Upute po koracima za svaki slučaj

možete naći dalje u ovom odjeljku.

NAPOMENA: Ako postavke koje imate u domu ili uredu nisu opisane u ovom odjeljku, pisač

postavite kao što biste postavili i obični analogni telefon. Obavezno koristite priloženi telefonski kabel

i jedan kraj priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u priključnicu s oznakom 1-LINE na

stražnjoj strani pisača. Ako koristite neki drugi telefonski kabel, može doći do problema sa slanjem i

primanjem faksova.
Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu državu/regiju.

Druga oprema ili usluge koje dijele liniju za faks

Preporučene postavke

faksa

DSL

PBX

Usluga

razlikovnog

zvona

Govorni

pozivi

Pozivni

modem

računala

Automatska

tajnica

Servis

govorne

pošte

Slučaj A: odvojena linija za

faks (ne primaju se glasovni

pozivi)

Slučaj B: postavljanje

pisača s DSL vezom

Slučaj C: postavljanje

pisača za PBX telefonski

sustav ili za ISDN liniju

Slučaj D: telefaks s uslugom

razlikovnog zvona na istoj

liniji

Slučaj E: zajednička linija za

govorne pozive i faks

Slučaj F: zajednička linija za

govorne pozive i faks s

glasovnom poštom

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 149

background image

Druga oprema ili usluge koje dijele liniju za faks

Preporučene postavke

faksa

DSL

PBX

Usluga

razlikovnog

zvona

Govorni

pozivi

Pozivni

modem

računala

Automatska

tajnica

Servis

govorne

pošte

Slučaj G: zajednička linija

faksa i računalnog pozivnog

modema (ne primaju se

glasovni pozivi)

Slučaj H: zajednička linija

za govorne pozive i faks te

pozivni modem računala

Slučaj I: zajednička linija za

govorne pozive i faks s

automatskom tajnicom

Slučaj J: zajednička linija za

govorne pozive/faks s

modemom i automatskom

tajnicom

Slučaj K: zajednička linija za

govorne pozive i faks s

pozivnim modemom

računala i glasovnom

poštom