HP Officejet Pro 6830 - Primanje faksa

background image

Primanje faksa

Faksove možete primati ručno ili automatski. Ako isključite mogućnost Automatsko odgovaranje,

faksove morate primati ručno. Ako uključite mogućnost Automatsko odgovaranje (zadana postavka),

HRWW

Primanje faksa 47

background image

pisač automatski odgovara na dolazne pozive i prima faksove nakon broja zvona navedenog u

postavci Zvona prije odgovora. (Zadana je postavka za Zvona prije odgovora pet zvona.)
Ako primite faks veličine Legal ili veći, a pisač trenutačno nije postavljen da prima papir te veličine,

pisač će smanjiti faks da bi stao na papir koji je umetnut. Ako ste onemogućili značajku Automatsko

smanjivanje, pisač će ispisati faks na dvije stranice.
NAPOMENA: Ako kopirate dokument u trenutku dolaska faksa, faks se pohranjuje u memoriji

pisača dok ne završi kopiranje.