HP Officejet Pro 6830 - Prosljeđivanje faksa na drugi broj

background image

Prosljeđivanje faksa na drugi broj

Pisač možete postaviti tako da faksove prosljeđuje na neki drugi broj faksa. Svi se faksovi prosljeđuju

crno-bijelo, neovisno o tome kako su prvotno poslani.
HP preporučuje provjeru funkcioniranja linije kojoj prosljeđujete faks. Pošaljite probni faks kako biste

provjerili je li faks-uređaj u mogućnosti primati proslijeđeni faks.

HRWW

Primanje faksa 49

background image

Prosljeđivanje faksa s upravljačke ploče pisača

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Preference.

4.

Dodirnite Prosljeđivanje faksa.

5.

Dodirnite Uključeno (Ispiši i proslijedi) da biste ispisali faks i proslijedili ga ili odaberite Uključeno

(Proslijedi) da biste proslijedili faks.
NAPOMENA: Ako pisač nije u mogućnosti proslijediti faks odabranom faks-uređaju (ako,

primjerice, uređaj nije uključen), sam će ispisati faks. Ako pisač postavite da ispisuje izvješća o

pogreškama za primljene faksove, ispisivat će i ta izvješća.

6.

Kada se to zatraži, unesite broj faks-uređaja koji će primiti proslijeđene faksove, a zatim

dodirnite Završeno. Za svaki od sljedećih upita unesite potrebne informacije: datum početka,

vrijeme početka, datum završetka i vrijeme završetka.

7.

Prosljeđivanje faksa je aktivirano. Dodirnite U redu za potvrdu.
Ako pisač ostane bez struje kada postavite prosljeđivanje faksa, on sprema postavke za

prosljeđivanje i telefonski broj. Kada pisač ponovo dobije napajanje, postavka prosljeđivanja

faksa i dalje je postavljena na Uključeno.
NAPOMENA: Možete otkazati prosljeđivanje faksa odabirom mogućnosti Isključeno na

izborniku Prosljeđivanje faksa.