HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje sigurnosne kopije faksa

background image

Postavljanje sigurnosne kopije faksa

Ponovni ispis primljenih faksova iz memorije

Prosljeđivanje faksa na drugi broj

Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove

Blokiranje neželjenih brojeva faksa

Primanje faksova pomoću značajke HP Digital Fax

Ručno primanje faksa

Kada telefonirate, osoba s kojom razgovarate može poslati faks dok ste još na vezi. Podignite

slušalicu da biste ste razgovarali ili slušali tonove faksa.
Faksove možete ručno primati na telefonu koji je izravno povezan s pisačem (na priključku 2-EXT).

Ručno primanje faksa

1.

Provjerite je li pisač uključen i ima li u glavnoj ladici papira.

2.

Uklonite originale iz ladice za umetanje dokumenata.

3.

Postavku Zvona prije odgovora postavite na veći broj, što će vam omogućiti da na dolazni poziv

odgovorite prije nego što to učini pisač. Ili isključite postavku Automatsko odgovaranje da pisač

ne bi automatski odgovarao na dolazne pozive.

4.

Ako trenutno telefonski razgovarate s pošiljateljem, uputite ga da na svom faks-uređaju pritisne

Početak.

5.

Kada s faks-uređaja pošiljatelja začujete tonove faksa, učinite sljedeće:
a.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks, pa Send and Receive (Slanje i

primanje), a potom Receive Now (Sada primaj).

b.

Kada pisač počne primati faks, možete spustiti slušalicu ili ostati na liniji. Telefonska je veza

tijekom prijenosa faksa bez zvuka.

Postavljanje sigurnosne kopije faksa

Ovisno o preferencama i sigurnosnim zahtjevima, pisač možete postaviti tako da sprema sve

primljene faksove, da sprema samo faksove koje primi dok je u stanju pogreške ili da uopće ne

sprema faksove koje primi.

Postavljanje sigurnosnog kopiranja faksa s upravljačke ploče pisača

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

48 Poglavlje 5 Faks

HRWW

background image

3.

Dodirnite Preference.

4.

Dodirnite Primanje sigurnosne kopije faksa.

5.

Dodirnite traženu postavku.

Uključeno

Zadana postavka. Kada je postavka Sigurnosno kopiranje faksa postavljena na Uključeno,

uređaj primljene faksove sprema u memoriju. To omogućuje da ponovo ispišete do 30

zadnjih ispisanih faksova ako su još uvijek spremljeni u memoriji.

NAPOMENA: Kada preostane malo slobodne memorije, pisač će pri primanju novih

faksova prebrisati najstarije, ispisane faksove. Ako se memorija popuni neispisanim

faksovima, pisač će prestati odgovarati na dolazne faks-pozive.

NAPOMENA: Ako primite faks koji je prevelik, poput fotografije u boji s mnogo detalja, on

možda neće biti spremljen u memoriju zbog ograničenja memorije.

Samo kod pogreške

Pisač sprema faksove u memoriju samo ako postoji pogreška koja pisaču onemogućuje

ispis faksova (ako, primjerice, pisač ostane bez papira). Pisač će nastaviti spremati

dolazne faksove sve dok ima slobodne memorije. (Ako se memorija popuni, pisač će

prestati odgovarati na dolazne faks-pozive.) Kada se pogreška ukloni, faksovi spremljeni u

memoriju automatski se ispisuju, a zatim brišu iz memorije.

Isključeno

Faksovi se nikad ne spremaju u memoriju. Tako postavku Sigurnosno kopiranje faksa

možete isključiti iz sigurnosnih razloga. Ako se pojavi pogreška koja pisaču onemogućuje

ispis (pisač je, primjerice, ostao bez papira), pisač će prestati odgovarati na dolazne faks-

pozive.