HP Officejet Pro 6830 - Slučaj D: telefaks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji

background image

Slučaj D: telefaks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji

Ako ste pretplaćeni na uslugu razlikovnog zvona (kod davatelja telefonskih usluga) koja vam

omogućuje da na istoj telefonskoj liniji koristite više telefonskih brojeva s različitim melodijama zvona,

postavite pisač kako je opisano u ovom odjeljku.
Slika B-3 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak 1-LINE.

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu

državu/regiju.

Postavljanje pisača s uslugom razlikovnog zvona

1.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

2.

Uključite postavku Automatsko odgovaranje.

3.

Promijenite postavku Obrazac zvona za odgovor kako bi odgovarala uzorku koji je telefonska

kompanija dodijelila broju faksa.
NAPOMENA: Prema zadanim postavkama pisač je postavljen tako da odgovara na sve

melodije zvona. Ako Obrazac zvona za odgovor ne postavite tako da se podudara s melodijom

zvona dodijeljenom broju faksa, pisač bi mogao odgovarati i na govorne pozive i na faks-pozive,

a možda neće odgovarati ni na jedan poziv.
SAVJET: razlikovno zvono možete postaviti i pomoću značajke otkrivanja obrasca zvona na

upravljačkoj ploči pisača. Ta značajka pisaču omogućuje prepoznavanje i snimanje načina

zvonjenja dolaznog poziva te, na temelju tog poziva, automatsko određivanje razlikovnih načina

zvonjenja koje je vaš davatelj telefonskih usluga dodijelio faks-pozivima. Dodatne informacije

potražite u odjeljku Promjena uzorka zvona odgovora za razlikovno zvono.

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 153

background image

4.

(Nije obavezno) Promijenite postavku Zvona prije odgovora na najnižu postavku (dva zvona).

5.

Pokrenite testiranje faksa.

Pisač automatski odgovara na dolazne pozive s odabranom melodijom zvona (postavka Obrazac

zvona za odgovor) nakon što se zvono oglasi odabrani broj puta (postavka Zvona prije odgovora).

Pisač počinje emitirati tonove primanja faksa na faks-uređaj pošiljatelja i prima faks.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.