HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje brzine faksa

background image

Postavljanje brzine faksa

Možete postaviti brzinu komunikacije između svojeg pisača i ostalih faks-uređaja prilikom slanja i

primanja faksova.
Ako koristite neku od sljedećih usluga, možda će biti potrebno postaviti brzinu faksa na manju brzinu:

internetska telefonska usluga

Sustav PBX (private branch exchange)

faksiranje putem internetskog protokola (FoIP)

ISDN usluga

Ako imate problema sa slanjem i primanjem faksova, koristite nižu postavku Brzina faksa. U sljedećoj

tablici prikazane su raspoložive postavke brzine faksa.

Postavka brzine faksa

Brzina faksa

Brzo

v.34 (33600 baud)

Srednje

v.17 (14400 baud)

Sporo

v.29 (9600 baud)

Postavljanje brzine faksa

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa, a zatim Preference.

3.

Dodirnite Brzina faksa.

4.

Dodirnite da biste odabrali mogućnost.