HP Officejet Pro 6830 - Faksiranje putem internetskog protokola (FoIP)

background image

(engl. Fax over Internet Protocol, FoIP).
Dodatne informacije potražite u odjeljku Faksiranje putem internetskog protokola (FoIP).

HP-ovi su pisači osmišljeni posebno za korištenje s tradicionalnim, analognim telefonskim uslugama.

Ako se nalazite u okruženju digitalnih telefona (kao što su DSL/ADSL, PBX ili ISDN), prilikom

postavljanja pisača za faksiranje trebali biste koristiti filtre za pretvaranje digitalnog signala u analogni

ili pretvarače.
NAPOMENA: HP ne jamči kompatibilnost pisača sa svim digitalnim linijama koje pružaju davatelji

usluga, u svim digitalnim okruženjima ili sa svim pretvaračima digitalnog signala u analogni.

Preporučujemo vam da se s predstavnicima svojeg davatelja telefonskih usluga posavjetujete o

mogućnostima pravilnog postavljanja na temelju linijskih usluga koje pružaju.

Faksiranje putem internetskog protokola (FoIP)

Možda se možete pretplatiti na jeftinu telefonsku uslugu koja omogućuje slanje i primanje faksova

pomoću pisača putem interneta. Ta je metoda poznata nazivom faksiranje putem internetskog

protokola (engl. Fax over Internet Protocol, FoIP).
FoIP uslugu (koju pruža vaš davatelj telefonskih usluga) vjerojatno koristite kada:

birate posebnu pristupnu šifru prilikom biranja broja faksa

imate IP pretvarač koji služi za povezivanje s internetom i ima analogne telefonske priključke za

uspostavljanje faks-veze.

NAPOMENA: Faksove možete slati i primati samo ako telefonski kabel povežete s priključkom s

oznakom "1-LINE" na pisaču. To znači da se s internetom morate povezati putem pretvarača (koji

ima uobičajene analogne telefonske priključke za faks-vezu) ili putem telefonske kompanije.
SAVJET: Podrška za tradicionalni prijenos faksova putem svih je telefonskih sustava s internetskim

protokolima često ograničena. Ako nailazite na poteškoće vezane uz faksiranje, pokušajte koristiti

sporiju faks-vezu ili onemogućite način rada za ispravljanje pogrešaka faksa (ECM). No ako isključite

ECM, ne možete slati ni primati faksove u boji.
Da biste doznali više o promjeni brzine faksiranja, pročitajte Postavljanje brzine faksa. Dodatne

informacije o korištenju ECM-a potražite u odjeljku Slanje faksa u načinu ispravljanja pogrešaka.
Ako imate pitanja o slanju faksova putem interneta, daljnju pomoć zatražite od odjela podrške za

slanje faksova putem interneta ili lokalnog davatelja usluge.