HP Officejet Pro 6830 - Slučaj A: odvojena linija za faks (ne primaju se glasovni pozivi)

background image

Slučaj A: odvojena linija za faks (ne primaju se glasovni pozivi)

Ako imate odvojenu telefonsku liniju na koju ne primate govorne pozive, a nikakva druga oprema nije

povezana s ovom telefonskom linijom, postavite pisač na način opisan u ovom odjeljku.
Slika B-1 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak 1-LINE.

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu

državu/regiju.

150 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW

background image

Postavljanje pisača pomoću zasebne linije za faks

1.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

2.

Uključite postavku Automatsko odgovaranje.

3.

(Nije obavezno) Promijenite postavku Zvona prije odgovora na najnižu postavku (dva zvona).

4.

Pokrenite testiranje faksa.

Kada telefon zvoni, pisač automatski odgovara kada zazvoni onoliko puta koliko je određeno

postavkom Zvona prije odgovora. Pisač počinje emitirati tonove primanja faksa na faks-uređaj

pošiljatelja i prima faks.