HP Officejet Pro 6830 - Zajednička linija za govorne/faks-pozive s pozivnim modemom i automatskom tajnicom

background image

Zajednička linija za govorne/faks-pozive s pozivnim modemom i automatskom tajnicom

Zajednička linija za govorne pozive/faks s DSL/ADSL modemom i automatskom tajnicom

Zajednička linija za govorne/faks-pozive s pozivnim modemom i automatskom tajnicom

Ovisno o broju telefonskih priključaka na računalu, pisač možete postaviti za rad s računalom na dva

načina. Prije početka provjerite ima li računalo jedan ili dva priključka za telefon.
NAPOMENA: Ako na računalu postoji samo jedan priključak za telefon, morate nabaviti paralelni

razdjelnik (poznat i pod nazivom spojnica) kao na slici. (Paralelni razdjelnik ima jedan RJ-11

priključak sprijeda i dva RJ-11 priključka sa stražnje strane. Nemojte koristiti dvolinijski telefonski

razdjelnik, serijski razdjelnik ili paralelni razdjelnik s dva RJ-11 priključka sprijeda i jednim utikačem

sa stražnje strane.)
Slika B-12 Primjer paralelnog razdjelnika

164 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW

background image

Slika B-13 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priključak za telefon s oznakom "IN" na računalu

3

Priključak za telefon s oznakom "OUT" na računalu

4

Telefon (nije obavezno)

5

Automatska tajnica

6

Računalo s modemom

7

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak 1-LINE.

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu državu/

regiju.

Postavljanje pisača na istu telefonsku liniju s računalom koje ima dva telefonska priključka

1.

Izvadite bijeli utikač iz priključka s oznakom 2-EXT na stražnjoj strani pisača.

2.

Pronađite telefonski kabel koji spaja modem na stražnjoj strani računala sa zidnom telefonskom

utičnicom. Isključite kabel iz zidne telefonske utičnice pa ga priključite u priključak s oznakom 2-

EXT na stražnjoj strani pisača.

3.

Isključite automatsku telefonsku tajnicu iz zidne telefonske utičnice i priključite je na priključak s

oznakom "OUT" na stražnjoj strani računala (standardni modem računala).

4.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 165

background image

5.

(Nije obavezno) Ako automatska tajnica nema ugrađen telefon, možete uključiti telefon u

priključak "OUT" koji se nalazi na stražnjoj strani automatske tajnice.
NAPOMENA: Ako automatska tajnica ne omogućuje priključivanje vanjskog telefona, možete

nabaviti paralelni razdjelnik (poznat i pod nazivom spojnica) pa pomoću njega povezati

automatsku telefonsku tajnicu i telefon s pisačem. Za ove veze možete koristiti standardne

telefonske kablove.

6.

Ako je softver modema postavljen na automatsko primanje faksa na računalu, isključite tu

postavku.
NAPOMENA: Ako u softveru modema ne isključite postavku automatskog primanja faksova,

pisač ih neće moći primati.

7.

Uključite postavku Automatsko odgovaranje.

8.

Postavite automatsku tajnicu da odgovara poslije manjeg broja zvonjenja.

9.

Promijenite postavku Zvona prije odgovora na pisaču na maksimalni broj zvona koji proizvod

podržava. (Maksimalni broj zvona razlikuje se ovisno o zemlji/regiji.)

10. Pokrenite testiranje faksa.
Kada telefon zvoni, automatska tajnica odgovara kada zvono odzvoni postavljeni broj puta, a zatim

reproducira snimljeni pozdrav. Pisač u međuvremenu nadzire poziv "osluškujući" tonove faksa. Ako

otkrije tonove faksa, pisač počinje emitirati tonove primanja faksa i prima faks, a ako tonova faksa

nema, pisač prestaje nadzirati liniju i automatska tajnica snima govornu poruku.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.