HP Officejet Pro 6830 - Slučaj I: zajednička linija za govorne pozive i faks s automatskom tajnicom

background image

Slučaj I: zajednička linija za govorne pozive i faks s automatskom tajnicom

Ako govorne pozive i faks-pozive primate putem istog telefonskog broja, a na tom broju imate i

automatsku tajnicu koja odgovara na govorne pozive, postavite pisač prema uputama u ovom

odjeljku.
Slika B-11 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priključivanje priloženog telefonskog kabela u priključak 1-LINE na stražnjoj strani pisača

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu državu/

regiju.

3

Automatska tajnica

4

Telefon (nije obavezno)

Postavljanje pisača na zajedničku liniju za govorne pozive i faks s automatskom tajnicom

1.

Izvadite bijeli utikač iz priključka s oznakom 2-EXT na stražnjoj strani pisača.

2.

Isključite automatsku tajnicu iz zidne telefonske utičnice i priključite je u priključak s oznakom 2-

EXT na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Ako automatsku tajnicu ne povežete izravno s pisačem, tonovi za faks s faks-

uređaja pošiljatelja mogli bi se snimati na automatsku tajnicu, a na pisač možda nećete moći

primati faksove.

3.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 163

background image

4.

(Nije obavezno) Ako automatska tajnica nema ugrađen telefon, možete uključiti telefon u

priključak "OUT" koji se nalazi na stražnjoj strani automatske tajnice.
NAPOMENA: Ako automatska tajnica ne omogućuje priključivanje vanjskog telefona, možete

nabaviti paralelni razdjelnik (poznat i pod nazivom spojnica) pa pomoću njega povezati

automatsku telefonsku tajnicu i telefon s pisačem. Za ove veze možete koristiti standardne

telefonske kablove.

5.

Uključite postavku Automatsko odgovaranje.

6.

Postavite automatsku tajnicu da odgovara poslije manjeg broja zvonjenja.

7.

Postavku Zvona prije odgovora na pisaču postavite na maksimalni broj zvona podržan na

pisaču. (Najveći broj zvona razlikuje se ovisno o državi/regiji.)

8.

Pokrenite testiranje faksa.

Kada telefon zvoni, automatska tajnica odgovara kada zvono odzvoni postavljeni broj puta, a zatim

reproducira snimljeni pozdrav. Pisač u međuvremenu nadzire poziv "osluškujući" tonove faksa. Ako

otkrije tonove faksa, pisač počinje emitirati tonove primanja faksa i prima faks, a ako tonova faksa

nema, pisač prestaje nadzirati liniju i automatska tajnica snima govornu poruku.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.