HP Officejet Pro 6830 - Slučaj E: zajednička linija za govorne pozive i faks

background image

Slučaj E: zajednička linija za govorne pozive i faks

Ako govorne pozive i faks-pozive primate na isti telefonski broj, a na toj telefonskoj liniji nemate drugu

uredsku opremu (ili govornu poštu), postavite pisač kao što je opisano u ovom odjeljku.
Slika B-4 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak 1-LINE.

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu

državu/regiju.

3

Telefon (nije obavezno)

Postavljanje pisača na zajedničku liniju za govorne pozive i faks

1.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

2.

Učinite jedno od sljedećeg:

154 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW

background image

Ako imate paralelni telefonski sustav, izvadite bijeli utikač iz priključka s oznakom 2-EXT na

stražnjoj strani pisača, a zatim u taj priključak priključite telefon.

Ako koristite serijski telefonski sustav, telefon možete izravno priključiti na kabel pisača na

koji je pričvršćena zidna utičnica.

3.

Sada morate odlučiti želite li da pisač na pozive odgovara automatski ili ručno:

Ako pisač postavite da automatski odgovara na pozive, uređaj odgovara na sve dolazne

pozive i prima faksove. Pisač u tom slučaju ne razlikuje faks-pozive od govornih poziva pa

se, ako smatrate da je riječ o govornom pozivu, morate javiti prije nego što pisač odgovori

na njega. Da biste postavili pisač da automatski odgovara na pozive, uključite postavku

Automatsko odgovaranje.

Ako uređaj postavite da na faksove odgovara ručno, morat ćete osobno odgovarati na

dolazne faks-pozive jer u suprotnom pisač neće primati faksove. Da biste postavili ručno

odgovaranje na pozive na pisaču, isključite postavku Automatsko odgovaranje.

4.

Pokrenite testiranje faksa.

Ako podignete slušalicu prije nego što pisač odgovori na poziv i čujete tonove faksiranja s uređaja koji

šalje faks, morate ručno odgovoriti na faks-poziv.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.