HP Officejet Pro 6830 - Slučaj K: zajednička linija za govorne pozive i faks s pozivnim modemom računala i glasovnom poštom

background image

Slučaj K: zajednička linija za govorne pozive i faks s pozivnim modemom

računala i glasovnom poštom

Ako govorne pozive i faks-pozive primate putem istog telefonskog broja i na istoj telefonskoj liniji

koristite računalni modem, a u telefonskoj tvrtki pretplaćeni ste na uslugu govorne pošte, postavite

pisač prema uputama iz ovog odjeljka.
NAPOMENA: Ne možete primati faksove automatski ako imate uslugu govorne pošte na istom

telefonskom broju koji koristite za pozive faksa. Telefaksove morate primati ručno. To znači da

morate biti prisutni i osobno se javiti na dolazne pozive faksa. Ako umjesto toga želite primati faksove

automatski, obratite se davatelju telefonske usluge i pretplatite se na uslugu razlikovnog zvona ili

zatražite odvojenu telefonsku liniju za primanje faksa.
Budući da računalni modem zajednički koristi telefonsku liniju s pisačem, ta dva uređaja ne možete

koristiti istodobno. Ne možete, primjerice, faksirati pomoć pisača dok šaljete e-poštu ili pristupate

internetu putem računalnog modema.
Ovisno o broju telefonskih priključaka na računalu, pisač možete postaviti za rad s računalom na dva

načina. Prije početka provjerite ima li računalo jedan ili dva priključka za telefon.

Ako na računalu postoji samo jedan priključak za telefon, morate nabaviti paralelni razdjelnik

(poznat i pod nazivom spojnica) kao na slici. (Paralelni razdjelnik ima jedan RJ-11 priključak

sprijeda i dva RJ-11 priključka sa stražnje strane. Nemojte koristiti dvolinijski telefonski

razdjelnik, serijski razdjelnik ili paralelni razdjelnik s dva RJ-11 priključka sprijeda i jednim

utikačem sa stražnje strane.)
Slika B-15 Primjer paralelnog razdjelnika

168 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW

background image

Ako računalo ima dva priključka za telefon, postavite pisač prema sljedećim uputama:
Slika B-16 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Telefonski kabel priložen pisaču priključite u priključnicu 1-LINE.

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu

državu/regiju.

3

Računalo s modemom

4

Telefon

Postavljanje pisača na istu telefonsku liniju s računalom koje ima dva telefonska priključka

1.

Izvadite bijeli utikač iz priključka s oznakom 2-EXT na stražnjoj strani pisača.

2.

Pronađite telefonski kabel koji spaja modem na stražnjoj strani računala sa zidnom telefonskom

utičnicom. Isključite kabel iz zidne telefonske utičnice pa ga priključite u priključak s oznakom 2-

EXT na stražnjoj strani pisača.

3.

Uključite telefon u priključak "OUT" koji se nalazi na stražnjoj strani pozivnog modema računala.

4.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

5.

Ako je softver modema postavljen na automatsko primanje faksa na računalu, isključite tu

postavku.
NAPOMENA: Ako u softveru modema ne isključite postavku automatskog primanja faksova,

pisač ih neće moći primati.

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 169

background image

6.

Isključite mogućnost Automatsko odgovaranje.

7.

Pokrenite testiranje faksa.

Na dolazne faks-pozive morate odgovarati osobno jer pisač u suprotnom ne može primati faksove.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.