HP Officejet Pro 6830 - Slučaj C: postavljanje pisača za PBX telefonski sustav ili za ISDN liniju

background image

Slučaj C: postavljanje pisača za PBX telefonski sustav ili za ISDN liniju

Ako koristite PBX telefonski sustav ili ISDN modem, obavezno učinite sljedeće:

Ako koristite pretvarač ili terminalski prilagodnik za PBX ili ISDN, povežite pisač s priključkom

namijenjenim za korištenje faksa i telefona. Ako je moguće, provjerite, k tome, je li terminalski

prilagodnik postavljen na odgovarajuću vrstu preklopnika za vašu državu/regiju.
NAPOMENA: Neki vam ISDN sustavi omogućuju postavljanje pojedinih priključaka za pojedinu

telefonsku opremu. Na primjer, možda je jedan priključak dodijeljen telefonu i faksu Skupine 3, a

drugi različitim namjenama. Ako imate problema dok ste povezani s priključkom za telefon/faks

na ISDN pretvorniku, pokušajte koristiti priključak određen za različite namjene; može biti

označen kao "multi-combi" ili nešto slično.

Ako koristite PBX telefonski sustav, postavite ton poziva na čekanju na "isključeno".
NAPOMENA: U većini digitalnih PBX sustava postoji i ton poziva na čekanju koji je prema

zadanim postavkama uključen. Ton poziva na čekanju ometa prijenos faksova, pa putem pisača

ne možete slati ni primati faksove. U dokumentaciji PBX telefonskog sustava potražite upute za

isključivanje tona poziva na čekanju.

Ako koristite PBX telefonski sustav, birajte broj za vanjsku liniju prije biranja broja faksa.

Pisač obavezno povežite sa zidnom telefonskom utičnicom priloženim kabelom. Ako to ne

učinite, možda nećete moći slati i primati faksove. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od

kabela koje možda već imate kod kuće ili u uredu. Ako je priloženi telefonski kabel prekratak, u

trgovini elektroničke opreme kupite duži dvožični telefonski kabel i produžite ga.
Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu državu/

regiju.

Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.

152 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW