HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje načina odgovaranja (Automatski odgovor)

background image

Postavljanje načina odgovaranja (Automatski odgovor)

Postavljanje broja zvonjenja prije odgovora

Promjena uzorka zvona odgovora za razlikovno zvono

Postavljanje vrste biranja

Postavljanje opcija za ponovno biranje

Postavljanje brzine faksa

Postavljanje glasnoće zvuka faksa

Postavljanje zaglavlja faksa

Zaglavlje faksa ispisuje vaše ime i broj faksa pri vrhu svakog faksa koji šaljete. HP preporučuje da

zaglavlje faksa postavite pomoću HP-ova softvera koji se isporučuje s pisačem. Zaglavlje faksa

možete postaviti i s upravljačke ploče pisača, kao što je ovdje opisano.
NAPOMENA: U nekim državama/regijama informacije u zaglavlju faksa zakonska su obaveza.

Postavljanje ili promjena zaglavlja faksa

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa, a zatim Preference.

3.

Dodirnite Zaglavlje faksa.

4.

Unesite svoje ime ili naziv tvrtke, a zatim dodirnite Završeno.

5.

Unesite svoj broj faksa, a zatim dodirnite Završeno.

Postavljanje načina odgovaranja (Automatski odgovor)

Način odgovaranja određuje hoće li pisač odgovoriti na dolazne pozive ili neće.

Ako želite da pisač automatski odgovara na faksove, uključite postavku . Pisač će odgovarati na

sve dolazne pozive i faksove.Automatsko odgovaranje

Ako faksove želite primati ručno, isključite postavku . Na dolazne faks-pozive morate odgovarati

ručno jer u suprotnome nećete moći primati faksove.Automatsko odgovaranje

Postavljanje načina odgovaranja

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa, a zatim Preference.

3.

Dodirnite Automatsko odgovaranje da biste uključili ili isključili.

Toj značajci možete pristupiti i tako da pritisnete

(gumb Fax Status (Status faksa) na početnom

zaslonu.

56 Poglavlje 5 Faks

HRWW