HP Officejet Pro 6830 - Izmjena postavki značajke HP Digital Fax

background image

Izmjena postavki značajke HP Digital Fax

Preduvjeti značajke HP Digital Fax

Odredišna mapa na računalu u svakom trenutku mora biti dostupna. I odredišno računalo mora

biti aktivno. Ako se računalo nalazi u načinu mirovanja ili hibernacije faksovi neće bit spremljeni.

Papir mora biti postavljen u ulaznu ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje

papira.

Aktiviranje značajke HP Digital Fax

Postavljanje značajke HP Digital Fax (Windows)

1.

Otvorite HP-ov softver za pisač. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otvorite HP-ov softver

pisača (Windows).

2.

Kliknite Ispis, skeniranje i faksiranje, a zatim Čarobnjak za postavljanje digitalnog faksiranja.

3.

Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje značajke HP Digital Fax (OS X)

1.

Otvorite HP Utility. Dodatne informacije potražite u odjeljku HP Utility (OS X).

2.

Odaberite pisač.

3.

Kliknite Digitalna arhiva faksova u odjeljku postavki faksa.

Izmjena postavki značajke HP Digital Fax

HP Digital Fax možete isključiti i tako onemogućiti ispis faksova s upravljačke ploče pisača.

Promjena postavki s upravljačke ploče pisača

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Preference, a zatim HP Digital Fax.

4.

Odaberite postavku koju želite promijeniti. Možete promijeniti sljedeće postavke:

Fax Printing (Ispis faksa) odaberite ovu mogućnost da biste ispisivali faksove nakon

primitka. Ako isključite ispis, faksovi u boji i dalje će se ispisivati.

Turn Off HP Digital Fax (Isključi HP Digital Fax): Odaberite ovu mogućnost da biste isključili

HP Digital Fax.
NAPOMENA: Koristite softver HP-ova pisača na računalu da biste uključili HP Digital Fax.

52 Poglavlje 5 Faks

HRWW

background image

Izmjena postavki iz softvera HP-ova pisača (Windows)

1.

Otvorite HP-ov softver za pisač. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otvorite HP-ov softver

pisača (Windows).

2.

Kliknite Ispis, skeniranje i faksiranje, a zatim Čarobnjak za postavljanje digitalnog faksiranja.

3.

Slijedite upute na zaslonu.

Izmjena postavki iz softvera HP-ova pisača (OS X)

1.

Otvorite HP Utility. Dodatne informacije potražite u odjeljku HP Utility (OS X).

2.

Odaberite pisač.

3.

Kliknite Digitalna arhiva faksova u odjeljku postavki faksa.

Isključivanje značajke HP Digital Fax

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Preference, a zatim HP Digital Fax.

4.

Dodirnite Turn Off HP Digital Fax (Isključi HP Digital Fax).

5.

Dodirnite Yes (Da).