HP Officejet Pro 6830 - Promjena uzorka zvona odgovora za razlikovno zvono

background image

Promjena uzorka zvona odgovora za razlikovno zvono

Mnoge telefonske tvrtke nude značajku razlikovnog zvona, koja omogućuje da na jednoj telefonskoj

liniji imate više telefonskih brojeva. Kada se pretplatite na tu uslugu, svakom se broju dodjeljuje

različit uzorak zvonjenja. Pisač možete postaviti da odgovara na dolazne pozive koji imaju određeni

uzorak zvona.
Ako pisač povezujete s linijom koja ima razlikovno zvono, neka vam davatelj telefonskih usluga

dodijeli jedan uzorak zvona za govorne pozive i jedan za faks-pozive. HP preporučuje da za zvono

broja faksa zatražite dvostruko ili trostruko zvono. Kada pisač otkrije navedeni uzorak zvona,

odgovorit će na poziv i primiti faks.
SAVJET: razlikovno zvono možete postaviti i pomoću značajke otkrivanja obrasca zvona na

upravljačkoj ploči pisača. Ta značajka pisaču omogućuje prepoznavanje i snimanje načina zvonjenja

dolaznog poziva te, na temelju tog poziva, automatsko određivanje razlikovnih načina zvonjenja koje

je vaš davatelj telefonskih usluga dodijelio faks-pozivima.
Ako nemate uslugu razlikovnog zvona, koristite zadani uzorak zvona koji je Kod svakog zvonjenja.
NAPOMENA: Pisač ne može primati faksove ako je glavni telefonski broj zauzet.

Promjena uzorka zvona odgovora radi razlikovanja zvona

1.

Provjerite je li pisač postavljen za automatsko odgovaranje na dolazne faks-pozive.

2.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

3.

Dodirnite Postavljanje faksa, a zatim odaberite Preference.

4.

Dodirnite Obrazac zvona za odgovor.

5.

Pojavit će se poruka da tu postavku ne biste trebali mijenjati, osim ako nemate više brojeva na

jednoj telefonskoj liniji. Da biste nastavili, dodirnite Da.

6.

Učinite nešto od sljedećeg:

HRWW

Promjena postavki faksa 57

background image

Dodirnite način zvonjenja koji je vaš davatelj telefonskih usluga dodijelio faks-pozivima.

Dodirnite Otkrivanje obrasca zvona pa pratite upute na upravljačkoj ploči pisača.

NAPOMENA: Ako značajka otkrivanja obrasca zvona ne može otkriti obrazac zvona ili ako

prekinete rad značajke prije no što dovrši posao, obrazac zvona automatski se postavlja na

zadanu vrijednost, što je Kod svakog zvonjenja.
NAPOMENA: ako koristite telefonski sustav PBX s različitim uzorcima zvonjenja za interne i

vanjske pozive, telefonskom broju morate poziv uputiti s vanjskog broja.