HP Officejet Pro 6830 - Ponovni ispis primljenih faksova iz memorije

background image

Ponovni ispis primljenih faksova iz memorije

Primljeni faksovi koji se ne ispišu pohranjuju se u memoriju.
NAPOMENA: Kada se memorija napuni, pisač ne može primati nove faksove dok iz nje ne ispišete

ili ne izbrišete postojeće. Faksove u memoriji možete izbrisati radi zaštite sigurnosti ili privatnosti.
Ovisno o veličini faksova u memoriji, možete ponovno ispisati do 30 posljednjih ispisanih faksova ako

su oni još u memoriji. Primjerice, možda ćete trebati ponovno ispisati faksove ako ste izgubili kopiju

posljednjeg ispisa.

Ponovni ispis faksova iz memorije s upravljačke ploče pisača

1.

Provjerite je li papir umetnut u glavnu ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje

papira.

2.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks.

3.

Dodirnite Ispiši ponovno.
Faksovi se ispisuju redoslijedom obrnutim od onoga kojim su primljeni, tako da se faks koji je

primljen posljednji ispisuje prvi i tako dalje.

4.

Ako želite prekinuti ponovni ispis faksova u memoriji, dodirnite

(Odustani).