HP Officejet Pro 6830 - Blokiranje neželjenih brojeva faksa

background image

Blokiranje neželjenih brojeva faksa

Ako se kod svojeg davatelja telefonskih usluga pretplatite na uslugu prikaza broja pozivatelja,

određene brojeve faksova možete blokirati, tako da pisač ne prima faksove primljene s tih brojeva

Kada primite dolazni faks-poziv, pisač uspoređuje broj s popisom neželjenih brojeva faksa da bi

utvrdio je li potrebno blokirati poziv. Ako broj odgovara broju na popisu blokiranih brojeva faksa, faks

neće biti primljen. (Maksimalni broj faks-brojeva koji možete blokirati ovisi o modelu.)
NAPOMENA: Ta značajka nije podržana u svim državama/regijama. Ako ta funkcija nije podržana u

vašoj državi/regiji, Blokada neželjenih faksova se ne pojavljuje u izborniku Preference.
NAPOMENA: Ako se nijedan broj ne doda u popis ID pozivatelja, pretpostavlja se da niste

pretplaćeni za uslugu ID-ja pozivatelja.

50 Poglavlje 5 Faks

HRWW

background image

Određene brojeve faksa možete dodati na popis neželjenih faksova i tako ih blokirati. Možete ih

ukloniti s tog popisa i odblokirati ih, a možete i ispisati popis blokiranih neželjenih brojeva faksa.

Dodavanje brojeva na popis neželjenih faksova

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Preference.

4.

Dodirnite Blokada neželjenih faksova.

5.

Dodirnite + (znak plus).

6.

Učinite nešto od slijedećeg.

Da biste s popisa povijesti poziva odabrali broj faksa koji ćete blokirati, dodirnite

(Povijest poziva).

Ručno upišite broj faksa koji želite blokirati i dodirnite Add (Dodaj).

NAPOMENA: Imajte na umu da broj faksa morate unijeti u obliku u kojem se pojavljuje na

zaslonu upravljačke ploče, a ne onako kako se pojavljuje u zaglavlju primljenog faksa, jer se ti

brojevi mogu razlikovati.

Uklanjanje brojeva s popisa neželjenih faksova

Ako više ne želite blokirati broj faksa, možete ga ukloniti s popisa neželjenih brojeva.
1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Preference.

4.

Dodirnite Blokada neželjenih faksova.

5.

Dodirnite broj koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Remove (Ukloni).

Ispis popisa neželjenih faksova

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa, a zatim Izvješća.

3.

Dodirnite Ispis izvješća faksa.

4.

Dodirnite Junk Fax Report (Izvješće o neželjenim faksovima).

5.

Dodirnite Ispis da biste započeli s ispisom.