HP Officejet Pro 6830 - Brisanje kontakata telefonskog imenika

background image

Brisanje kontakata telefonskog imenika

Možete izbrisati kontakte telefonskog imenika ili grupne kontakte telefonskog imenika.
1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks.

2.

Dodirnite Pošalji sada.

3.

Dodirnite (Imenik).

4.

Dodirnite

(Phone Book Contact (Kontakt telefonskog imenika)).

5.

Dodirnite (Edit (Uredi)).

6.

Dodirnite naziv kontakta telefonskog imenika koji želite izbrisati.

7.

Dodirnite Delete (Izbriši).

8.

Da biste potvrdili, dodirnite Da.