HP Officejet Pro 6830 - Slanje faksa

background image

Slanje faksa

Primanje faksa

Postavljanje kontakata telefonskog imenika

Promjena postavki faksa

Usluge faksa i digitalne telefonije

Faksiranje putem internetskog protokola (FoIP)

Upotreba izvješća

Slanje faksa

Faks možete poslati na različite načine, ovisno o vašoj situaciji ili potrebi.