HP Officejet Pro 6830 - Slanje faksa iz memorije

background image

Slanje faksa iz memorije

Crno-bijeli faks možete skenirati u memoriju i potom faks poslati iz memorije. Ta je značajka korisna

ako je broj faksa koji pokušavate nazvati zauzet ili privremeno nedostupan. Pisač originale skenira u

memoriju i šalje ih kada se uspije povezati s faks-uređajem primatelja. Kada pisač izvornike skenira u

memoriju, možete ih odmah ukloniti iz ladice za umetanje dokumenata ili sa stakla skenera.
NAPOMENA: Iz memorije možete slati samo crno-bijeli faks.

Slanje faksa iz memorije

1.

Provjerite je li postavka San and Fax Method (Način skeniranja i faksiranja) uključena.
a.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

b.

Dodirnite Postavljanje faksa, a zatim Preference.

c.

Uključite postavku Scan and Fax Method (Način skeniranja i faksiranja).

2.

Original umetnite u ulagač dokumenata tako da mu je strana za ispis okrenuta prema gore.
Da biste doznali više, pročitajte Umetanje izvornika u ulagač dokumenta.

3.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks.

4.

Dodirnite Pošalji sada.

5.

Ako je original postavljen na staklo skenera, dodirnite Use Glass (Koristi staklo).
NAPOMENA: Ako odaberete Use Glass (Koristi staklo), pisač slijedi metodu slanja

standardnog faksa. Dodatne informacije o slanju standardnog faksa potražite u odjeljku

Slanje standardnog faksa

6.

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, dodirnite (Imenik) da biste odabrali kontakt iz

telefonskog imenika ili broj koji ste prethodno pozivali, odnosno s kojeg ste primili poziv.

7.

Dodirnite Crno-bijelo.
Pisač skenira originale u memoriju i šalje faksove kada je faks-uređaj primatelja dostupan.