HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje grupnih kontakata telefonskog imenika i njihova promjena

background image

Postavljanje grupnih kontakata telefonskog imenika i njihova promjena

Grupe brojeva faksa možete pohraniti kao grupe kontakta telefonskog imenika.

Postavljanje grupa kontakata telefonskog imenika.

NAPOMENA: Da biste stvorili grupni kontakt telefonskog imenika, morate najprije stvoriti barem

jedan kontakt telefonskog imenika.
1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks.

2.

Dodirnite Pošalji sada.

3.

Dodirnite (Imenik).

4.

Dodirnite

(Group Phone Book Contact (Kontakt grupnog telefonskog imenika)).

5.

Da biste dodali grupu, dodirnite

(znak plus).

6.

Dodirnite Name (Naziv) i upišite naziv grupe, a potom dodirnite Završeno.

54 Poglavlje 5 Faks

HRWW

background image

7.

Dodirnite Number of Members (Broj članova), odaberite kontakte telefonskog imenika koje želite

uvrstiti u ovu grupu, a potom dodirnite Select (Odaberi).

8.

Dodirnite Create (Stvori).

Promjena grupnih kontakata telefonskog imenika

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks.

2.

Dodirnite Pošalji sada.

3.

Dodirnite (Imenik).

4.

Dodirnite

(Group Phone Book Contact (Grupni kontakt telefonskog imenika)).

5.

Da biste uredili grupu, dodirnite (Edit (Uredi)).

6.

Dodirnite grupni kontakt telefonskog imenika koji želite urediti.

7.

Dodirnite Name (Naziv) i uredite naziv grupnog kontakta telefonskog imenika, a potom dodirnite

Završeno.

8.

Dodirnite Number of Members (Broj članova).

9.

Odaberite kontakte telefonskog imenika koje želite izbrisati iz grupe ili dodirnite

(znak plus)

da biste dodali kontakt u grupu.

10. Dodirnite Završeno.