HP Officejet Pro 6830 - Slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa

background image

Slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa

Kada faks šaljete pomoću nadzora biranja, na zvučniku pisača čut ćete zvukove biranja, telefonske

upite i druge zvukove. To vam omogućuje da prilikom biranja broja odgovarate na upite i

prilagođavate brzinu biranja.
SAVJET: Ako koristite karticu za naplatu poziva, a PIN telefonske kartice ne upišete dovoljno brzo,

pisač bi mogao prerano početi slati tonove faksa i tako spriječiti da servis za pozivanje prepozna vaš

PIN. U tom slučaju možete stvoriti kontakt u telefonskom imeniku za pohranu PIN-a telefonske

kartice. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje kontakata telefonskog imenika.
NAPOMENA: Provjerite je li zvuk uključen da biste čuli ton za biranje.

Slanje faksa s upravljačke ploče pisača pomoću nadzora biranja

1.

Dokument postavite na staklo skenera tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje ili u

ulagač dokumenata tako da strana za ispis bude okrenuta prema gore.
Da biste doznali više, pročitajte Postavljanje originala na staklo skenera ili Umetanje izvornika u

ulagač dokumenta.

2.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks.

3.

Dodirnite Send New Fax (Pošalji novi faks).

4.

Dodirnite Crno-bijelo ili U boji.

HRWW

Slanje faksa 45

background image

5.

Kada čujete ton za biranje, unesite broj putem tipkovnice na upravljačkoj ploči pisača.

6.

Slijedite svako pitanje koje se pojavi.
SAVJET: Ako za slanje faksa koristite telefonsku karticu i imate PIN kartice pohranjen kao

kontakt u telefonski imenik, kada se od vas zatraži unos PIN-a, dodirnite (Imenik) za odabir

kontakta imenika u kojem ste pohranili PIN.
Vaš se faks šalje kada faks-uređaj primatelja odgovori.