HP Officejet Pro 6830 - Testiranje postavki faksa

background image

Testiranje postavki faksa

Testiranjem postavki faksa možete provjeriti status pisača i utvrditi je li faksiranje pravilno

postavljeno. Testiranje provedite kada dovršite postavljanje pisača za faksiranje. Testiranjem ćete:

provjeriti hardver faksa

provjeriti je li odgovarajući telefonski kabel priključen u pisač

provjeriti je li telefonski kabel uključen u pravi priključak

provjeriti pozivni ton

170 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW

background image

pronaći aktivnu telefonsku liniju

provjeriti stanje veze telefonske linije

Pisač ispisuje izvješće s rezultatima testiranja. Ako testiranje ne uspije, na izvješću potražite

informacije o tome kako riješiti problem i ponovno pokrenite test.

Testiranje postavki faksa putem upravljačke ploče pisača

1.

Postavite pisač za faksiranje u skladu s uputama za postavku za kućnu ili uredsku instalaciju.

2.

Provjerite jesu li spremnici s tintom pravilno ugrađeni te je li papir pune veličine stavljen u ulaznu

ladicu prije početka testa.

3.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite Postavke.

4.

Dodirnite Postavljanje faksa.

5.

Dodirnite Alati pa Pokreni testiranje faksa.
Na zaslonu pisača prikazuje se status testiranja, a pisač ispisuje izvješće.

6.

Pregledajte izvješće.

Ako je test prolazan, a vi i dalje imate problema s faksiranjem, provjerite jesu li ispravne

postavke faksa navedene na izvješću. Prazne ili neispravne postavke faksa mogu

prouzročiti probleme pri faksiranju.

Ako test nije uspio, na izvješću potražite informacije kako riješiti pronađene probleme.

HRWW

Testiranje postavki faksa 171