HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje pisača s računalnim modemom

background image

Postavljanje pisača s računalnim modemom

Ako koristite istu telefonsku liniju za slanje faksa i računalni modem, postavite pisač u skladu sa

sljedećim uputama.
Slika B-6 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak 1-LINE.

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu

državu/regiju.

3

Računalo s modemom

Postavljanje pisača s računalnim modemom

1.

Izvadite bijeli utikač iz priključka s oznakom 2-EXT na stražnjoj strani pisača.

2.

Pronađite telefonski kabel koji spaja modem na stražnjoj strani računala sa zidnom telefonskom

utičnicom. Isključite kabel iz zidne telefonske utičnice pa ga priključite u priključak s oznakom 2-

EXT na stražnjoj strani pisača.

3.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

4.

Ako je softver modema postavljen na automatsko primanje faksa na računalu, isključite tu

postavku.
NAPOMENA: Ako u softveru modema ne isključite postavku automatskog primanja faksova,

pisač ih neće moći primati.

5.

Uključite postavku Automatsko odgovaranje.

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 157

background image

6.

(Nije obavezno) Promijenite postavku Zvona prije odgovora na najnižu postavku (dva zvona).

7.

Pokrenite testiranje faksa.

Kada telefon zvoni, pisač automatski odgovara kada telefon odzvoni onoliko puta koliko je određeno

postavkom Zvona prije odgovora. Pisač počinje emitirati tonove primanja faksa na faks-uređaj

pošiljatelja i prima faks.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.