HP Officejet Pro 6830 - Slučaj F: zajednička linija za govorne pozive i faks s glasovnom poštom

background image

Slučaj F: zajednička linija za govorne pozive i faks s glasovnom poštom

Ako primate govorne pozive i faks-pozive na istoj telefonskoj liniji, a kod davatelja telefonskih usluga

pretplatili ste se na uslugu govorne pošte, postavite pisač na način opisan u ovom odjeljku.
NAPOMENA: Ne možete primati faksove automatski ako imate uslugu glasovne pošte na istom

telefonskom broju koji koristite za pozive faksa. Telefaksove morate primati ručno. To znači da

morate biti prisutni i osobno se javiti na dolazne pozive faksa. Ako umjesto toga želite primati faksove

automatski, obratite se davatelju telefonske usluge i pretplatite se na uslugu razlikovnog zvona ili

zatražite odvojenu telefonsku liniju za primanje faksa.
Slika B-5 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak 1-LINE.

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 155

background image

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu

državu/regiju.

Postavljanje pisača s govornom poštom

1.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu državu/

regiju.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

2.

Isključite mogućnost Automatsko odgovaranje.

3.

Pokrenite testiranje faksa.

Na dolazne faks-pozive morate odgovarati osobno jer pisač u suprotnom ne može primati faksove.

Ručni faks morate pokrenuti prije no što govorna pošta zauzme liniju.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.